607
9

Europarlementariër Verenigd Links

Kartika Liotard (1971) is Europarlementslid sinds 2004. Tot juni 2010 was zij dat voor de Socialistische Partij. Na een intern conflict besloot ze toen verder te gaan als onafhankelijk parlementariër. Liotard is lid en ondervoorzitter van de GUE/NGL, de 35 leden tellende fractie van Europees Verenigd Links. Liotard is vicevoorzitter van de parlementaire intergroepen over Ouderen en Dierenwelzijn. Verder is zij lid van de commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en plaatsvervanger in de commissies Ontwikkelingssamenwerking en Rechten van de vrouw en gender-gelijkheid. Voor het Europees Parlement verzorgt zij het officiële contact met de EU-voedselveiligheidsorganisatie EFSA. Liotard was tot haar verkiezing teammanager juridische zaken bij Laser (ministerie van LNV). Daarvoor werkte zij voor de wetswinkel in Nuth. Tussen ’96 en ’98 was ze bestuurslid van de SP-Westelijke Mijnstreek en daar verantwoordelijk voor de SP-Hulpdienst. In 2009 verscheen 'Poisoned Spring', een boek van haar en Steve McGiffen over privatiseringen in de watersector.

Europese pensioen-ingreep groot risico voor Nederlandse ouderen

Open brief aan minister Kamp: Door onze oudedagvoorziening te spiegelen aan een zuinige EU-standaard, loopt Nederland kans af te glijden naar een karig Europees gemiddelde

Pensioenbeleid is een nationale aangelegenheid. Toch publiceert Brussel deze week Europese pensioenplannen. Ouderen in Europa – en vooral in Nederland – lopen grote risico’s als de EU-ingreep in ons pensioen werkelijkheid wordt. Middels deze open brief roep ik minister Kamp op om de plannen van de Europese Commissie namens Nederland te blokkeren.

Een greep uit de EU-plannen: de pensioenleeftijd moet gekoppeld worden aan de gemiddelde levensverwachting. Zodra de levensverwachting stijgt, wil Brussel dat we zonder discussie langer doorwerken. Werkende generaties blijven zo lang in het ongewisse over hun pensioendatum. Bovendien zijn er vaak geen passende banen beschikbaar voor mensen op leeftijd.

Een ander ingrijpend plan is dat de EU de hoogte van nationale pensioenen gaat beoordelen. Nederlandse pensioenen zouden door de Europese Commissie wel eens (te) ruim kunnen worden bevonden. Door onze oudedagvoorziening te spiegelen aan een zuinige EU-standaard, loopt Nederland kans af te glijden naar een karig Europees gemiddelde.

De Europese Commissie spreekt verder haar ‘bezorgdheid’ uit over de hoge publieke pensioenuitgaven. Met andere woorden: de AOW is te duur. De oudedagvoorziening zou volgens Brussel vooral moeten leunen op pensioenfondsen en internationaal opererende pensioenaanbieders.

De huidige crisis toont echter aan hoe onzeker uitkeringen uit dit soort fondsen zijn. U beloofde recentelijk om deze onzekerheid voor ouderen te compenseren met een geleidelijke AOW stijging. De Europese plannen zetten deze belofte evenwel op losse schroeven. Vooral mensen die niet fulltime in loondienst hebben gewerkt – waaronder veel vrouwen – dreigen zo weer een stukje financiële zekerheid te verliezen op hun oude dag.

Ook voor het tweedepijlersysteem in Nederland kunnen de Brusselse plannen nadelig uitpakken. De Europese Commissie hint namelijk op strengere solvabiliteitseisen voor pensioenfondsen. Als fondsen inderdaad meer geld in kas moeten houden, zal dat geld aan de ene kant gehaald worden bij – in Nederland verplicht afdragende – premiebetalers.

Aan de andere kant zullen pensioenfondsen bezuinigen op de uitgaven. De Europese solvabiliteitseisen leiden zo tot hogere pensioenpremies voor werknemers en werkgevers en – opnieuw – tot lagere uitkeringen voor gepensioneerden.

Europa plant op deze manier een beleid dat tegengesteld is aan dat van ons land en dat uiteindelijk negatieve consequenties heeft voor elke Nederlander. Ik wil u daarom vragen om ferm stelling te nemen tegen de voorgestelde EU-plannen of op zijn minst een uitzonderingspositie voor Nederland te bedingen.

In een open brief roep ik minister Kamp op om in te gaan tegen EU-bemoeienis met ons pensioen. Wilt u mijn oproep aan de minister ondersteunen? Teken dan de petitie op Nietzomaar.eu

Geef een reactie

Laatste reacties (9)