553
31

Fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer

Na een studie technische natuurkunde en een carrière bij Greenpeace trad Diederik Samsom in 2003 toe tot de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Halverwege 2012 nam hij het stokje van Job Cohen over en werd hij leider van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en lijsttrekker.

Geen subsidiegedoe, gewoon een helder doel

Energiebedrijven zijn in 2020 verplicht om ongeveer 35% van hun stroom duurzaam op te wekken

We zijn een belangrijke stap dichter bij het door ons voorgestelde grote energieakkoord. Vrijwel de hele Tweede Kamer én de minister schaarde zich vandaag achter een voorstel om een verplicht ‘aandeel duurzaam’ vast te leggen. Dat betekent dat energiebedrijven in 2020 verplicht zijn om ongeveer 35% van hun stroom duurzaam op te wekken. Een revolutie in een energiebeleid dat door jarenlange onderlinge onenigheid en door gebrek aan ambitie in het regeerakkoord volledig vast dreigde te lopen.

Het energierapport van minister Verhagen, dat we vandaag bespraken, staat vol met gemeenplaatsen, is zónder sluitende boekhouding en nodigde eigenlijk uit om met veel oppositioneel kabaal aan flarden te worden geschoten. Dat heb ik niet gedaan. Niet vandaag. Niet nu we op de drempel van een doorbraak staan. Niet nu er een kans was om samen op te trekken. Dan is het geen tijd om met deuren te gaan slaan. Dan is het tijd om deuren open te zetten. Naar een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening. Nu kunnen we een leveranciersverplichting vastleggen.

Met een leveranciersverplichting leggen we alle energiebedrijven de plicht op om een vastgesteld deel van hun stroom duurzaam te leveren. Geen subsidiegedoe. Gewoon een helder doel. Zo trekken we onszelf effectief en eenvoudig van 8% duurzame stroom nu naar 35% in 2020. Met deze maatregel kunnen we onszelf bevrijden van de zwalkende koers die het energiebeleid tot nu toe kenmerkte. Doordat de energiepolitiek ons decennia verdeeld hield, werd het energiebeleid bij iedere nieuwe krachtsverhouding in het parlement gewijzigd. En bij iedere wijziging nam de investeringszekerheid verder af en stagneerde de vooruitgang. Daar kan nu dus een einde aan komen.

De minister heeft toegezegd om te gaan werken aan de gewenste leveranciersverplichting. Om alle randvoorwaarden in te vullen zal er nog veel werk moeten worden verzet en is ook de medewerking van energiebedrijven gewenst. Zij hebben met klem om zo’n verplichting gevraagd, dus dat mag geen grote problemen opleveren.

Vandaag zijn tegenstellingen eindelijk overbrugd en is een zeer belangrijke stap op weg naar een ambitieus energieakkoord gezet. Een akkoord dat in omvang zijn weerga niet kent, groter dan de deltawerken, zowel financieel als technisch. Een akkoord dat Nederland sterker de 21ste eeuw in kan leiden; met meer groei, meer innovatie, minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een schoner milieu. Ik ben blij om te zien dat ik niet de enige ben die het belang van een gezamenlijke aanpak inziet.

Geef een reactie

Laatste reacties (31)