Laatste update 21:01
2.618
36

Columnist

Neerlandicus. Gepensioneerd docent Nederlands. Oud-afdelingssecretaris en voorzitter PvdA voormalig lid gemeentelijke commissies.

Europa, vorm een front tegen de inmenging van Steve Bannon

Ongewenste inmenging en gemanipuleer van de VS mag wel een flink aantal tandjes minder

Steve Bannon, voormalig adviseur van Trump, is naar Europa gevlogen om het populisme een handje helpen, want zo zegt hij: “ik kom al mijn hele leven op voor de gewone man.” Nou bepaalt vaak het milieu waarin men zich bevindt de norm en voor Bannon zou die gewone man wel eens iemand kunnen zijn wiens dagelijkse leven zich tussen een goed gevulde portemonnee en een uitpuilende portefeuille afspeelt. Wie de levensloop van Bannon beziet, zal niet gemakkelijk enige activiteit ontdekken die ‘de gewone man’ zoals wij die daar doorgaans onder verstaan, ten dienste stond.

Bij ons op het Europese continent wordt, anders dan in de VS zelf, waar zo’n beetje de helft van de bevolking achter de man aan loopt, in het algemeen tamelijk bedenkelijk aangekeken tegen de manier waarop Donald Trump invulling geeft aan zijn presidentschap. Het ontgaat weinigen dat de Amerikaanse president nogal aan schuurt tegen ultra rechts en soms vrijages vertoont met racistische en fascistische krachten, zoals het ook voor velen helder is dat hij het niet zo nauw neemt met fatsoen. Over het omgaan met feiten wil ik het hier al helemaal niet hebben.

Geestverwant van Trump
Steven BannonTrump is niet een man gebleken die er op uit is President van alle Amerikanen te zijn, verre van. Hij doet dagelijks zijn uiterste best om de burgers tegen elkaar uit te spelen en op te zetten, daarbij ernstige beledigingen en volstrekte minachting van hele groepen van mensen niet schuwend. Het is voor velen een man om te wantrouwen waar het zijn ware bedoelingen betreft en dat mag zonder terughoudendheid gelden voor zijn meest trouwe geestverwanten. Eén van die trouwe volgers is Steve Bannon en alhoewel niet meer opererend in de directe nabijheid van de president mag de mentaliteit die de laatste tijd door het Witte Huis wordt uitgeademd ook aan deze Bannon worden toegedicht. Er is dus alle aanleiding om de bewegingen van Bannon met de nodige zorg te volgen en dat geldt zeker voor zijn missie op dit moment. Er bestaan in Europa nogal wat bedenkingen ten aanzien van de strategie van de VS en ook van Rusland als het om onze Europese samenwerking gaat. Die bedenkingen vinden grond in openlijke uitlatingen van Trump die ingaan tegen die Europese samenwerking. Zo adviseerde Trump Theresa May om de Europese Unie aan te klagen in plaats van te onderhandelen en zou hij Emannuel Macron de suggestie hebben gedaan uit de E.U. te stappen.

Trump heeft geen hoge pet op van de EU, die, zo zei hij op een bijeenkomst, zou zijn opgericht om te profiteren van Verenigde Staten en hij juicht openlijk de brexit toe. Ook op andere manieren probeert Trump de Europese landen uit elkaar te drijven. Zoals zijn opmerkingen over de NAVO, waarmee hij tracht Europa aan de VS te blijven binden en ook zijn handelsoorlog mag zonder overdrijving gezien worden als een geopolitieke toneelstukje. “Donald Trump is doelbewust bezig de internationale liberale wereldorde af te breken”, zegt Rob de Wijk van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Minder duidelijk is de houding van Rusland, waar zij bijvoorbeeld in Oost-Europa wat subtieler te werk gaan om een wig te drijven tussen de E.U. landen en niet uitgesloten moet zelfs worden dat de beide landen een onuitgesproken deal hebben om de E.U. op twee fronten te bestoken.

Derde front
Daar komt, als het aan Steve Bannon, ligt nu dan een derde front bij. De samenwerking van de Europese populisten. Na het voor hem onverkwikkelijke vertrek uit het Witte Huis vorig jaar, is zijn positie er in de VS niet sterker op geworden. Zijn invloed is er getaand, zijn ultrarechtse kandidaten deden het bijvoorbeeld niet goed bij plaatselijke verkiezingen. De graag in de belangstelling staande Bannon probeert nu in Europa de invloed die hij in de VS kwijtspeelde te verkrijgen. Gegoten in The Movement, de rechts georiënteerde organisatie van de niet smetteloze Belgische zakenadvocaat Mischaël Modrikamen probeert Bannon de Europese populistische partijen op één lijn te krijgen in een streven om gezamenlijk tenminste een derde van het aantal zetels in het Europarlement te gaan bezetten. Steve Bannon, die een groot bewonderaar van Geert Wilders is, tracht daarbij zonder twijfel de bedenkelijke “Witte Huis mentaliteit”, waarvan het stichten van chaos één van de pijlers is, naar deze kant van de Atlantische Oceaan te exporteren.

Zijn missie heeft maar één enkel werkelijk doel; door middel van chaos een halt toe roepen aan de voor de VS dreigende opkomst van een derde wereldmacht. Een macht die naar inzicht van de huidige leiders in de VS wel eens minder afhankelijk van de VS zou kunnen worden en daarmee diezelfde VS zou kunnen verzwakken in haar positie op het wereldtoneel. Het is te hopen dat de Europeanen dit niet alleen doorzien, maar ook een duidelijk front weten te vormen tegen deze ongewenste inmenging, want wat we ook met Europa willen, de afhankelijkheid en daarmee het gemanipuleer van de VS mag wel een flink aantal tandjes minder.

Cc-foto: Gage Skidmore

Geef een reactie

Laatste reacties (36)