452
19

GroenLinks-fractievoorzitter Tweede Kamer

Jesse Klaver is GroenLinks-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. In zijn portefeuille heeft hij Onderwijs en Wetenschappen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Klaver was voorheen voorzitter van DWARS, GroenLinkse jongeren. Naast diverse bestuurlijke functies heeft hij veel ervaring met debatteren en het leiden van debatten. Tot 17 juni 2010 vertegenwoordigde hij de belangen van werkende jongeren als voorzitter van CNV Jongeren en als lid van de SER.

Geef de studie terug aan de student

Een universiteit is geen massaproducent van veelverdieners

GroenLinks wil het hoger onderwijs teruggeven aan nieuwsgierige en ambitieuze studenten. Kamerlid Jesse Klaver presenteert maandag 21 maart, bij de bespreking van het rapport van de Commissie Veerman een voorstel om het recht van studenten op goed en toegankelijk onderwijs waarborgen. Klaver pleit onder anderen voor een recht op les, een recht op begeleiding en een recht op nieuwsgierigheid.

Vorig jaar heeft de Commissie Veerman de conclusie getrokken dat het hoger onderwijsstelsel niet toekomstbestendig is. De Commissie pleit voor ingrijpende maatregelen gepaard aan een flinke investering. De regering komt op basis van het commissierapport met voorstellen. Maar met die voorstellen wordt vooral meer gevraagd van de student, zonder dat daar meer kwaliteit tegenover staat.

GroenLinks vindt dat de studenten over het hoofd worden gezien door het kabinet. GroenLinks wil dat studenten ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Een universiteit is geen massaproducent van veelverdieners. Een hogeschool is geen hogere lesfabriek. Hogescholen en universiteiten moeten plaatsen zijn waar wetenschappers, specialisten en professionals worden opgeleid. Plaatsen waar breed ontwikkelde en betrokken burgers worden gevormd.

De belangen van het stelsel en de instellingen staan in de kabinetsplannen voorop. Met de boete op lang studeren, het inkorten van het OV-recht, het afschaffen van de beurs op Masters-niveau en het heffen van extra collegegeld voor kleinschalig onderwijs, vraagt de regering studenten om meer geld. Tegelijkertijd haalt de regering de komende vier jaar 800 miljoen euro weg bij het hoger onderwijs. De regering voert de druk op studenten op. Zij moeten presteren en betalen, maar krijgen er niets voor terug.

Rutte wil Nederland aan de Nederlanders teruggeven. Prima. Laten we beginnen bij het hoger onderwijs. Laten we de studie aan de student teruggeven. GroenLinks stelt voor om studenten vijf rechten toe te kennen.

1. Recht op toegang

De regering oppert de mogelijkheid van verregaande selectie aan de poort voor alle opleidingen. Hierbij capaciteiten en motivatie voorop. Het huidige beleid wijst uit dat de regering hier ook de bereidheid om meer te betalen onder verstaat.

GroenLinks wil uitgebreide matching tussen student en opleiding, zodat de student de juiste keuze kan maken. Iedereen met een VWO- of HAVO-diploma moet de mogelijkheid hebben een goede opleiding te gaan volgen zonder dat daar allerlei extra eisen aan worden gesteld. De voorlichting op middelbare scholen moet op peil worden gebracht. Universiteiten en hogescholen mogen alleen voor de opleiding relevante eisen stellen. Studenten moeten niet solliciteren voor een opleiding, maar voorgelicht worden en gesprekken voeren over welke studie het best bij hun talenten past.

2. Recht op begeleiding

De regering wil de helft van de Nederlanders een hogere opleiding geven. Universiteiten en hogescholen hebben steeds meer studenten, maar de bekostiging loopt niet gelijk op. De meeste hoogleraren besteden hun tijd liever aan onderzoek dan aan onderwijs.

GroenLinks stelt voor een minimum aantal docenten per student in te voeren. Onderwijs. Onderwijzend personeel op universiteiten wordt beoordeeld op hun onderzoek en publicaties, waardoor zij minder tijd en aandacht hebben voor onderwijs. Het aantal studenten blijft groeien. Als het aantal docenten niet meegroeit, daalt de kwaliteit van het hoger onderwijs.

3. Recht op vallen en opstaan

De regering gaat studenten 3000 euro extra collegegeld vragen als zij te lang doen over hun studie. Hierdoor denkt de regering dat studenten hierdoor beter zullen kiezen. Daarbij wordt geen rekening houden dat studenten moeilijker zullen overstappen naar een studie die beter bij hun past. Fouten herstellen wordt te duur, terwijl studievertraging meestal geen vrijwillige keuze is.

GroenLinks wil dat het maken van fouten mogelijk blijft. Niet iedereen is in staat gelijk de juiste studie te kiezen op de middelbare school. De druk op aankomende studenten is hoog vanwege de studie-eisen en de noodzakelijke bijbanen. Met intensievere begeleiding kan studievertraging worden voorkomen of worden ingelopen.

4. Recht op nieuwsgierigheid

De regering legt een eenzijdige nadruk op “opbrengstgericht werken” en “rendementen.”In de afgelopen tien jaar is de druk op de student steeds meer gegroeid. Studenten zijn ook steeds meer gaan werken om hun studie te bekostigen.

GroenLinks wil dat de universiteit een academische cultuur ontwikkelen meer mogelijkheden tot brede ontwikkeling. Nevenactiviteiten en extra vakken moeten worden gestimuleerd, door middel van studiepunten, bestuurdersbeurzen en vrije ruimte. Universiteiten moeten een academische cultuur stimuleren door extracurriculaire activiteiten te faciliteren.

5. Recht op les

De regering haalt in vier jaar anderhalf miljard op bij hogescholen, universiteiten en studenten. Daar staat maar 600 miljoen aan investeringen tegenover. De regering wil wel investeren in intensiever onderwijs, maar laat het investeren over aan volgende kabinetten.

GroenLinks stelt voor studenten meer colleges en meer lessen te geven. De intensiteit van opleiding moet omhoog. Het geld dat wordt opgehaald uit het hoger onderwijs moet gelijk geïnvesteerd worden in verhoging van de onderwijsintensiteit. Niet pas over vier jaar. GroenLinks wil nu investeren in meer onderwijs.

Geef een reactie

Laatste reacties (19)