2.698
85

Journalist

Erwin Lamme heeft HBO-communicatiesystemen gestudeerd. Daarna heeft hij diverse banen gehad, onder andere als redacteur bij Veronica Magazine. Tegenwoordig werkt hij voor de Gooi- en Eemlander.

Europa moet meer gaan lijken op Amerika

Om Europa weer stabiel te krijgen, zal het qua structuur moeten gaan lijken op Amerika

De grote vraag momenteel is niet zozeer hoe Europa economisch verder kan groeien. Europa is immers reeds een schatrijk continent en voor de werklozen is er een vangnet. Veel interessanter is de vraag hoe Europa zich kan wapenen tegen de grillen van de markt zodat het beschikt over een stabiele euro en een stabiele bankensector. Het antwoord is tegelijk simpel en complex: Europa zal qua structuur meer moeten gaan lijken op Amerika.

De Europese Unie is in de kern opgericht voor vrede, stabiliteit en economische voorspoed. Vooral met de stabiliteit wil het maar niet lukken de afgelopen jaren. In de huidige situatie zorgen beleggers ervoor dat Europa steeds in een crisis raakt als de economie in de wereld een beetje tegenzit. Vooral de obligatiemarkt is riskant: als beleggers massaal hun obligaties dumpen dan stijgen de rentes op staatsleningen waardoor de euro en hele landen in gevaar raken.

Een ander risico vormt nog steeds de bankensector. Het lastige van de bankensector is dat eigenlijk niemand meer weet hoe deze functioneert. Verder kunnen banken door hun geldscheppende vermogen zorgen voor bubbels in de economie. Aangezien zowel de economie als overheden afhankelijk zijn van de bankensector, is het van het grootste belang dat de bankensector stabiel is.

Het probleem van de bankensector is enigszins ingedamd met de komst van de Europese bankenunie. De banken komen onder toezicht van de ECB die banken uniforme regels gaat opleggen. Verder draaien banken in de eerste plaats zelf op voor hun falen door het bail-in principe: de risico’s komen vooral bij de banken zelf te liggen.

Maar het probleem van de obligatiemarkt is eigenlijk nog niet opgelost. Beleggers kunnen de euro en landen nog steeds in problemen brengen. Weliswaar is Europa iets stabieler geworden met de komst van de begrotingscommissaris, maar Europa is nog steeds kwetsbaar door zijn hoge schulden en kwakkelende economieën.

Als Europa echt stabiel wil worden, dan zal het qua structuur moeten gaan lijken op Amerika. Ten eerste moet er een gedeelde staatsschuld komen zodat zwakke landen niet langer kwetsbaar zijn voor de obligatiemarkt. Deze zogenaamde eurobonds maken Europa in één klap zeer stabiel. Tegenover deze gedeelde staatsschuld van 13 biljoen staat immers een reusachtige Europese economie van 13 biljoen waardoor de schulden veel makkelijker te dragen zijn.

Ten tweede zal Europa net als Amerika een centraal economisch bestuur moeten krijgen. In feite is dit nu half het geval met de begrotingscommissaris die ook economische adviezen geeft, maar het vrijblijvende karakter maakt Europa nog steeds weinig doortastend en instabiel. Landen als Frankrijk durven hun verouderde economie niet te hervormen uit angst voor de kiezer.

Maar op andere vlakken moet de zeggenschap juist bij de landen blijven, net als in Amerika. De 28 EU-lidstaten moeten zelf gaan over het homobeleid, het euthanasiebeleid of het wietbeleid. Uiteraard moeten de Europese waarden overeind blijven zoals de fundamentele vrijheden en de humane rechtsstaat, maar cultureel gezien moet elk land zijn eigen identiteit kunnen behouden. Het motto van de EU is niet voor niets ‘eenheid in verscheidenheid’.

Europa zal dus meer op Amerika moeten gaan lijken. Enerzijds een gezamenlijk financieel-economisch beleid ten behoeve van de stabiliteit en anderzijds een grote mate van soevereiniteit voor de lidstaten om de culturele identiteit te kunnen behouden.

Geef een reactie

Laatste reacties (85)