Laatste update 19:00
4.029
65

Emeritus hoogleraar politicologie

Joost Smiers is em. hoogleraar politicologie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, en auteur van Trump is not the only problem ….. Solutions for an unfair world

Bij fraude zou Amerika nieuwe verkiezingen moeten uitschrijven

Een mogelijke succesvolle impeachment van Donald Trump, en het daarbij laten, klopt niet

Steve Bannon zou, volgens Michael Wolff, de auteur van Fire and Fury, de ontmoeting tussen Donald Trump Jr. en een Russische advocaat in de periode van de Amerikaanse presidentsverkiezingen verraderlijk genoemd hebben, hoewel Bannon daar nu op terug lijkt te komen. Op zich is dat verraderlijke geen nieuws. In haar commentaar van 22 maart 2017 suggereert the New York Times al dat Donald Trump en zijn team vóór de verkiezingen, veelvuldig, contact hebben gehad met Poetin en/of diens geestverwanten, en dat de Russen in feite geprobeerd hebben – met effect – het verkiezingsproces ten gunste van Trump en ten nadele van Hillary Clinton te beïnvloeden en het eerlijk verloop daarvan te saboteren. Een paar dagen daarna, 24 maart, spreekt Nicholas Kristof in dezelfde krant over “A smell of treason in the air”. Hoogverraad dus.

Amerika
cc-foto: Gage Skidmore

Wat afgelopen maart nog geen politieke consequenties leek te hebben, komt er nu wel nu erg dichtbij. Vaak gaan de gedachten dan uit naar een impeachment procedure waardoor Trump uiteindelijk het veld moet ruimen. De weg daarnaartoe kan geëffend worden als de Speciale Aanklager Robert Mueller z’n werk in een hogere versnelling doorzet. Men kan zich ook de vraag stellen of er tegen Trump, eenmaal afgezet, een strafrechtelijke procedure op gang gebracht kan worden wegens landverraad.

Waar ten onrechte niet aan gedacht wordt is dat het niet uitgesloten is dat de presidentsverkiezingen in de VS in 2016 echt frauduleus verlopen zijn. Mogelijk is er van buitenaf alles in het werk gesteld om een presidentskandidate in een kwaad daglicht te stellen terwijl de andere kandidaat daar weet van had. Men kan zich allerlei soorten scenario’s voorstellen, maar het gaat er meer en meer op lijken dat het proces van de verkiezingen actief beïnvloed is, door een vreemde mogendheid. Dat staat uiteraard op gespannen voet met de Amerikaanse Grondwet.

Gesteld dat Trump afgezet wordt, dan gaat iedereen ervan uit dat zijn vice-president – Mike Pence – de volgende minuut zijn opvolger is, en dat we over gaan tot de orde van de dag, weliswaar met een uiterst conservatief, maar wel voorspelbaar politicus in het Witte Huis. Zo zal het waarschijnlijk gaan. Toch bevredigt dat niet. Mijn stelling is dat bij bewezen frauduleus verlopen verkiezingen de Amerikaanse presidentsverkiezingen over gedaan moeten worden.

Dit idee mag onverwacht en onrealistisch overkomen, toch heeft het zin hier dieper over na te denken. Een mogelijke succesvolle impeachment van Donald Trump, en het daarbij te laten, klopt niet. Immers, als het verkiezingsproces frauduleus verlopen is, dan kan men niet anders doen dan concluderen dat die verkiezingen niet rechtsgeldig waren en in strijd waren met de geldende rechtsorde. In Oostenrijk zijn in 2016 om minder zwaarwegende redenen de presidentsverkiezingen van 24 april ongeldig verklaard: er waren mankementen geconstateerd aan stembiljetten. Begin december 2016 zijn er dus opnieuw verkiezingen gehouden, nu zonder problemen.

Gesteld dat vast zou komen te staan dat de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika van november 2016 frauduleus verlopen zijn en er zouden geen nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, dan ontbeert ook de opvolger van Trump – dus Mike Pence die president wordt na de impeachment van Trump – een legitieme machtsbasis. Fraude bij verkiezingen valt niet weg te poetsen door de poppetjes te vervangen. Illegitiem blijft illegitiem. Als dit ongemakkelijke gegeven post gaat vatten in het bewustzijn van sommige Amerikanen en ze beseffen dat ze daar serieus werk van moeten maken, ik houd mijn hart vast. Dan moeten we het ergste vrezen. Burgeroorlog? Was het maar waar dat ik spoken zie. Men kan er vergif op innemen dat de aanhangers van Trump zijn afzetting niet als een ingezonden boodschap voorbij zullen laten gaan, en geweld niet zullen schuwen. Als dan ook nog eens de verkiezingen ongeldig worden verklaard en overgedaan moeten worden, dan is het met de rust in het land gedaan. Demonstraties, tegendemonstraties, de Natonal Guard komt tussenbeide en schiet met scherp, en dat springt over van stad naar brandende stad, terwijl er geen algemeen aanvaard gezag meer is dat de gemoederen tot rust kan brengen.

Ik zeg niet dat het allemaal zo zal gaan, maar wat ik analyseer is een niet ondenkbaar scenario. In Nederland en in de rest van Europa moeten we ons daar gedachten over maken, én zorgen, en ons voorbereiden op wat te doen als zou blijken dat de verkiezingen bij onze bondgenoot onrechtmatig verlopen zijn. Immers, als het spookscenario dat ik schets werkelijkheid zou worden dan laat dat de rest van de wereld, en ook de Lage Landen aan de Zee, niet onberoerd.


Laatste publicatie van JoostSmiers

  • Trump is not the only problem

    Solutions for an unfair world

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (65)