22.629
192

Consultant en blogger

Mijn naam is Nourdine Tighadouini. Geboren op 25 oktober te Amsterdam. Zoon, broer en vader. Ik ben opgegroeid in een omgeving waar je vooral op jezelf moest bouwen. Mijn omstandigheden tijdens het opgroeien hebben mij geleerd om voor mezelf na te denken, te ontdekken en altijd te blijven zoeken. Zelfontplooiing is zodoende een belangrijke waarde voor mij.

Als kind was ik al geïnteresseerd in de politiek en het was voor mij daarom een logische stap om de opleiding Bestuurskunde te gaan volgen. In 2011 heb ik mijn Bachelor Bestuurskunde behaald aan de Haagse Hogeschool. Tijdens mijn studie ben ik werkzaam geweest voor de gemeente Den Haag en het Ministerie van EL&I. Na mijn studie ben ik gaan werken als consultant en projectmedewerker om ook ervaring op te kunnen doen in het bedrijfsleven.

Ik raak vooral geïnspireerd door de kleine dingen in het leven die bij mij verwondering opwekken. Mijn kinderen, de maatschappij, en het leven in het algemeen. In het dagelijkse leven ben ik altijd op zoek naar de overeenkomsten en raakvlakken tussen mensen in plaats van de verschillen. Immers we zijn allemaal mensen en dat vind ik persoonlijk het belangrijkste.

Geenstijl, een quasi-intellectuele medehanger van de PVV

Geenstijl staat voor het morele verval van het afgelopen decennium

Een politicus roept ‘willen jullie meer of minder Marokkanen?’ en het land is maar liefst drie hele dagen te klein. Een van de bekendste weblogs van Nederland gebruikt al jaren op dagelijkse basis termen als ‘zandnegers’, ‘apenlanden’, ‘islamitische primaten’ en ‘aandachtshoeren’. Dat heet dan innovatief, vernieuwend en creatieve journalistiek. Ik noem de redactie en achterban van Geenstijl liever wat zij zijn ‘racistisch, discriminerend en beledigend’.

Redactie Geenstijl
De dagelijkse modus operandi van de redactie van Geenstijl: plaats een artikel over moslims, feministen of Marokkanen. Check. Leun achterover. Check. Kijk toe hoe de eigen achterban er een orgie van racisme en seksisme van maakt. Check. Maatschappelijke bijdrage geleverd. Een bijdrage in negatieve zin. Geenstijl: “objectief, gefundeerd en verbindend” heeft er namelijk geen enkel belang bij om waarheidsgetrouwe artikelen te publiceren. Nuance en gedegen journalistiek vervult de behoefte van de boze witte man namelijk niet.

Vrijheid van meningsuiting staat voor de redactie van Geenstijl gelijk aan de vrijheid van discriminatie. Entertainment moet ten koste van anderen. Gericht op sensatie en het ridiculiseren van de ander. Dat is de methodiek die gehanteerd wordt. Zie de artikelen geschreven door Geenstijl over respectievelijk Tofik Dibi, Fatima Elatik en Ella Vogelaar. Feiten, beweringen en meningen zijn klaarblijkelijk synoniemen van elkaar. Riooljournalistiek in optima forma.

Wanneer je de artikelen van Geenstijl analyseert valt op dat de berichtgeving zich structureel kenmerkt door het selectief benadrukken van bepaalde feiten en het bewust achterwege laten van anderen. Het jargon dat gebruikt wordt is tevens zeer manipulatief van aard: moslims maken zich schuldig aan eerwraak, maar Nederlanders zijn slachtoffer van een familiedrama, Mohammed B. is een terrorist, maar Breivik is een vertroebelde geest, Afellay is een Nederlander, Badr Hari is een Marokkaan et cetera.

Taal wordt gebruikt om de lezer naar één conclusie te leiden, dat heet ook wel framing: ‘de techniek om specifieke woorden en beelden uit de context te lichten zodat een – door de framers gewenst – beeld overbelicht wordt’. Het favoriete frame van Geenstijl is het zondebokkenframe. Alle ellende komt door, in willekeurige volgorde: de multiculturele samenleving, de linkse kerk, de PvdA, de moslims in dit land, de feminisering van de samenleving.

Nederlandse vrouwen moeten volgens Geenstijl verheugd zijn dat ze niet in een islamitisch land wonen, maar bij een onwelgevallig geluid worden zij door datzelfde Geenstijl meteen in de categorie feminazi’s of hoeren geplaatst. Vraag het Asha ten Broeke.

Achterban
Het woordenboek van de gemiddelde reaguurder bestaat uit rifratten, berberapen, haatbaarden, linkse kerk, naffers enzovoorts. Ironisch is trouwens wel dat ABN sprekende, hardwerkende, doodnormale praktiserende moslims door extremisten – net als door de Geenstijl-achterban – verketterd en als een bedreiging ervaren worden. De gemiddelde reaguurder en de radicale moslim hebben veel met elkaar gemeen. Beiden zijn voor lijfstraffen, zijn seksistisch en onverdraagzaam. Nietzsche en Jung omschreven dit ook wel als projectie: ‘hiervan is sprake wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders’.  

Vernieuwend
Het cultiveren van onbehagen is niet innovatief, het is niet vernieuwend of creatief.  Het draagt niet bij aan oplossingen of vooruitgang. Het is niet verbindend of constructief. Afbreken is altijd makkelijker dan iets nieuws opbouwen. Geenstijl staat voor het morele verval van het afgelopen decennium. Ik ben niet van de moraalpolitie, ik benoem enkel datgene wat anderen blijkbaar niet willen benoemen.

We moeten onze Nederlandse gemeenschap juist opnieuw vorm gaan geven. Bouwen aan een gemeenschappelijke cultuur. We hebben verbinding nodig en geen verdere verwijdering van elkaar. Het overkoepelende in onze maatschappij moet de rechtsstaat, en onze democratie zijn. Verschillende culturen kunnen elkaar wel degelijk verrijken wanneer er op een gezonde manier onderling contact is. Kortom, het tegenovergestelde van het ‘fenomeen’ Geenstijl dat negatieve sentimenten aanwakkert en er succes mee boekt.

Naar mijn mening is het inmiddels tijd voor Justitie om de praktijken van Geenstijl onder de loep te nemen. Geen angstvallige stilte meer, maar handhaving van artikel 1 van onze Grondwet. Het artikel wordt beschouwd als een van de meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde, maar begint zo langzamerhand een dode letter te worden.

Dit artikel verscheen ook in het Parool. Volg Nourdine Tighadouini ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (192)