2.537
316

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Geen Godwins voor Joram: Geert maakt alle dingen nieuw en hij is zijn apostel

Volgens PVV-er Joram van Klaveren is een allochtoon iemand met minstens één allochtone grootouder

Verleden week heb ik onder de kop ‘de schennende hand van de PVV’ een boos stuk geschreven over het kamerlid Joram van Klaveren, die de nog ongeboren kinderen van mijn zoon vanwege hun allochtone achtergrond extra wil monitoren, zoals dat in beleidstaal heet, om te zien of zij wel voldoende geïntegreerd zijn en of zij niet opgroeien voor galg en rad. Ik beschouw dit voorstel als een aantasting van zijn en van mijn waardigheid. En natuurlijk van die kleinkinderen, voor zo ver zij geboren zullen worden.

Het voorstel is blijkbaar niet overal even slecht gevallen want het weblog de Dagelijkse Standaard heeft de aankomende politicus onmiddellijk een aanstelling gegeven als columnist. In zijn eerste bijdrage licht hij zijn voorstel nader toe. Voor het eerst leren wij zijn definitie van een allochtoon kennen: Een allochtoon is iemand met minstens één niet westerse grootouder.

Lees het nog een keertje.

Een allochtoon is iemand met minstens één niet-westerse grootouder.
Niet-westers heeft te maken met je geboortegrond. Zo’n opa of oma moet geboren zijn in Latijns-Amerika, Azië of Afrika met uitzondering van Indonesië en Japan. Japanners waren vroeger in Zuid-Afrika trouwens al ‘ereblanken’.

Als zo’n jongen of meisje in de fout gaat, zo luidt de onontkoombare conclusie, dan komt het van die grootouder. Niet vanwege de genen, want in zijn column maakt Van Klaveren de indruk dat dit fout gaan te maken heeft met culturele factoren. Het gaat over de verkeerde mentaliteit die door middel van deze grootouder bezit heeft genomen van de jonge dader. Daarom is het goed ze al in de gaten te houden nog voordat ze iets geflikt hebben. Je kunt op die manier ook aan iemands afkomst zien of hij/ zij niet extra voorlichting nodig heeft, bijvoorbeeld over Holocaust en sexualiteit. Leerlingen met niet-allochtone grootouders hebben dat volgens dezelfde redenering niet of veel minder nodig.
Bij dit alles beroept Van Klaveren zich op een rapport van het CBS over de derde generatie dat in 2006 ofzo al gemaakt is in opdracht van volkshuisvesting.

Daar ook komt die definitie vandaan: Een allochtoon is iemand met minstens één niet westerse grootouder. Eéntje maar. En dat kun je zo uitzoeken. Om het ouderwets te zeggen: het speciale ruitertje staat al op de steekkaart.

Joram van Klaveren brengt het door hem gewenste “monitoren” van de derde generatie onder wie mijn ongeboren kleinkinderen, in verband met het inzetten van de politie en de al genoemde extra lessen over seksualiteit en Holocaust. Dat kan alleen als je de personen in Nederland met minstens één allochtone grootouder onderbrengt in een specifiek volgsysteem waarin zij wel voorkomen en de personen van wie alle grootouders in Nederland geboren zijn niet.

Van Klaveren schrijft in zijn eerste column dat hij nogal wat godwins naar zijn hoofd geslingerd heeft gekregen. Voor alle duidelijkheid: ik godwin niet. Wat Van Klaveren voorstelt is pure, vintage PVV, Wilderianisme van het zuiverste water. Zie Geert maakt alle dingen nieuw en Joram is zijn apostel. 
Een allochtoon is iemand met minstens één niet-westerse grootouder.  Wat je ook probeert, je blijft een vreemde en altijd zul je daarvan het teken dragen : the stroke of the tarbrush, zoals de Britten het ooit zo fraai formuleerden. 


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (316)