595
8

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Gaat het CDA voor beginselen of voor Bäal

De draagwijdte van hun beslissing reikt veel verder dan het lot van een vriendelijke jongeman uit het zuiden des lands

Het congres van het CDA heeft in haar wijsheid besloten om Mauro nog een paar dagen te laten bungelen tussen hoop en vrees. Of liever gezegd: het bestuur heeft dat gedaan. Om te voorkomen dat het tot een confrontatie zou komen tussen de voor- en de tegenstanders van een verblijfstitel voor Nederlands bekendste asielzoeker, steunde het de afgezwakte versie van een Drentse motie over een humane behandeling van minderjarige asielzoekers.

Die was gesteld in hooggestemde bewoordingen maar je kunt er nog steeds alle kanten mee op. Op deze zin na: “Het uitzetten van deze jonge mensen met of zonder diploma is ongewenst en strookt niet met de CDA-uitgangspunten”. Juist daarover bestaat nu onenigheid. Raymond Knops, fractievoorzitter vreemdelingenzaken zegt volgens De Pers: “Zoals het hier staat klopt het niet. Dit is heel kort door de bocht”. Vandaar wellicht dat minister Leers zich door de motie gesteund voelt. Fractievoorzitter Haitsma Buma maakte de verenigde CDA-ers voor alle zekerheid wijs dat een congres niet over personen kan stemmen en dus ook niet over Mauro. Flauwekul natuurlijk. Men had de minister gemakkelijk kunnen oproepen om te stoppen met moeilijk doen over de verblijfsvergunning voor een brave jongen die hoopt het MBO3 af te maken om daarna zo snel mogelijk aan het werk te gaan.

Ondertussen was het elke buitenstaander duidelijk, wat er met de christendemocraten aan de hand was. “De profeten lieten zich door Baäl leiden en liepen achter goden aan van wie geen hulp was te verwachten”. Jeremia 2, vers 8. Ze zijn geïntimideerd door de schittering en de haardos van de afgod uit Venlo. De bestendigheid van het kabinet is het CDA liever dan de redding van een achttienjarige jongen, die op de straten van Luanda geen schijn van kans maakt omdat hij de taal niet spreekt en geen deel uitmaakt van een vriendennetwerk of jeugdbende.

Tofik Dibi denkt dat de CDA-fractie op grond van de congresmotie een draai moet maken. Dat is nog maar sterk de vraag. Wel zullen de CDA-parlementsleden dinsdag niet langer aan een keuze kunnen ontkomen. Mag Mauro blijven of niet?

De draagwijdte van hun beslissing reikt veel verder dan het lot van een vriendelijke jongeman uit het zuiden des lands. Dinsdag laten de Kamerleden van het CDA definitief zien waar zij staan: op het fundament van de christendemocratische beginselen of op het matje voor de fractiekamer van Baäl

Laten we er maar niet gerust op zijn.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (8)