958
11

Hoofd communicatie Vogelbescherming

Kees de Pater (1958) begon al als jongetje met vogels kijken. Het duurde echter tot 2002 voor hij de liefde voor vogels tot zijn beroep kon maken bij Vogelbescherming. Voor die tijd was hij met onder andere een eigen bureau actief voor verschillende goede doelen op het gebied van mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling. In de rol van hoofd Communicatie zet hij zich onder andere in om de situatie voor de vogels op het boerenland beter te maken.

Gebruik de miljoenen voor het dempen van de mestput ook voor weidevogels

Maandag start een speciale regeling voor melkveehouders om hun bedrijf te beëindigen. Dat zou nadelig kunnen uitpakken voor weidevogels

Melkveehouders kunnen vanaf vandaag gesubsidieerd hun bedrijf beëindigen. Zij die stoppen krijgen voor elke koe die naar de slacht of het buitenland gaat 1200 euro. In totaal moeten er 60.000 koeien uit. Boeren die snel zijn krijgen de volle mep, wie later mee wil doen, ontvangt een lager bedrag. De regeling moet ervoor zorgen dat de veestapel zodanig slinkt, dat we onder de maximale hoeveelheid mest en daarmee fosfaat uitkomen die Nederland met Europa is overeengekomen.

Minder vee goed voor weidevogels?
Minder vee kan gunstig zijn voor weidevogels. Immers, minder vee op dezelfde oppervlakte zorgt voor een extensivering. Minder koeien eten minder. Zo komt er meer grond beschikbaar om later te maaien en kruidenrijk gras te laten groeien. En dat is wat grutto’s en andere weidevogels nodig hebben. Maar dat gebeurt niet vanzelf.

cc-foto: Frank Vassen

Veel bedrijven die de komende tijd, versneld, gaan stoppen zullen naar verwachting juist de kleinere bedrijven zijn. Inclusief de melkveehouders met goed weidevogelbeheer. Dat zijn dus de bedrijven waar we jarenlang belastinggeld voor het beheer van weidevogels in hebben gestopt. De grond zal vermoedelijk veelal worden gekocht door een intensieve boer. Dan kan een mooi oud weiland zomaar veranderen in een strakke raaigras- of maisakker. Weg weidevogels, weg belastinggeld.

Natuurrijke weilanden voor weidevogels
Het kan anders gaan. Als de overheid deze miljoenen voor de uitkoop van koeien niet alleen gebruikt voor het dempen van de mestput, maar óók voor de redding van de weidevogels. Want die zijn tenslotte de grote verliezers van de intensieve melkveehouderij. Hoe? Zorg ervoor dat natuurrijke weilanden die nu te koop komen een speciale bestemming voor weidevogels krijgen. En compenseer de betrokken boer daarvoor.

Geef een reactie

Laatste reacties (11)