135
5

Europarlementariër PvdA

Thijs Berman is afgestudeerd ontwikkelingspsycholoog. Hij studeerde een jaar in Frankrijk en daar ging hij na zijn studie ook werken als correspondent voor ondermeer De Groene Amsterdammer, het NOS Radio1journaal, TweeVandaag en het Agrarisch Dagblad. De politiek riep en in 2004 werd Berman voor de PvdA Europarlementarier. Voor de Europese Verkiezingen van 2009 was hij lijsttrekker namens de PvdA.

Geef slachtoffers van rampen de hulp waar ze recht op hebben

Alleen bij een gezamenlijke en op Europees niveau gecoördineerde rampenbestrijding kan Europa echt een verschil maken

De wereld is de afgelopen jaren meerdere keren opgeschrikt door humanitaire rampen van ongekende omvang. De vele doden, zwaargewonden en mensen onder het puin na de natuurramp op Haïti staan een ieder nog op het netvlies gebrand. Daarom pleit ik voor een gezamenlijke en op Europees niveau gecoördineerde rampenbestrijding. Alleen zo kan Europa echt een verschil maken.

Ook de gevolgen van de recente overstromingen in Pakistan zijn schokkend: ziektes die zich snel verspreidden en duizenden mensen die waren verstoken van voedsel, onderdak en medische hulp. Ik vind het dan ook van groot belang dat de Europese Unie bij rampen snel en adequaat reageert. Bij dit soort humanitaire rampen is snelle en doelmatige hulpverlening essentieel. Dit vraagt echter wel om een goede coördinatie van die hulpverlening. De hulp van Europa bleek bij de rampen in Pakistan en Haïti weinig doeltreffend en zichtbaar. Het heeft geen zin als –om maar een voorbeeld te noemen– elk land brandweermensen stuurt terwijl er een tekort is aan medische hulp. Dit moet beter.

Op naar een gecoördineerde Europese aanpak
Ik vind het essentieel dat de Europese Unie bij rampen snel en adequaat reageert. Het werkt enorm vertragend als er na een ramp eerst nog geïnventariseerd moeten worden welke Europese lidstaten welke hulp kunnen bieden. Dat moet vooraf al duidelijk zijn. Dit is alleen mogelijk als de Europese Commissie de Europese coördinatie van rampenbestrijding buiten de EU op zich neemt. In het Europees Parlement hebben we de Eurocommissaris voor humanitaire hulp, Georgieva, gevraagd om de Europese hulp goed intern af te stemmen en een actieplan voor gecoördineerde Europese rampenbestrijding op te stellen.

Voorstel Nederlandse regering niet efficiënt
Ondanks het feit dat het duidelijk efficiënter is als je de humanitaire hulpverlening gezamenlijk aanpakt en op Europees niveau de taakverdeling coördineert, heeft de Nederlandse regering aangegeven de coördinatie liever bij de VN dan bij de Europese Commissie neer te leggen. Dit is een half antwoord en doet geen recht aan de dringende behoefte aan snelle hulp voor de vele slachtoffers van rampen. Met dit halve antwoord neem ik dan ook geen genoegen. Het is voor de VN veel efficiënter om één aanspreekpunt te hebben op Europees niveau.

Alleen bij een gezamenlijke en op Europees niveau gecoördineerde rampenbestrijding kan Europa echt een verschil maken. Hoe sneller we slachtoffers van rampen kunnen helpen, hoe beter. Daar maak ik mij als sociaaldemocraat dan ook sterk voor. Op Europees niveau, omdat gezamenlijk EU-optreden hier echt iets toevoegt.

Geef een reactie

Laatste reacties (5)