Laatste update 04 januari 2016, 15:54
8.394
128

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

Geef het een kans, bezoek een azc

Sander Terphuis: Door haat en vijandigheid komen mensen in ons land tegenover elkaar te staan

Sommige mensen oordelen hard over vluchtelingen, en dat terwijl zij nooit een vluchteling hebben ontmoet. Geef het een kans, ga eens naar een azc en ontmoet een vluchteling. En oordeel dan.

Positief geluid
Onlangs viel een groep gemaskerde mannen ’s nachts in Woerden een noodopvang voor vluchtelingen aan waar gezinnen met kinderen sliepen. In Pannerden werd een vluchtelingengezin aangevallen met zwaar vuurwerk. Gebeurtenissen als deze hebben mij des te meer aan het denken gezet over de toename van haat en vijandigheid tegen vluchtelingen in onze samenleving.

Naast deze relatief kleine groep die dit soort akelige en vijandige incidenten veroorzaakt zijn er gelukkig ook veel goedwillende Nederlanders die beseffen dat het om mensen gaat (mannen, vrouwen én kinderen) die huis en haard hebben moeten verlaten op de vlucht voor burgeroorlog en geweld, of weg uit de overvolle vluchtelingenkampen waar er zelfs tekort is aan voedsel en medicijnen. En waar duizenden kinderen geen onderwijs krijgen; dat wil zeggen geen enkel perspectief.

In de afgelopen maanden heb ik door het hele land lezingen mogen geven, waar ik uit eigen ervaring vertelde over het verhaal van de vluchteling, en over de worsteling om al je dierbaren te moeten achterlaten om in vrijheid en veiligheid een nieuw leven op te bouwen. Maar ook over je thuis voelen in een ander land en je dromen waarmaken. Iedere keer weer merk ik dat al die goedwillende Nederlanders snakken naar optimisme en naar een positief geluid als het over de vluchtelingen gaat.

Het harde maatschappelijke klimaat tegenover vluchtelingen leidt tot tweespalt en verruwing. Door haat en vijandigheid komen mensen in ons land tegenover elkaar te staan. Sommige mensen oordelen hard over vluchtelingen, en dat terwijl zij nooit een vluchteling hebben ontmoet. Elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan lost wellicht meer op dan massaal in verzet te komen, waartoe sommige politici steeds weer oproepen. Geef het een kans, ga eens naar een azc en ontmoet een paar vluchtelingen. Raak met ze in gesprek, en oordeel dan over vluchtelingen.

Bezoek aan azc
Tijdens een bezoek aan een azc heb ik een Syrisch gezin ontmoet dat met hun twee kleine kinderen voor burgeroorlog en geweld was gevlucht en in Nederland bescherming zocht. Zij hadden negen maanden in een overvol vluchtelingenkamp in Turkije doorgebracht. Er waren nauwelijks medicijnen voor hun kinderen daar. Het gesprek met dat gezin heeft veel indruk op mij gemaakt, en mij aan het denken gezet; over medemenselijkheid en over beschaving.

Duizenden Nederlanders hebben zich in de afgelopen maanden aangemeld bij het Rode Kruis en bij Vluchtelingenwerk Nederland als vrijwilliger om vluchtelingen te helpen. Is het verkeerd wat deze mensen doen door de medemens te helpen?

Uit naam van goedwillende Nederlanders die de vluchtelingen steunen, en uit de behoefte aan een positief geluid in onze samenleving heb ik besloten een petitie te starten. Maar deze petitie brengt ook heel duidelijk tot uitdrukking: stop haat en vijandigheid tegen vluchtelingen. Laat vijandigheid het niet overwinnen van medemenselijkheid.

Teken nu deze petitie en steun deze actie!

cc-foto: Directie Voorlichting // Opvanglocatie Ter Apel


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (128)