1.641
58

Europarlementariër namens de PvdA

Als Europarlementariër namens de PvdA houdt Agnes Jongerius zich met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel.

Geen privé-rechtspraak in handelsverdrag met VS

Waarom de PvdA tegen het compromisvoorstel over TTIP gaat stemmen

Onder druk van rechts dreigt het vrijhandelsverdrag met de VS (TTIP) toch de weg te openen naar private tribunalen, waar multinationals terecht kunnen met klachten over de overheid. Dergelijke zogeheten ISDS-tribunalen hebben in het verleden al geleid tot exorbitante claims van bedrijven.

Deze vorm van ‘rechtspraak’ is niet alleen dubieus, het is ook overbodig. Nederland en alle andere landen, die deelnemen aan TTIP, kennen allemaal publieke rechtsstelsels, die uitstekend toegerust zijn om over dit soort geschillen te oordelen.

De PvdA zal daarom volgende week in het Europees Parlement tegen voorstellen stemmen, die de deur naar ISDS-arbitrage openzetten. Dit is voor ons een keihard punt. Er ligt nu een compromisvoorstel op tafel, dat een heel eind onze richting opgaat. Maar onder druk van de EVP, waar het CDA toebehoort, is toch de deur op een kier gezet. En dat is voor ons onaanvaardbaar.

Het Europees Parlement is diep verdeeld over ISDS. Voor de PvdA, maar ook voor de SP en GroenLinks, ligt het glashelder: voor dergelijke private tribunalen is geen plaats in dit handelsverdrag met de VS. En ook niet in andere verdragen, zoals met bijvoorbeeld Canada. Christendemocraten, liberalen en conservatieven willen onder druk van het bedrijfsleven deze private rechtsgang toch mogelijk maken. Die verdeeldheid zorgde ervoor dat vorige maand de stemming over TTIP van de agenda werd gehaald.

Parlementsvoorzitter Schulz heeft daarop het initiatief genomen om te zoeken naar een compromis. Met name met de grootste fractie in het Europees Parlement, de EVP. En hoewel veel van onze bezwaren tegen ISDS in zijn voorstel zijn terug te vinden, blijft – onder druk van rechts – het gevaar van ISDS-tribunalen bestaan. En dat mag niet gebeuren.

Bij “ISDS’ gaat het om de vraag wie er scheidsrechter moet zijn als een buitenlands bedrijf zich tekort voelt gedaan door een besluit van een overheid. Volgens het ISDS-systeem mogen private rechtbanken – opgericht door het bedrijfsleven zelf – hierover in het geheim beslissen.

Dat klinkt misschien allemaal een beetje als een technisch verhaal, maar ISDS-rechtbanken hebben in het verleden al geleid tot exorbitante claims van multinationals, die vervolgens door de belastingbetaler moeten worden betaald. Wat ons betreft kunnen bedrijven, die zich tekort gedaan voelen, gewoon naar onze rechtbanken stappen en daar in alle openbaarheid hun verhaal doen. En dan zien we wel wie er gelijk heeft. Daar een apart rechtssysteem voor op poten zetten is ronduit overbodig.

Het handelsverdrag met de VS kan, als aan de juiste voorwaarden wordt voldaan, ons economisch vooruit helpen. Ook op het gebied van sociale rechten en leefmilieu stelt het parlement strikte voorwaarden aan het verdrag. Maar een vrijhandelsverdrag met een ISDS-clausule daarin is onbespreekbaar. 

Geef een reactie

Laatste reacties (58)