895
21

SP-fractievoorzitter PS Limburg

Thijs Coppus (1981) is fractievoorzitter voor de SP in de Provinciale Staten van Limburg. Hij is sinds 1998 actief voor de SP. Aanvankelijk als raadslid voor de SP in Horst aan de Maas, vanaf 2007 als lid van Provinciale Staten. \
Coppus rondde in 2003 de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening af en ging na enige omzwervingen in de ouderenzorg aan de slag voor de SP als medewerker van het studiecentrum.
http://thijscoppus.sp.nl

Geef Mauro geen enkeltje onzekerheid

Voor de PVV en VVD gaan regels boven mensen

Minister Leers is van plan om de 18 jarige asielzoeker Mauro terug te sturen naar Angola. Mauro kwam op zijn tiende naar Nederland, nu hij 18 is geworden wil Leers van hem af. Er is veel verzet tegen het plan van Leers om Mauro uit te zetten. In de Tweede Kamer is zijn eigen partij, het CDA, tegen en inmiddels hebben verschillende gemeenteraden een motie aangenomen waarin minister Leers wordt opgeroepen om Mauro alsnog een verblijfsvergunning te verlenen.

Afgelopen vrijdag riepen de Limburgse Statenfracties van GroenLinks, SP, PvdA en D66 de Staten op om zich uit te spreken tegen de uitzetting van Mauro. Helaas waren de andere partijen tegen. Het CDA wilde Leers niet voor de voeten lopen, de fractie van 50Plus kende het dossier niet en volgens VVD en PVV is het geen taak van de provincie om uitspraken te doen over de toekomst van deze 18 jarige jongen.

“Geen taak van de provincie” is een veel gehoorde uitspraak in het provinciehuis van Limburg. Als partijen geen zin hebben in discussie, dan is iets ineens “geen taak van de provincie”. Dit geldt voor armoedebestrijding, gratis openbaar vervoer en sinds vrijdag ook voor Mauro. Ik vind deze houding nogal laf, want bijna de halve portefeuille van PVV gedeputeerde Janssen bestaat uit zaken die geen taak van de provincie zijn. Maar omdat de PVV nu eenmaal in haar verkiezingsprogramma had staan dat de provincie ‘iets met veiligheid’ moest gaan doen, doet gedeputeerde Janssen iets met veiligheid.

Als PVV en VVD eerlijk waren geweest, dan hadden ze het niet gehad over de rol van de provincie, maar gezegd dat regels boven mensen gaan. Dat ze al lang aan de borrel hadden kunnen zitten. En dat het hen niet interesseert dat een 18 jarige jongen die beter Limburgs dan Portugees spreekt, de onzekerheid en de armoede wordt ingestuurd.

Geef een reactie

Laatste reacties (21)