4.788
129

Hoogleraar Openbare Financiën

Professor Harrie Verbon is econoom en momenteel werkzaam als hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek behelst onder meer de volgende terreinen: de macroeconomische effecten van vergrijzing, migratie, herverdeling en economische groei, overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen) en verhandelbare emissierechten. Professor Verbon is daarnaast lid van het bestuur van het Rathenau Instituut. Hij was eind jaren '90 lid van de programmacommissie van het CDA, maar heeft inmiddels het lidmaatschap van die partij opgezegd.

Geert Wilders in het nauw door Noorse terrorist

De kracht van Wilders was dat hij de afwijzing van de open democratische op rede en gelijkheid gebaseerde samenleving door islamitische fundamentalisten aan de kaak stelde. Zijn denkfout was dat hij dacht dat zo’n afwijzing niet uit het christelijke of joodse fundamentalisme kon voortkomen. Die denkfout komt nu als een boemerang bij hem terug

De Noorse christelijke fundamentalist en terrorist Anders Breivik heeft zich lovend uitgelaten over Geert Wilders en dat is slecht nieuws voor Wilders. Niet dat hij ook maar iets te maken zou hebben met de Noorse aanslagen noch dat zijn gedachtegoed automatisch zou kunnen leiden naar een soortgelijke terroristische aanslag in Nederland. Het is echter wel zo dat hij, door zich zo sterk af te zetten tegen het islamitische fundamentalisme, bijna vanzelf in het gedachtegoed van het christelijke fundamentalisme is beland.

Dat gedachtegoed is even gewelddadig als het islamitische fundamentalisme. Dat is dankzij Breivik wel duidelijk. Wilders heeft zich voor zijn ‘bewijs’ van het gewelddadige karakter van de islam onder meer beroepen op citaten uit de koran. Dat bewijs klopte niet, omdat je met deze methode ook kunt bewijzen dat het christendom geweld verheerlijkt. Het oude testament is qua toon even gewelddadig als de koran. Het doden van niet gelovigen en het misbruiken van vrouwen wordt in het oude testament evenzeer aanbevolen als in de koran. Wie dat niet wil geloven, moet het oude testament lezen, maar als je er ook nog bij wil lachen, kun je beter The God Delusion van Richard Dawkins lezen. Dawkins definitie van fundamentalisme moet ook voor Wilders een eye-opener zijn: fundamentalisten denken dat ze de waarheid in pacht hebben omdat ze een heilig boek hebben gelezen, en dat niets de waarheid van dat heilig boek kan of mag ontkrachten. Koran of bijbel maakt wat dat betreft weinig verschil.

Ook de onbeperkte steun die Wilders keer op keer uitspreekt voor de joods-orthodoxe claim op een Groot Israël, brengt hem gevaarlijk dicht bij het fundamentalisme, maar nu van het joodse soort. De joodse orthodoxen verdedigen hun claim op een Groot Israël als een van God gegeven recht. Wilders erkent die claim en vindt dat de Arabische Palestijnen maar naar Jordanië moeten verhuizen. Er is niet zo veel verschil met de claim dat moslims niet in Europa thuis horen.

Kortom, Wilders steunt door zijn politieke ideologie impliciet het christelijk-joods fundamentalistische standpunt dat alleen het christendom en jodendom thuis horen in de ‘beschaafde’ wereld. Dit standpunt leek, met uitzondering van enige fanatieke dominees in de VS die het vermoorden van ‘heidenen’ goedkeuren, een tamelijk onschuldig en geweldloos leven te leiden, maar de terreuraanslagen in Oslo veranderen dat alles.

De kracht van Wilders was dat hij de afwijzing van de open democratische op rede en gelijkheid gebaseerde samenleving door islamitische fundamentalisten aan de kaak stelde. Zijn denkfout was dat hij dacht dat zo’n afwijzing niet uit het christelijke of joodse fundamentalisme kon voortkomen. Die denkfout komt nu als een boemerang bij hem terug. Hij kan zich er alleen uit redden door alle vormen van religieus fundamentalisme af te wijzen en daar ook politieke consequenties aan te verbinden, bijvoorbeeld wat zijn steun aan joodse orthodoxen betreft.

Geef een reactie

Laatste reacties (129)