6.229
102

oud-bestuurslid GroenLinks Den Haag

Ik ben op 2 november 1975 geboren in Khartoum (Soedan) en woon sinds 2005 in Den Haag. Ik ben vader van twee kinderen. In mijn dagelijkse leven ben ik financial officer bij een maatschappelijke organisatie (Maatwerk bij terugkeer).
Sinds mijn jonge jaren heeft de politiek mijn aandacht getrokken. Het begon in Soedan waar ik vandaan kom. Destijds was ik actief in de studentenafdeling van de communistische partij op de Ahlia Universiteit. Het was mij duidelijk dat sociale ongelijkheid de maatschappij geen goed doet.
In 2006 heb ik het besluit genomen om mijn politieke activiteiten in Nederland voort te zetten. Het gedachtegoed van GroenLinks sprak mij aan. De visie die GroenLinks voor dit land heeft, kwam overeen met mijn visie. Daarom ben ik sinds september 2012 penningmeester van GroenLinks Den Haag geworden. Ik hou me bezig met het investeren in groene economie, armoedebestrijding, vrouwenemancipatie, tolerantie bevorderen, integratie en acceptatie van minderheden en hoe om te gaan met de verharding die laatste jaren in de maatschappij plaats vond en ten slotte met de politieke ontwikkeling in het Midden Oosten. In 2014 ben ik gestopt als bestuurslid.

Geachte heer van Aartsen,

Open brief van een bezorgde Haagse vader

Ik schrijf u deze brief op persoonlijke titel. Ik wil mijn zorg en dilemma met u delen. Ik maak me zorgen om mijn kinderen die nu 7 en 4 jaar zijn. Ze zijn beide geboren en getogen in Den Haag. Ze vinden het geweldig hier. De jongste wil graag politieman worden. Net als veel kinderen in die leeftijd.

Ik heb als ex vluchteling een gevoel van onmacht ervaren in een ondemocratisch land, waarin de machthebbers vrijwel alles mogen en kunnen doen zonder controle.
Sinds ik in Den haag ben komen wonen, heb ik meerdere malen te maken gehad met etnisch profileren. Ik zag hoe de politie bij een controle autochtonen door liet gaan en allochtonen controleerde. Ik ben een mondig persoon en ik ben politiek en maatschappelijk actief in Den Haag. Daarom kan ik er wel mee omgaan maar ik kan me voorstellen dat anderen dit als kwetsend, denigrerend en bedreigend kunnen ervaren. Ook ben ik achtervolgd door een politieauto simpelweg omdat ik in de MGF van mijn vriendin reed.

Zelfs de baas van de Nationale politie, korpschef Gerard Bouwman hekelt de cultuur binnen het politiekorps. Waarin uitsluiting, kleineren en respectloos behandelen van islamitische agenten, maar ook islamitische burgers voorkomt. U kunt het onderzoeksresultaat lezen van Mutsaers, die anderhalf jaar met de politie meeliep voor zijn promoveren. Al die geluiden zouden in een democratisch land als Nederland genoeg reden moeten zijn om een intern onderzoek te starten. Helaas ontkent u dat er sprake is van discriminatie en etnisch profileren. Wat mijn zorg opwekt.

Ik maak me zorgen over de maatschappij waar mijn kinderen in zullen opgroeien. Het zal u ook niet ontgaan dat in landen waarin de overheid haar burgers niet beschermt, de leiders alle misstanden ontkennen. U bent een zeer democratische politicus, ik herinner me uw optreden als fractievoorzitter van de VVD. Daarom schrijf ik u.

Den Haag is de stad waar het internationale recht (ICC) gehandhaafd wordt en Den Haag is ook de shelter city voor mensenrechten verdedigers.

U bent onze burgemeester. Daarom stuur ik u als Haagse burger deze brief om u te verzoeken het probleem niet te ontkennen en in het belang van alle burgers het probleem te onderzoeken en de benodigde maatregelen te nemen.

Een bezorgde Haagse vader.

Geef een reactie

Laatste reacties (102)