1.269
47

Oprichter House of Animals en Animals Today

Karen Soeters is hoofdredacteur van animalstoday.nl en werd in augustus 2007 benoemd tot directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Zij was projectleider van de veelbesproken klimaatfilm ‘Meat the Truth’, verantwoordelijk voor daarop volgende documentaire ‘Sea the Truth’ en een van de makers van een visueel document over onverdoofd ritueel slachten.
Naast deze activiteiten is ze werkzaam als docent mediapsychologie aan de Hogeschool van Amsterdam bij het Instituut voor Media en informatiemanagement en is Karen bestuurslid bij de Nederlandse Vegetariërsbond en bij Bont voor Dieren.
Tijdens haar studie communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam heeft ze naast beleidsstudies en publieksstudies ook recht en politicologie als verdieping gevolgd. Karen Soeters volgt de problematiek met betrekking tot dierenwelzijn en milieu al zo lang als zij zich kan herinneren. Na haar studie is Soeters werkzaam geweest als onderzoeker voor onder andere een internationaal onderzoeksbureau in New York. Daarnaast is ze als consultant voor verschillende organisaties actief geweest.

Geef maximumstraf (3 jr cel) aan wie hond in snikhete auto achterlaat

Er is geen extra regelgeving nodig voor het bestraffen van dergelijk ernstig dierenleed

cc-foto: Beth Wilson

Het is weer aan de orde van de dag: dieren die achtergelaten worden in afgesloten auto’s in de zon, met oververhitting en heel vaak de dood tot gevolg. Ik vind het uiteraard geweldig dat zoveel mensen zich hier boos over maken. Er is zelfs een petitie gestart die nu bijna door 50.000 mensen is getekend.

Helaas blijkt dat de mensen die ertegen ageren, noch de eigenaar, noch de toezichthouder, in de gaten hebben dat het achterlaten in een auto in de volle zon nu al een overtreding is van de bestaande wetgeving. Met andere woorden: er hoeft geen aanpassing van de wet te komen om hier korte metten mee te maken.

Art 2.1 van de Wet dieren stelt dat het een misdrijf is om bij een dier de gezondheid of het welzijn te benadelen. Het achterlaten in een auto in de volle zon benadeelt het welzijn en de gezondheid van het dier zonder redelijk doel. Het is niet nodig dat het dier eerst een lichaamstemperatuur van boven de 40 graden moet hebben om strafbaar te zijn. Elke verhoging van de lichaamstemperatuur waarbij het dier niet meer in staat is dit op te vangen is een aantasting van de gezondheid en het welzijn, en daarmee dus een overtreding van art 2.1 Wet dieren.

Daarbij is ook artikel 2.28 van toepassing, namelijk het onthouden van de nodige zorg. Ook dit is een misdrijf.

De maximale straf voor deze beide misdrijven is drie jaar gevangenis.

Verder vereist artikel 1.6 Besluit houders van dieren dat wanneer een dier niet in een gebouw wordt gehouden, bescherming wordt geboden tegen slechte weersomstandigheden en gezondheidsrisico’s. Het achterlaten in een auto in de volle zon overtreedt dit artikel. Er wordt daarmee namelijk geen bescherming geboden tegen slechte weersomstandigheden of gezondheidsrisico’s.

Ook wordt artikel 1.7 van het Besluit houders van dieren overtreden: een dier in een afgesloten auto in de volle hitte heeft geen toegang tot een toereikende hoeveelheid water, noch krijgt het voldoende verse lucht en zuurstof.

Dus: er is geen extra regelgeving nodig voor het bestraffen van dergelijk ernstig dierenleed. Maar waarom wordt niet een keer die maximumstraf gegeven om een voorbeeld te stellen? En er moet groots ingezet worden op voorlichting. Dus deel ik voor de zoveelste keer nog maar een keer het filmpje dat we een paar jaar geleden maakten:

Geef een reactie

Laatste reacties (47)