922
15

Oprichter Studio Zeitgeist

Farid Tabarki is de oprichter en directeur van Studio Zeitgeist. Hij doet sinds 2000 onderzoek naar de (Europese) tijdsgeest. Farid presenteert daarnaast TV-programma's zoals MTV Coolpolitics en Durf te Denken, van Socrates tot Sartre. Als medeoprichter van The Finishing School ondersteunt hij toptalent uit overheden en bedrijven om zich breder te ontwikkelen.

Europa’s toekomst toevertrouwen aan haar burgers

De tijd is aangebroken om een ieder van ons een stem in de vastlegging van onze gezamenlijke toekomst te geven

cc-foto: Matt May

Vijf jaar geleden deden we een oproep voor een Europese Renaissance. We stelden een proces voor dat burgers, sociale partners, de maatschappij en overheden in staat stelt om gezamenlijk een nieuwe pagina in onze gemeenschappelijke geschiedenis te schrijven. We verwelkomen de officiële start van de Conference on the Future of Europe op 9 mei in Straatsburg. Het moet een beslissende stap zijn in het proces waarop we hopen.

De Europese Unie staat op een kruispunt. Zij ziet zich voor existentiële uitdagingen gesteld die haar dwingen haar model van de maatschappij en haar plaats in de wereld te heroverwegen. De klimaatcrisis, de rivaliteit tussen machtige naties, de digitale revolutie en de gezondheidscrisis vergen politieke, institutionele en financiële daadkracht van ongekende orde, ver voorbij onze nationale grenzen.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is het essentieel om onze beslis- en implementatiemethoden te herzien. Het creëren van een nieuwe basis is echter alleen legitiem indien de burgers van de Unie in grote getalen worden gemobiliseerd. De huidige plannen laten voor deze noodzakelijke schaalgrootte geen ruimte.

Er is een online platform in het leven geroepen, maar niemand kent het. Ook weet niemand dat EU-leiders een Conference on the Future of Europe gepland hebben. De ervaring leert dat dergelijke ambities meer vergen dan politieke wil. Ook substantiële financiering en het voortijdige betrekken van maatschappelijke organisaties zijn essentieel. Door het ontbreken van deze voorwaarden is burgerraadpleging beperkt en zijn burgers nauwelijks betrokken.

Het kan beter. Bij het WeEurope-initiatief, vlak voor de Europese verkiezingen van 2019 georganiseerd door CIVICO Europa en Make.org, waren bijna twee miljoen mensen uit 27 landen met 24 talen betrokken. Het succes is te danken aan de beschikbare financiële middelen, maar tevens aan de centrale rol die burgers en de maatschappij kregen toebedeeld.

Tenzij we de Conference on the Future of Europe willen zien falen, zijn dit ook de ingrediënten die we vandaag moeten vinden.

We roepen de 27 EU-lidstaten daarom op om zich te committeren aan het initiëren van mobilisatie-initiatieven in landen waarbij niet alleen de burgers, maar ook maatschappelijke organisaties en lokale autoriteiten worden betrokken.

We nodigen hen uit om burgerparticipatie te bevorderen middels een online platform, maar ook door deliberatieve burgerraadpleging te organiseren, gebaseerd op gestandaardiseerde methoden en in samenspraak met de maatschappij, vakbonden en de industrie. Het idee is om van een instrumentele weergave van burgers naar een collectieve en gedeelde visie op de toekomst van de EU te bewegen.

We roepen hen op om de voorwaarden voor een succesvolle conferentie te scheppen opdat:

– Hij kan bijdragen aan het gestalte geven aan een gedeelde visie op de Unie die we voor de toekomst willen. We staan slechts aan het begin van een digitale, ecologische en demografische transitie die de wereld én Europa op ongekende wijze zal veranderen.

– Op deze collectieve inspanning volgt wellicht een gezamenlijk, concreet en nieuw politiek pad. Dit kan de aanpassing van bestaand of nieuw beleid betekenen voor in het bijzonder gezondheidszorg, sociale zaken of cultuur. Het kan leiden tot de implementatie van het bestaande of tot een nieuw EU-verdrag.

Door de organisatie van de Conference on the Future of Europe hebben de Europese instituties en lidstaten een enorme verantwoordelijkheid op zich genomen. Dit verplicht hen nu ook om middelen te committeren die noodzakelijk zijn om het tot een succes te maken.

De tijd is aangebroken om een ieder van ons een stem in de vastlegging van onze gezamenlijke toekomst te geven.

* Ondertekenaars – Op initiatief van co-presidenten van CIVICO Europa, Guillaume Klossa, voormalig directeur van de European Broadcasting Union, en Francesca Ratti, voormalig secretaris-generaal van het Europees Parlement:

Lionel Baier (CH), filmregisseur;
Enrique Baron Crespo (ES), voormalig president van het Europees Parlement;
Brando Benifei (IT), lid van het Europees Parlement, president van de Spinelli Group;
Gilbert Boursel (FR), president van Topics;
Mercedes Bresso (IT), econoom, voormalig president Committee of the Regions;
Marco Cappato (IT), president van EUMANS;
Jasmina Cibic (SLO), kunstenares;
Daniel Cohn-Bendit (FR/DE), voormalig president van de Green Group in het Europees Parlement;
Jože P. Damijan (SLO), econoom;
Tremeur Denigot (FR), professor, lid van CIVICO Europa;
Michele Fiorillo (IT), filosoof, coördinator van CIVICO Europa-netwerk;
Virginia Fiume (IT), coördinator van EUMANS;
Cynthia Fleury (FR), filosoof;
Luca Jahier (IT), voormalig president van het Economic and Social Committee;
Jo Leinen (DE), voormalig lid van het Europees Parlement, voormalig president van European Movement International;
Jonathan Moskovic (BE), voormalig coördinator of G1000, adviseur voor democratische innovatie;
Stojan Pelko (SLO), voormalig staatssecretaris voor cultuur;
Rosen Plevneliev (BG), voormalig president van de Republiek;
Magali Plovie (BE), president van het Franstalig Parlement in Brussel;
Janez Potocnik (SLO), voormalig Europees commissaris;
Sneska Quaedvlieg-Mihailovic (NL/RS), secretaris-generaal van Europa Nostra;
Maria João Rodrigues (PT), voormalig MEP, president van de Foundation for European Progressive Studies (FEPS); TBC
Petre Roman (RO), voormalig minister-president;
Yvan Sagnet (CM), auteur, oprichter NoCap Association;
Fernando Savater (ES), filosoof;
Roberto Saviano (IT), auteur;
Denis Simonneau (FR), president van EuropaNova;
Claus Haugaard Sørensen (DK), voormalig algemeen directeur van de Europese Commissie;
Farid Tabarki (NL), oprichter Studio Zeitgeist;
Álvaro Vasconcelos (PT), oprichter Forum Demos, voormalig directeur van de European Union Institute for Security Studies;
Cédric Villani (FR), wiskundige, Fields Medal, lid van parlement;
Pietro Vimont (FR / IT), oprichter CIVICO Europa;
Luca Visentini (IT), secretaris-generaal van de European Trade Union Confederation;
Sasha Waltz en Jochen Sandig (DE), respectievelijk choreograaf en directeur van Sasha Waltz Company;
Slavoj Žižek (SLO), filosoof.

Deze oproep kan worden ondertekend op: www.civico.eu


Laatste publicatie van Farid Tabarki

  • Het einde van het midden

    Wat een maatschappij van extremen betekent voor mens, bedrijf en politiek

    2016


Geef een reactie

Laatste reacties (15)