3.763
84

Voorzitter Landelijk Beraad Marokkanen

Mohamed Rabbae (1941) is voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM). Het LBM werd opgericht als reactie op de film Fitna van Geert Wilders. Het LBM is nu één van de partijen die Geert Wilders aanklagen wegens haatzaaien en discriminatie van moslims. Hij is oud-lijsttrekker van GroenLinks.

Geachte heer Asscher

U weet beter dan wij waarom sommige ouderen de PvdA verlaten voor de partij van 50+

Onlangs hebben we een brief aan de heer Spekman -voorzitter van de PvdA- gericht waarin we laten weten dat we de Marokkaanse gemeenschappen in diverse steden zouden adviseren om niet op de uw partij te stemmem bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit, in het geval u vasthoudt aan uw wetsvoorstel om de uitkeringen ten behoeve van nabestaanden en kinderen van Marokkaanse migranten – woonachtig in Marokko- stop te zetten. U heeft daarop gereageerd door met name twee hoofdargumenten naar voren te brengen. U verwijt ons een ouderwetse paternalisme t.a.v. de Marokkaanse kiezers en u laat ons tevens weten dat u het goed heeft met de migranten in het algemeen en de Marokkaans- Nederlanders in het bijzonder.

Om maar met het laatste te beginnen: we hadden een goed gevoel en een grote waardering voor u als wethouder onderwijs in Amsterdam. Zeker toen u duidelijk de confrontatie aanging met (toenmalige) minister Kamp van Sociale Zaken over het recht van vluchtelingen om- als leerling- een stage te mogen lopen in het kader van hun opleiding. Daarna hadden we gehoopt – want dat was de wens van veel kiezers in het land- dat de PvdA een coalitie op links zou aangaan.

Immers praktisch alle Marokkaans- Nederlanders walgden van de rechtse coalitie van Rutte I. Dat zult u begrijpen. Groot was dan ook onze verbazing en teleurstelling dat nota bene de PvdA in de armen viel van Rutte en zijn VVD, die geen echte liberale partij meer is. Veel mensen in het land – ook Marokkaans- Nederlanders- kregen daardoor al een katergevoel.

Maar wat we echt niet accepteren en juist van iemand als u niet begrijpen is dat u na de kabinetsformatie het asociale wetsvoorstel van Rutte I om bovengenoemde bevolkingsgroepen – weduwen en kinderen- die buiten de Europese Economische Ruimte om hun bijzondere omstandigheden in Marokko en Turkije wonen, financieel volledig kaal te plukken. U staat dit wetsvoorstel uit de koker van Rutte, Verhagen en Wilders zeer fanatiek te verdedigen alsof het een wetsvoorstel van de PvdA is. U bent zelfs bereid om de verdragen inzake de sociale zekerheid met Turkije en Marokko eenzijdig te beëindigen. Zelfs de Eerste Kamer schrok van deze kamikaze- achtige koers en vroeg om advies hierover aan de Raad van State.

Als u – onverhoopt- gelijk krijgt dan zullen deze familieleden van migranten met 0 euro moeten zien te leven. Dit terwijl de betrokken migranten verzekerd zijn voor de kinderbijslag. Dit terwijl de PvdA zich graag afficheert als “sterker en socialer” en als verdediger van de zwakken.

Dan uw eerste punt:  uw verwijt van paternalisme. Deze zet van u is doorzichtig.
U probeert hiermee verdeeldheid te zaaien binnen de gemeenschap van Marokkaans- Nederlandse kiezers. Merkwaardig is dat we dit verwijt niet hebben gekregen toen we in 2010 – om strategische redenen- deze kiezers via zelforganisaties en Moskeeën – adviseerden ten eerste om te gaan stemmen en ten tweede om voor de PvdA te kiezen. Dit om de PVV in Den Haag en Leefbaar Rotterdam in Rotterdam van de macht af te houden. Maar als blijkt nu dat de PvdA landelijk een wetsvoorstel van Rutte I – lees Wilders- aan het doordrukken is dan begrijpt dan hebben we ons zwaar vergist in de PvdA.

In de politiek gaat het ook om belangen. U weet beter dan wij waarom sommige  ouderen de PvdA verlaten voor de partij van 50+.

Wees gerust: we pretenderen niet dat alle Marokkaans- Nederlanders zitten te wachten op ons stemadvies. Uiteindelijk bepalen ze zelf wat ze doen. We zullen u niet beschuldigen van paternalisme als u in 2014 campagne voert voor de PvdA. We gaan zelfs verder: als u wilt, kunnen we u in 2014 zelfs uitnodigen om op bijeenkomsten van Marokkaans- Nederlanders aanwezig te zijn ten einde een stemadvies voor de PvdA te geven. Echter,  als u doorgaat met bovengenoemd verfoeid en asociale wetsvoorstel, zal u elke overtuiging ontbreken om deze kiezers aan uw kant te krijgen.

Met de vriendelijke groet,

Mohamed Rabbae
Abdou Menebhi

Geef een reactie

Laatste reacties (84)