Laatste update 09:12
1.102
8

Hoofd communicatie Vogelbescherming

Kees de Pater (1958) begon al als jongetje met vogels kijken. Het duurde echter tot 2002 voor hij de liefde voor vogels tot zijn beroep kon maken bij Vogelbescherming. Voor die tijd was hij met onder andere een eigen bureau actief voor verschillende goede doelen op het gebied van mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling. In de rol van hoofd Communicatie zet hij zich onder andere in om de situatie voor de vogels op het boerenland beter te maken.

Frans Timmermans: red de Europese natuur

Welk schimmig spel voltrekt zich achter de gordijnen van Junckers Europese Commissie? Al meer dan een jaar horen we niets over de eventuele aanpassingen van de Europese natuurregels

Natuurbeschermers maken zich in toenemende mate zorgen dat de Europese natuur geofferd gaat worden aan onduidelijke belangen. Bij het aantreden van Junckers ploeg was het credo dat de Euroregels vereenvoudigd moesten worden. Alles moet simpeler, ook wat goed is. Onze bloedeigen Timmermans werd er speciaal voor aangesteld. De natuurregels werden als een van de eerste onder de loep genomen.

Uit tal van wetenschappelijk onderzoek bleek al snel: die regels zijn uitstekend. Om de Europese natuur te redden moeten ze alleen beter uitgevoerd worden. Niet alleen diverse studies wezen uit dat de regels goed zijn, er is ook een ongekend groot draagvlak voor. Maar liefst een half miljoen Europeanen sprak zich in 2015 in een zogeheten publieksconsultatie uit voor behoud van de Europese natuurwetten. Nog nooit hadden zoveel mensen zich in een Europese consultatie uitgesproken.

cc-foto: European Parliament
cc-foto: European Parliament

En niet alleen natuurliefhebbers spraken zich uit. Ook uit tal van ondernemerskringen klonken geluiden voor behoud van de regels. Wellicht niet allemaal uit een diepe liefde voor de natuur, maar in ieder geval wel omdat de regels duidelijk zijn en in heel Europa voor een gelijk speelveld zorgen. Daar houden ondernemers van. Bovendien zorgt de bescherming van belangrijke natuurgebieden, de Natura 2000 gebieden, voor een forse bijdrage aan de Europese economie, 200 tot 300 miljard, en een paar miljoen banen in onder andere de toerismesector.

Tegenstanders van de regels waren er slechts mondjesmaat; een enkele boerenorganisatie en een paar bedrijven. Ook de politieke steun voor de goede natuurregels bleek de afgelopen twee jaar overweldigend. De Milieuraad, de club van Europese milieuministers sprak zich unaniem uit voor behoud van de natuurwetten. Een meerderheid van het Europese parlement verzet zich tegen het zwakker maken van de Europese natuurbescherming. Twaalf landen, waaronder de twee reuzen Duitsland en Frankrijk, hebben de Commissie een brief ten faveure van de natuurregels gestuurd. Ook onze eigen staatsecretaris  Van Dam heeft dat na een motie in de Tweede Kamer gedaan.

Je zou denken: met zo’n enorme steun voor een set Europese regels danst de commissie van pure blijdschap rond de vergadertafel. Zo vaak komt het niet voor dat de Euroregeltjes op een immense populariteit mogen rekenen en nog werken ook. Niets van dat alles. De commissie zwijgt in alle talen. En het wordt nog gekker. Sinds begin dit jaar ligt er in een Brusselse bureaula een officieel evaluatierapport te verstoffen. Dankzij een succesvolle actie van het Wereld Natuur Fonds weten we wat de conclusie van dit onderzoek is: de Europese natuurwetten zijn ‘fit for purpose, clearly demonstrating EU added value’. Of simpel gezegd ze voldoen en laten de meerwaarde van de EU zien.

Je zou er als Eurocommissie van moeten smullen. Het eindeloze tijdrekken en ondoorzichtige gedrag van de commissie wijst er echter op dat er in de achterkamertjes een lobby gaande is om tegen alle adviezen en tegen alle steun in toch aan de natuurregels te morrelen. Gebeurt dat, dan schaadt dat niet alleen het vertrouwen in de Europese politiek, maar vooral onze natuur.

Hoop in deze bange dagen is niemand minder dan Frans Timmermans. Hij heeft de afgelopen tijd al enkele malen in meer en minder duidelijke bewoordingen laten weten overtuigd geraakt te zijn van de waarde van de Europese natuurwetten. Frans: laat je niet door anderen in en rond de Commissie overrulen, zelfs als dat de hoogste legerleiding in de vorm van Juncker is. Wat we als Europeanen gezamenlijk hebben zijn onze unieke landschappen, prachtige dieren als beren en wolven, wolken trekvogels en statig zwevende arenden, bloemrijke alpenweides,  bossen en het eeuwige getij van onze eigen Waddenzee. Frans: red dat!

Geef een reactie

Laatste reacties (8)