2.851
8

Campagneleider Voedsel Milieudefensie

Bart van Opzeeland is campagneleider Voedsel van Milieudefensie

FrieslandCampina draait duurzame melkveehouder nek om

Staatssecretaris Van Dam, laat u niet in de luren leggen door monopolisten, maar los de problemen op

Achter de schermen probeert FrieslandCampina met een fosfaatplan de duurzame melkveehouderij in Nederland de nek om te draaien. Mét steun van de Rabobank. Staatssecretaris Martijn van Dam doet er goed aan dit plan naar de prullenbak te verwijzen en te kiezen voor een oplossing waarin melkveehouders met voldoende eigen land om hun mest kwijt te raken geen koeien hoeven in te leveren.

cc-foto: Sjoerd van Oosten
cc-foto: Sjoerd van Oosten

De Europese Unie dreigt met boetes vanwege de jarenlange overschrijdingen van de mestproductie, terwijl Nederland al meer fosfaat mocht produceren dan andere Europese landen. En staatssecretaris Martijn van Dam komt maar niet met een oplossing.
Formeel werkt de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) nog aan een gezamenlijke oplossing. Maar FrieslandCampina, met 80 procent van de Nederlandse melkproductie een monopolist, trekt nu een eigen plan en leidt daarmee de kleinschalige, duurzame veehouderij naar de slachtbank. FrieslandCampina en de Rabobank willen dat ook melkveehouders die de mest wel kwijt kunnen op hun eigen land een flink deel van hun koeien inleveren. Terwijl zij de fosfaatcrisis niet hebben veroorzaakt.

Beter plan
De kleinere zuivelfabrikanten van de NZO komen nu ook met een eigen voorstel, los van FrieslandCampina. Kern van dat plan is dat de hoeveelheid mest weer onder het Europese fosfaatplafond terecht komt. Om dit te bereiken willen zij de veestapel terugbrengen met 10 procent minder koeien en maximaal 2,4 koeien per hectare. Wie niet voldoet aan die eisen mag geen melk meer leveren aan de aangesloten zuilvelfabriekanten.

Milieuwinst
Dit alternatieve plan gaat de goede kant op, maar mist nog de scherpte om tot echte milieuwinst te komen. Voor een structurele oplossing moet de krimp van 10 procent worden verdeeld over de melkveehouders die te weinig eigen grond hebben om de mest kwijt te raken en zij die het fosfaatoverschot hebben veroorzaakt. Het maximum aantal koeien moet dalen naar 2,25 per hectare. En zorg dat biologische boeren én boeren met voldoende grond voor eigen mest afzet geen koeien hoeven in te leveren, want zij zijn de toekomst voor een gezonde Nederlandse zuivelsector.

Deze fosfaatcrisis laat opnieuw zien dat het ontbreekt aan daadkracht op het ministerie van Economische Zaken. Staatssecretaris Van Dam, laat u niet in de luren leggen door monopolisten zoals FrieslandCampina, maar los de problemen op en koppel het aantal koeien per melkveehouder aan de grond die hij of zij heeft.

Geef een reactie

Laatste reacties (8)