840
42

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Geef mij maar 600 kamerleden. Dat is beter dan 100

Het is zonneklaar dat een verkleining van het aantal volksvertegenwoordigers bijdraagt aan de verbreding van de kloof tussen het volk van Nederland en dat op het Binnenhof

Volgens het regeeraccoord moet het aantal kamerleden teruggebracht worden van 150 tot 100. Ook andere vertegenwoordigende lichamen – tot en met de gemeenteraden – moeten eraan geloven. Dat is slecht nieuws voor iedereen die klaagt over de kaasstolpen in ons goede vaderland, die niet alleen het Binnenhof, maar ook de meeste gemeente- en provinciehuizen van de samenlving isoleren.

Meer dan een halve eeuw geleden is de Tweede Kamer met 50 zetels uitgebreid omdat de werklast van het parlement zo toenam. De kamerleden – die toen nog veelal part timers waren en daarnaast meestal werkzaam ergens in het maatschappelijk middenveld of bij een belangenorganisatie, zoals de vakbeweging of de werkgeversorganisatie – die kamerleden hielden daarom te weinig tijd over. Inmiddels is de werklast in de politiek alleen maar toegenomen. Kamerleden hebben hun handen vol aan hun Binnenhofse verplichtingen, zelfs nu ze allemaal ook nog een assistent hebben.

Wie het aantal kamerleden terugbrengt, verzwaart het takenpakket van de overgebleven volksvertegenwoordigers. Die komen dan helemaal niet meer tussen de paperassen vandaan. Daardoor neemt de vervreemding tussen politiek en samenleving alleen maar toe.

Daarom moet het aantal kamerleden niet met een derde worden verminderd, maar zonder dralen verviervoudigd. Wij hebben een tweede kamer nodig met zeshonderd zetels. Dan kan het kamerlidmaatschap weer een part time functie worden die je uitoefent naast een andere bezigheid. Dat moet ook wel, want het budget voor de salarissen wordt niet verhoogd. De zeshonderd kamerleden krijgen een onkostenvergoeding die ongeveer een kwart bedraagt van het huidige salaris.

Zou dat mogelijk zijn? Kan een parlement van parttimers en amateurs op tegen de de regering en de vierde macht? Ik weet het niet, maar het is zonneklaar dat een verkleining van het aantal volksvertegenwoordigers bijdraagt aan de verbreding van de kloof tussen het volk van Nederland en dat op het Binnenhof. Er zit misschien toch wel wat in: een groot parlement vol mannen en vrouwen die middenin de maatschappelijke problematiek staan. Geef mij maar 600 kamerleden. Dat is beter dan 100


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (42)