10.204
162

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

FvD’ers kiezen definitief voor de leugen

Hun primitivisme moet ver van de uitvoerende macht blijven

De leden en de fans van het Forum voor Democratie kiezen definitief voor de leugen. Dat bleek op de eerste toogdag van de partij na de tweet-affaire. Maandagavond kwamen de Baudettianen uit de Drechtstreek bijeen om in Dordrecht hun heiland en zijn Petrus, advocaat Hiddema, te aanhoren. De Volkskrant constateerde dat bijna alle aanwezigen vonden dat er onder de leugen van Baudet een diepere waarheid lag, namelijk dat er iets fout is met Marokkaanse Nederlanders. Zo lieten zij zien hoe het in hun bovenkamer werkt: een leugen is OK zo lang die hun vooroordelen over mensen, dieren en dingen bevestigt.

¨Onze leden kijken er dwars door heen¨, constateerde Baudet tevreden aan het eind van de bijeenkomst.

De rechtse Dagelijkse Standaard constateerde daarop tevreden dat de partij geen ¨last¨ lijkt te hebben van de leugen. Ik ging verleden week al een keer op de achtergrond van dit soort denken in.

ANP | Vincent Jannink

In Dordrecht werd nog eens een keer duidelijk gemaakt: een wezenlijk element dat FvD-leden bindt, is hun beheptheid om mensen te reduceren tot hun etnische afkomst om ze vervolgens te discrimineren (anderen) dan wel te privilegiëren (zichzelf). Wij hebben te maken met een doorgefourneerde racistische beweging voor wie elk middel heilig is als ze maar kunnen veroordelen wie en wat niet op ze lijkt. Daarnaast prefereren zij hun eigen geloof boven wetenschappelijk gefundeerde informatie over klimaat en stikstof. Ten slotte is er de afkeer van de Europese Unie, die is gebaseerd op desinformatie van hetzelfde kaliber als die in de Marokkanentweet.

Dit is een gevaarlijk soort primitivisme. Zo lang FvD’ers met elkaar op toogdagen zwelgen in hun collectieve veroordeling van de anderen, is er weinig aan de hand. Hun gekozen vertegenwoordigers hebben ook het heilige en onvervreemdbare recht om in Kamer, staten en gemeenteraad de geijkte sprookjes te vertellen: over Marokkanen, over asielzoekers, over de stikstof, over het klimaat en over de Europese Unie

Dit primitivisme heeft bestaansrecht maar moet ver van de uitvoerende macht blijven omdat het leidt tot noodlottige maatregelen: het zwaar beschadigen van onschuldige mensen en van Nederland als geheel.

Het is triest dat de ware aard van de FvD’ers deze week juist in Dordrecht tot uiting kwam. Daar werd in 1572 door Willem van Oranje en zijn aanhangers de basis gelegd voor een Nederland dat juist wars was van de intolerantie en de oogkleppenblik die Baudet en de zijnen voor nationaal verslijten.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (162)