1.163
54

Journalist

Erwin Lamme heeft HBO-communicatiesystemen gestudeerd. Daarna heeft hij diverse banen gehad, onder andere als redacteur bij Veronica Magazine. Tegenwoordig werkt hij voor de Gooi- en Eemlander.

Europa, laat je niet uit elkaar spelen door Poetin

De EU moet om meerdere redenen een federatie worden 

Sinds 2008 wordt de Europese Unie geteisterd door crises. Eerst de bankencrisis, toen de eurocrisis en nu de crisis met Rusland. Tijdens deze crises is één ding duidelijk geworden: Europa is alles behalve een eenheid en ze kampt met een gebrek aan een centrale democratische regering.

De verleiding bij velen is groot om de Oekraïne-crisis te wijten aan de uitdijende EU en NAVO richting het oosten van Europa. Maar dit is slechts een klein beetje waar: machtspolitici als Poetin vinden het inderdaad niet leuk dat voormalige Warschaupact-landen nu onderdeel uitmaken van de EU en de NAVO. Je kunt het Westen wat dat betreft verwijten dat ze niet meer gedaan hebben om Rusland binnenboord te houden.

Maar daar houdt de westerse schuld wel zo’n beetje op. Binnen de NAVO is er immers rekening gehouden met Rusland via een geprivilegieerde Ruslandraad die Rusland een stem biedt binnen de NAVO. Ook in Europa is getracht om de verhoudingen met Rusland goed te houden via de Raad van Europa waarin ook Rusland een stem heeft.

Er is vanuit het Westen dus zeker geen sprake van een roekeloze uitbreiding richting het oosten, laat staan dat de NAVO een bedreiging zou vormen voor Rusland. Zowel de NAVO als de EU hebben vooral als doel stabiliteit en veiligheid in Europa. Dit zijn dus geen organisaties die een bedreiging vormen voor Rusland, ook al weet Poetin dit in eigen land wel zo te verkopen.

Kennelijk vormde de toenadering van Oekraïne tot Europa de druppel voor Poetin. Sindsdien doet Poetin er alles aan om Oekraïne te destabiliseren en Europa verder uit elkaar te spelen. Want Poetin weet dat de Europese Unie kwetsbaar is: de eurocrisis heeft aangetoond dat de EU bestuurlijk gezien verre van optimaal is waardoor ze moeilijk problemen oplost en zelden met één stem spreekt. Daar komen nog bij dat Europa voor zijn gas afhankelijk is van Rusland, dat het Hongarije onder Orban wel gecharmeerd lijkt van het Poetinisme en dat de Russische sancties Europa verder splijten.

Maar Europa moet zich niet nog meer uit elkaar laten spelen. Het wordt tijd om de nieuwe realiteit onder ogen te zien: het Rusland van Poetin is niets meer dan een schurkenstaat. En de problemen in het Midden-Oosten en Afrika vragen om oplossingen.

Verder kan het ook geen kwaad om ons af en toe te herinneren wat Europa is en waarom Europa is. De Europese Unie is opgericht voor vrede en stabiliteit in Europa. Het huidige doel is vooral een goed functionerende interne markt, groei en een stabiele euro. En natuurlijk vormt de EU ook een waardengemeenschap waarin de 28 landen waarden delen als democratie, mensenrechten, de humane rechtstaat en de fundamentele vrijheden.

De crises van de afgelopen jaren hebben echter aangetoond dat de Europese Unie niet af is. Vooral bestuurlijk gezien is de EU kwetsbaar: steeds als er een crisis is dan verschuift de macht van de Commissie naar de Raad en staan landen lijnrecht tegenover elkaar waardoor er steeds halve maatregelen genomen worden.

Het wordt dus echt tijd om de EU te hervormen. De EU moet een federatie worden om meerdere redenen. Ten eerste voor de slagvaardigheid en eenheid. Ten tweede om de EU democratischer te maken via een gekozen president. Ten derde voor een duidelijke afbakening van taken zodat de EU zich beperkt tot een paar kerntaken zoals de economie, de euro, de banken en veiligheid.

Geef een reactie

Laatste reacties (54)