Laatste update 14:19
3.241
64

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Extreme opvattingen mogen aan een universiteit, extreem gedrag niet

"De vrijheid van meningsuiting en dus de academische vrijheid aan mijn alma mater zijn met het afgelasten van Fifty Shades of Fascism, structureel ingeperkt"

Er komt aan de Universiteit van Amsterdam geen bijeenkomst over het thema fifty shades of fascism. De bedreigingen waren zo ernstig dat alles is afgelast. Daarmee zijn de vrijheid van meningsuiting en dus de academische vrijheid aan mijn alma mater structureel ingeperkt. Je weet voortaan wat er gebeurt als je het waagt een dergelijk onderwerp aan de orde te stellen. De UvA zelf doet blijkbaar niets om door het inhuren van bewaking en het deskundig laten fouilleren van de bezoekers de aangekondigde lezingen toch mogelijk te maken. Daarmee verzaakt zij haar academische plicht.

Dat de organiserende studentenorganisatie ISSO verbonden is aan de Internationale Socialisten, een trotskistische groepering doet er niet toe. Het doet er evenmin toe dat er uit kringen van de organisatoren ook wel geluiden zijn gekomen als zou een Thierry Baudet om zijn opvattingen niet aan de universiteit mogen spreken. Het staat iedereen immers vrij om liefst met redenen omkleed tegenstanders uit te maken voor charlatans die niet op een academisch katheder thuishoren. Je mag zelfs flyeren en met een spandoek bij de door jou niet geachte spreker voor de deur staan. Alles in orde. Maar je doet geen pogingen om de bijeenkomst te verhinderen. Niet door er bestuurders op aan te spreken. En niet door bedreigingen. Dan heb je niet begrepen wat een universiteit in essentie is.

Een universitair bestuurder die dit soort zaken niet onmiddellijk hoog opneemt, heeft dat evenmin begrepen.

Extreme en radicale opvattingen horen geduld te worden aan een universiteit maar extreem gedrag niet. Interessant is in dit verband de zin die elke promovendus aan de Universiteit van Amsterdam aan het begin van de plechtigheid uitspreekt net voordat hij of zij aan de tand wordt gevoeld: “Allen derhalve, die mochten verlangen tegen de inhoud van het proefschrift enige bedenkingen voor te dragen, verzoek ik dit te doen op een juiste en duidelijke wijze en aldus aanleiding te geven tot een geregelde gedachtewisseling”

cc-foto: Sebastiaan ter Burg


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (64)