4.867
121

Voorzitter Nederland Bekent Kleur

René Danen (1967) is voorzitter van de stichting Nederland Bekent Kleur. Hij was in 1992 een van de oprichters van de antiracismeorganisatie. In dat jaar nam hij ook het initiatief tot de eerste jaarlijkse herdenking van de Kristallnacht in Amsterdam. Danen was verder gemeenteraadslid in achtereenvolgens Nijmegen en Amsterdam. Ook was hij coördinator van platform Keer het Tij, een bundeling van 575 maatschappelijke organisaties en van het Nederlands Sociaal Forum. Danen introduceerde in 1999 namens Milieudefensie de Autovrije Zondag in 54 steden in Nederland. Eerder was hij voorzitter van de landelijke studentenvakbond LSVb.

Geen regering met de PVV!

De PVV heeft 24 zetels behaald in de Tweede Kamer. Niet eerder was een duidelijk extreemrechtse partij zo massaal vertegenwoordigd in het parlement.

Deelname van de PVV aan de regering wordt opmerkelijk genoeg door andere partijen als een serieuze optie gezien. Maar dat zou ten koste gaan van minderheden in ons land.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid zei na de verkiezingen tegen het ANP: “De PVV is heel erg groot geworden, terwijl ze het duidelijk hadden gemunt op moslims, een minderheidsgroep die heel erg bezig is zijn plek te vinden in deze samenleving”. En het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders zegt in een persbericht dat de overwinning van de PVV door Marokkaanse Nederlanders “als een klap in het gezicht gevoeld wordt”. Meer dan anderhalf miljoen Nederlanders hebben volgens de organisatie gestemd op een partij die mensen afrekent op hun geloof en afkomst en daarmee in strijd handelt met de basisbeginselen van de Nederlandse Grondwet. Onderzoekers van de Anne Frank Stichting en de Universiteit Leiden bestempelde de PVV eerder al als extreemrechts.

Opvallend was dat de minderheden afgelopen dagen geen enkele steun kregen van de politieke partijen. Geen van de lijsttrekkers benoemde de verontrustende opkomst van vreemdelingenhaat in ons land die zich vertaald in winst voor de extreemrechts. De PVV haalde de winst binnen met een programma waar meer dan tien discriminerende standpunten in staan. Toch vinden vrijwel alle partijen, van links tot rechts, dat de PVV nu de kans moet krijgen om in een regering zijn plannen om te gaan zetten in daden.

En dat gaat ten kosten van minderheden. Want je zult maar die scholier zijn die op de islamitische school zit die de PVV wil sluiten. Je zult maar in het bestuur zitten van de moskee die van de PVV niet meer gebouwd mag worden. Je zult maar die ambtenaar, leraar of welzijnswerker zijn die door een PVV-regering wordt gedwongen haar hoofddoek af te doen.

Terecht voelde Humberto Tan zich onlangs persoonlijk geraakt door het voorstel in het verkiezingsprogramma van de PVV om “etnische registratie van iedereen” in te voeren. Let wel, een regering met Rutte en Wilders zou het plan zomaar werkelijkheid kunnen maken.

De PVV wil ook dat alle mensen met een dubbele nationaliteit uitgesloten moeten worden van deelname aan de “regering, parlement, Provinciale Staten, gemeenteraden en bepaalde overheidsfuncties”. En ook de VVD heeft eerder in de Kamer het standpunt ingenomen dat mensen met een dubbele nationaliteit niet thuishoren op bepaalde functies.

De VVD maakt zich wel vaker schuldig aan discriminatie. Mark Rutte heeft in 2003 in zijn functie als staatssecretaris van Sociale Zaken gemeenten aangezet tot rassendiscriminatie. Dat oordeelde de rechtbank van Haarlem in 2007. Rutte vroeg aan gemeenten om inwoners van Somalische afkomst extra te controleren op fraude met bijstand. “Blijkbaar is dat nu wettelijk gezien niet mogelijk. Het is hoog tijd om de wet te veranderen”, zei hij in een reactie op de rechtelijke uitspraak tegen de Volkskrant.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de VVD een deel van de antidiscriminatie wetgeving (artikel 137) wil afschaffen. De partij kondigde vorig jaar een initiatiefwetsvoorstel daarover aan. Als ze nu in de regering komen kunnen ze het direct zelf invoeren. De PVV, die het gelijkheidsbeginsel uit artikel 1 van de grondwet wil halen, zal het idee ongetwijfeld steunen.

En wat te denken van de asielwetgeving? Je zult maar deel uitmaken van het vluchtelingengezin dat uit angst voor vervolging onderdak zoekt in ons land, maar door een strenge uiterst-rechtse regering op straat wordt gezet. Of erger nog, gedwongen wordt uitgezet naar een onveilig land.

Mensen, ook van links, die roepen dat we het maar een tijdje moeten proberen met een PVV-kabinet omdat het toch vanzelf misgaat spelen een gevaarlijk spel. De rekening van een dergelijk experiment kan bij de minderheden in ons land terecht komen. De PVV is geen LPF. Wilders slaagt er al meer dan vier jaar in zijn ondemocratische club onder strakke leiding bij elkaar te houden. Een kabinet Rutte-Wilders-Verhagen zou het ook zomaar vier jaar kunnen uithouden. Met alle gevolgen van dien. Daarom: Geen regering met de PVV! 

Geef een reactie

Laatste reacties (121)