1.305
34

Antropoloog, vredesactivist, publicist

Antropoloog, vredesactivist, publicist en oud-docent Niet Westerse Sociologie aan de Vrije Universiteit. Zijn veldwerkregio’s zijn Zuid-Azie en Afrika. Ook Z-Afrika ten tijde van de 'apartheid', wat leerzaam was, ook door de botsingen met het regime.

Mede-oprichter van GroenLinks

Hij was actief in de christen-radicale beweging in de jaren 70. Tevens is hij initiatiefnemer en adviseur van De Linker Wang. Hij is voorzitter van de gandhiaanse Beweging van Geweldloze Kracht en columnist in onder meer het VredesMagazine.

Geen Westers militair avontuur in Irak s.v.p.

Geweld heeft een eigen dynamiek en een harde interventie van buitenaf zal het conflict slechts doen verhevigen

In 2003 riep het seculiere Baath-regiem van de soennitische alleen-heersende, maar in zijn olierijke land niettemin voor stabiliteit zorgende Saddam Hussein in het Westen angst op. Zozeer dat de VS en Engeland er een volkenrechtelijk onwettige militaire interventie begonnen. Nu lijkt ieder in rep en roer vanwege de verovering van de stad Mosoel en andere steden in Noord-Irak door de met wrede executies angst aanjagende ISIS, een let wel extreme afsplitsing van Al-Qaeda.

ISIS wordt informeel gesteund door soennitische generaals van het oude Baath-regiem. Begrijpelijk, omdat blijkt dat de zwakke shi’itische premier Maliki de zaak niet in de hand heeft en zelfs mogelijk een en ander mede opriep door de pluriformiteit van zijn land te weinig in acht te nemen. Dat laatste slaat in dat geval ook terug op de Amerikanen en Britten, die alles, – ja ook het opkomen van de in Irak tot dan afwezige Al-Qaeda – met hun rampzalige militaire interventie in het leven riepen. Die interventie, het initiatief van Bush en Blair, had niet de instemming van de toen nog onbekende Obama. Ziedaar het dilemma, waar de laatste voor staat, nu de oorlog in Syrië en het zich vernederd voelen van Iraakse Soennieten tesamen een fanatieke groep strijders creëerden, gericht op de stichting van een kalifaat.

De soep wordt echter niet meteen zo heet gegeten als opgediend, het aantal strijders is niet meer dan 10.000, maar omdat ze redelijk georganiseerd lijken en vanuit Mosoel naar Bagdad optrekken, is een burgeroorlog beginnend en ook de eenheid van Irak in gevaar. De Koerden, die anders dan premier Maliki een sterk leger hebben en daardoor een centrale rol lijken te gaan spelen, vinden dat laatste niet erg: ze smachten al twee eeuwen naar een eigen staat.

Of de meeste Soennieten in Irak ook een eigen staat willen, is de vraag. Ze zijn er zich van bewust dat de opdeling van bijvoorbeeld de gemengde hoofdstad Bagdad dan grote problemen zal geven. Het beste is dat er een regering komt van Sj’ieten, Soennieten en Koerden -ik ben dat met Paul Bremmer eens- maar mede door zijn miskleun in en na 2003 is dat helaas vanaf het begin niet de strategie geweest. De Soennieten zijn nu hoe dan ook in de greep van de extreme ISIS, omdat ze naar de VS en naar het bewind van premier Maliki grote rancune voelen. Of ze gebruiken die tijdelijk, maar als ze een eigen staat zouden krijgen, dan zullen ze dat niet lang willen blijven in mijn visie. Daarvoor denken ze en  is hun politieke traditie te seculier; de Baath-generaals zien ISIS als een tijdelijk voertuig tegen Maliki (en de Amerikanen).

Geweld heeft een eigen dynamiek en een harde interventie van buitenaf zal het slechts doen verhevigen, nog los van de vele burgerslachtoffers, die dit gaat kosten. In de VS zijn er thans helaas, vooral republikeinse, krachten, die willen dat Obama militair hard ingrijpt, in de lucht en ook op de grond. Dit om geopolitieke redenen en gezien de olie. In de Koerdische regio is die ruim aanwezig. Gelukkig daarom, dat de nu al vrij autonome Koerdische regio momenteel het meest stabiel is in Irak. Het Westen hoede zich in elk geval voor een tweede militair avontuur in dit wespennest.


Laatste publicatie van HansFeddema

  • Een keizer zonder kleren, Ken JeZelf, God als Kracht en het Dogma Voorbij

    2016


Geef een reactie

Laatste reacties (34)