2.219
40

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Geert kijk uit: het kabinet haalt de sharia in huis

Opstelten is bezig het fundamentalisme een groot geschenk te geven

Gewone mensen lopen tegenwoordig voor het minste of het geringste niet alleen naar de dokter maar ook naar de rechtbank. Daar gaat dit daadkrachtig kabinet paal en perk aan stellen. Griffierechten worden kostendekkend gemaakt. Je bent dan al gauw een euro of duizend kwijt. En het kan stevig oplopen.

Als jij een winkeltje hebt of ZZP-er bent of je huurt een woning, dan kijk je met Opsteltens wurgtarieven wel drie keer uit voor je bij de gemeente, een groot bedrijf of de corporatie je recht probeert te halen. De kans is veel te groot dat je jezelf kapot procedeert. Daarom zullen velen hun rechtvaardigheidsgevoel buiten de officiële circuits bevredigen. Door eigenrichting. Door verder zelf ook lak te hebben aan het recht, dat immers van en voor de rijken is.

De kans is groot dat de PVV Opstelten hierin steunt. Het ligt nu voor de hand om vast te stellen dat daarmee Henk en Ingrid van hun rechtszekerheid worden beroofd. Maar dat doe ik niet. Het argument klopt wel maar er is iets veel ernstigers aan de hand. Daarom zal ik in de rest van dit stukje proberen te redeneren binnen het denkraam van Geert Wilders. Je weet nooit, misschien helpt het. Ja, ik schrijf hem een brief. En daarin stel ik centraal het enige wat hem echt interesseert: de islam. Lees mee:

Geachte heer Wilders, beste Geert,
 
Laat ik maar met de deur in huis vallen. Wij zijn geen geestverwanten en ik ben geen fan van je gedachtengoed. Toch moeten we als echte Nederlanders onze meningsverschillen opzij zetten en elkaar helpen als het landsbelang dit vergt. Daar is dat kleine landje van ons tenslotte groot van geworden, dat we – als de nood aan de man kwam – alle verschillen opzij zetten en samen dat Deltaplan tot stand brengen.

Jij denkt dat types zoals ik bij de haatimam op de thee gaan. Dat is een misvatting. We zien de gevaren van godsdienstig fanatisme wel degelijk. We kijken er alleen wat anders tegenaan dan jij. Jij beschouwt de islam als het grootste gevaar voor onze manier van leven  Nu, je begrijpt wel, daar denken wij van de linkse kerk anders over. Ik en mijn geestverwanten  zijn er van overtuigd dat die stelling van jou berust op een verkeerde analyse. De islam is geen monoliet. Zij is wat geloofsopvattingen betreft buitengewoon rijk geschakeerd en het is volgens ons niet aan een buitenstaander zoals jij om aan te geven welke stroming de enige juiste en de ware islam vertegenwoordigt. Dat doe jij wel. Je beweert in feite dat de islam, zoals die wordt gepreekt door de salafisten en aanhangers van Osama bin Laden de juiste is en dat daarom de islam als geheel ons bedreigt.

Wij van links nemen waar dat er binnen de islam net als binnen alle andere wereldgodsdiensten fundamentalistische en intolerante stromingen bestaan die de vrijheid bedreigen maar dat aan de andere kant de meerderheid van de gelovigen een open houding inneemt ten opzichte van de wereld en al die scherpslijperij afwijst. Zo wil het er bijvoorbeeld bij ons niet in dat de fundamentalistische gelovigen voor wie je bijvoorbeeld in Tennessee hebt gesproken, het ware christendom vertegenwoordigen. Ik bedoel dus de lui die jou wel eens een centje sturen uit de Verenigde Staten. Je kent ze wel.

Daarom zijn wij van links voor het scheppen van een geestelijk klimaat waar fundamentalistische predikers zo min mogelijk kansen op succes hebben want we zijn de laatsten om hun bestaan te ontkennen of het gevaar voor de vrijheid dat zij vertegenwoordigen.

Fundamentalistische predikers van het salafistische genre zijn voor de toepassing van de sharia, ook in Nederland. Vergeleken met het burgerlijke Nederlandse recht zijn vrouwen dan bijvoorbeeld erg slecht af. Enfin, dat hoeven we jou niet te vertellen, onvermoeibaar strijder als je bent voor de rechten van vrouwen, homo’s en andere onderdrukten.

Let nu goed op, beste Geert, geachte heer Wilders: als Opstelten straks de gewone Nederlandse rechtsgang tot een dure liefhebberij maakt, dan is dat erg goed nieuws voor de salafistische imam. Hij zegt: wat heb je aan die Nederlandse rechter? Ongelovigen willen je alleen maar het geld uit de zak kloppen. Hier liggen de boeken van onze eigen grootste geleerden. We weten alles van Gods wet. En we hoeven er geen duizend euro voor te hebben. Heb je geschillen, dan vormen wij in de moskee een sharia-rechtbank. Dan wordt er recht gedaan volgens de wet van God. En verder: houd je verre van de wet der goddelozen. Trouw niet op het stadhuis maar bij ons. Deponeer je zakelijke contracten hier. Laat je niet uitkleden door de rechters van de ongelovigen.

Dat is wat er zal gebeuren. En het zal werken. Het zal, beste Geert, aan jouw priemende blik voorbij gaan. Je zult het niet in de gaten hebben. Maar het gaat wel gebeuren.

Opstelten zet de deur open voor de sharia in Nederland. Hij is bezig het fundamentalisme een groot geschenk te geven.

Snijdt hem samen de pas af. Stem met links samen tegen de verhoging van de griffierechten.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (40)