4.209
38

Dagelijks bestuurder FNV

Gele hesjes, strijd met ons voor een sociaal Nederland voor iedereen

Burgers en maatschappelijke organisaties die willen strijden voor een socialer Nederland, zonder angst voor de ander, vinden bij ons altijd aansluiting

De boosheid en onvrede onder de mensen is voor FNV heel herkenbaar. Wij maken ons dag in dag uit hard voor een socialer Nederland. Een Nederland waarin de welvaart eerlijker wordt verdeeld. Het moet namelijk weer over de mensen gaan en niet over de belangen van het grootkapitaal. Helaas zien wij dat dit kabinet vooral lijkt op te komen voor de aandeelhouders, maar veel minder voor de werkenden, werkzoekenden en gepensioneerden. Dit is een internationale trend waar we als (vak)beweging volop tegengas aan geven. Dat doen wij door de straat op te gaan en door in bedrijven en sectoren te strijden voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Zo hebben we op 2 oktober met 3000 mensen en op 10 november met zo’n 10.000 mensen gedemonstreerd tegen het kabinet en vóór een socialer Nederland. In veel sectoren wordt er stevig actiegevoerd tegen halsstarrige werkgevers. In de metaalsector, in de schoonmaaksector, in de postsector, bij Ikea, politie, defensie, onderwijs en in veel andere sectoren.

Op dit moment zien we in Nederland mensen in gele hesjes die ook de straat op gaan, omdat ze het beu zijn en verandering willen. Tegelijkertijd zien wij ook groepen in gele hesjes die zich daarnaast afzetten tegen de ander. Tegen migratie, tegen mensen met een ander geloofsovertuiging, tegen vluchtelingen, tegen diversiteit van onze samenleving. Met een misleidende boodschap lijken deze groepen de onvrede vooral te misbruiken om verschillende groepen tegen elkaar uit te spelen. Iets waar wij ver weg van blijven en wat we met klem veroordelen.

hesjes
cc-foto: FNV Bondgenoten

Doel en bedoeling van de gele hesjes in Nederland zijn ons niet helder. Willen wij dit als FNV kunnen ondersteunen, dan moet dit duidelijker en in lijn zijn met onze agenda voor een socialer Nederland en onze beginselen voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen ertoe doet. Het is aan de mensen in de gele hesjes zelf om hier helder in te zijn. Burgers en maatschappelijke organisaties die willen strijden voor een socialer Nederland, zonder angst voor de ander, vinden bij ons altijd aansluiting en andersom. Met groepen die zondebokken aanwijzen op basis van afkomst, geloof, sekse, leeftijd, seksuele geaardheid, wil de FNV niets te maken hebben.

FNV blijft haar pijlen richten op de politieke keuzes en macht van bedrijven die zorgen voor ongelijkheid in de samenleving. De ongelijkheid en onvrede richten op angst voor de ander is een groot gevaar voor de samenleving en leidt af van de echte oorzaken van de problemen.

FNV zit niet stil en gaat door met het bouwen van de beweging voor een socialer Nederland. De druk op het kabinet en werkgevers moet opgevoerd worden. Wij gaan door met onze acties voor meer loon, meer vaste banen, een goed pensioen en een hoger sociaal minimum. Iedereen die de FNV hierin steunt en zich herkent in waar wij als vakbeweging voor staan, is meer dan welkom, ongeacht de kleur van het hesje.

Geef een reactie

Laatste reacties (38)