310
6

Vakbondsbestuurder FNV Tata Steel

Roel Berghuis (1957) is van 1975 tot 1992 werkzaam geweest als Smelter bij Hoogovens te IJmuiden. In die periode was hij actief vakbondskaderlid in de toenmalige Industriebond FNV. Vanaf 1992 tot heden is hij werkzaam bij de FNV in verschillende bezoldigde functies. Vanaf 2000 is hij vakbondsbestuurder voor FNV en vanaf 2005 tot 2014 vertegenwoordigde hij de leden van FNV Spoor als vakbondsbestuurder/onderhandelaar bij de Nederlandse Spoorwegen. Momenteel is hij vakbondsbestuurder FNV Tata Steel

Geen marktwerking, maar samenwerking

Het is tijd voor een nieuwe visie in de spoorsector

De controverse rond het achtergehouden inspectierapport over de aanbesteding van het onderhoudsgebied Amersfoort is tekenend voor de huidige situatie in de spoorsector. Dat vindt vakbond FNV Spoor. En het is maar één van de vele voorbeelden van de afgelopen jaren. Om de woorden ‘sneeuw’ en ‘Fyra’ maar niet eens te gebruiken.

De sfeer in de spoorsector is er één van ruzies, tegenwerkingen en wantrouwen. En het strekt zich inmiddels uit tot het allerhoogste niveau van de staatssecretaris en de minister op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Relaties zijn verzuurd. De relaties tussen het ministerie, de Inspectie, de NS, ProRail, de spooraannemers, de treinenbouwers met als gevolg zeer negatieve effecten op het spoorpersoneel. Het gedoe rond het inspectierapport is exemplarisch. Dat de staatssecretaris haar excuses daarvoor aanbiedt is gebruikelijk en onvoldoende. Het mag nu duidelijk zijn dat marktwerking en concurrentie niet werken in een integraal spoorsysteem. Een analyse van wat er mis ging rond onderhoudsgebied Amersfoort maakt dat pijnlijk duidelijk.

Al op 29 november 2012 uitte FNV Spoor in een brief aan de Tweede Kamer zijn zorgen over de gevolgen van de aanbestedingen in het onderhoud voor het vakmanschap, de veiligheid en de spoorprestaties. Dat was allerminst de eerste keer. Aanleiding was ditmaal de gang van zaken rond de aanbesteding van het onderhoudsgebied rond Amersfoort. Die aanbesteding werd in eerste instantie door ProRail als ‘mislukt’ verklaard. Ter toelichting plaatste ProRail op zijn website een bericht dat het prijsniveau zo laag was dat veiligheid en spoorprestaties in het geding dreigden te komen.

In november 2012 bleek dat de nieuwe aanbesteding door ProRail zelfs een nog lager prijsniveau opleverde, maar ditmaal vond ProRail blijkbaar niet dat veiligheid en spoorprestaties in het geding waren. De Volkskrant berichtte erover, StruktonRail stuurde een brandbrief aan de Tweede Kamer, maar de staatssecretaris vond het allemaal maar ‘voorbarig’. Dat schreef ze op 10 december 2012, daarin gesteund door een brief van drie concurrenten van StruktonRail. Op dat moment had zij niet één (FNV Spoor), niet twee (StruktonRail), maar drie (ProRail) signalen dat het mogelijkerwijs niet goed zat.

En er was nog een Inspectierapport van 28 juni 2012, waarvan de Staatssecretaris nu verklaart dat ze het bestaan daarvan op 10 december 2012 niet kende, maar wel wist dat de zorgen van onder andere FNV Spoor ‘voorbarig’ waren. En nadat De Volkskrant het Inspectierapport publiceerde op 30 januari 2013, waren die zorgen over de veiligheid alweer achterhaald. De staatssecretaris voltooide haar pirouette door op 31 januari 2013 in de Tweede Kamer te verklaren dat twee afdelingen op het ministerie ruzie hadden gehad over het al dan niet toesturen van dat rapport aan de Tweede Kamer en dat het rapport daarom niet aan het parlement was gestuurd. Een rapport waarvan het bestaan overigens al op 21 november 2012 was erkend aan externen, door datzelfde Ministerie.

In de spoorsector zijn inmiddels al weer 15 jaar vele organisaties actief die – conform de neoliberale ideologie –  allemaal driftig hun eigen deelbelang nastreven. Dat al die deelbelangen ten koste gaan van het algemeen belang, wordt keer op keer pijnlijk geïllustreerd. Dat algemeen belang is voor FNV Spoor klip en klaar. We willen goede spoorprestaties, we willen een spoorwegveiligheid die boven iedere twijfel is verheven en we willen voldoende vakmanschap om het spoorsysteem te laten draaien, te verbeteren en te onderhouden. Op dit moment is daar geen sprake van.

Concurrentie en marktwerking verdragen zich niet met een integraal spoorsysteem. Wij roepen dringend op tot integrale samenwerking in plaats van aanbesteding. ProRail en de NS zijn enkele jaren geleden te rigoureus doorgeknipt. Die conclusie wordt door iedereen getrokken behalve door de NS en ProRail directies. Wij roepen op het delen van informatie in plaats van het achterhouden daarvan. De huidige visie werkt niet, dat is duidelijk. Het is tijd voor een nieuwe, een van samenwerking in plaats van marktwerking. In het belang van spoorprestaties, veiligheid en vakmanschap.

Roel Berghuis schreef dit samen met Egon Groen. Beiden zijn vakbondsbestuurders van FNV Spoor respectievelijk bij de NS en Railinfrasector.  

Geef een reactie

Laatste reacties (6)