818
24

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Gemeente slaat burger verweermiddelen uit handen

Het bevalt me niet van die spoedeisende bestuursdwang

Bij het opruimen van het bureau viel mijn oog op een oude Stadskrant Den Haag waarin trots werd meegedeeld dat ze nu toch een manier hadden gevonden om burgers te grijpen die hun vuilnis op verkeerde tijden of plekken buiten zetten, dat was geweldig. Ze gingen de bewijslast omkeren. De aangesprokene moest bewijzen dat de zak niet van hem was. Anders volgde een gepeperde boete.

Wie wel eens op een onmogelijk uur de reinigingspolitie aan de deur heeft gehad om een boete van een euro of zeventig op te leggen, weet dat dit volledig aan hem of haar zelf te wijten is. De ferme vertegenwoordiger van het gezag toont immers een bevuilde wikkel of enveloppe met jouw adres erop. De grote les die de burger dan leert, luidt als volgt: scheid je afval en zorg dat in de vuilniszak niets zit dat te herleiden valt tot jouw adres.

Zelfs dat was in de residentie tot nog toe niet nodig. Slimme Hagenezen wisten dat zo’n wikkel onvoldoende bewijs was. Zij ontkenden eenvoudigweg dat het om hun vuilniszak ging en dan staat de politie machteloos. De Stadskrant: “Soms stapt hij daarna ook nog naar de ombudsman om een klacht in te dienen over de werkwijze van de gemeente”.

Daarom grijpt de gemeente Den Haag  in navolging van Rotterdam en Utrecht naar een vrij recent machtsmiddel: ‘spoedeisende bestuursdwang’. Spoedeisende bestuursdwang is geen straf maar een maatregel die de gemeente neemt omdat het algemeen belang dit eist. Het is de bedoeling dat daardoor een ernstige misstand wordt weggenomen en de kosten mogen op de veroorzaker van die misstand worden verhaald. Volgens de Haagse Stadskrant moeten aangesproken burgers nu zelf bewijzen dat de vuilniszak niet van hen is.  Als zij dat niet kunnen, krijgen zij een boete van zeventig euro. Ook volgt een rekening van 35 euro voor de opruimkosten. Blijft betrokkene naar het oordeel van de gemeente in de fout gaan en kan deze zijn onschuld niet bewijzen, dan stijgen de kosten tot 312 euro.

Houd me ten goede, er zijn uitstekende redenen om verordeningen rond het aanbieden van huisvuil goed te handhaven. Vooral nu de meeuwen deze bron van voedsel hebben ontdekt en de vuilniswagen meestal voor zijn. Het enige afdoende antwoord op deze maffiosi van het zwerk zijn ondergrondse vuilcontainers, waar iedereen op de tijd die hem of haar het beste uitkomt zijn vuilniszakken kwijt kan maar voor het zover is, gaat het niet zonder controle.

Toch bevalt het me niet van die spoedeisende bestuursdwang. De plaatselijke overheid rekt deze mogelijkheid op om protesterende burgers rechtsmiddelen uit handen te slaan waarmee zij zich tegen boetes kunnen verzetten. Zij gebruiken die spoedeisende bestuursdwang dan in feite om een straf op te leggen en niet om een misstand weg te nemen. Natuurlijk kun je z’n vuilniszak als zodanig definiëren. Je kunt daar een hele boom over opzetten en dat zal straks hieronder wel gebeuren. Maar toch.

Het schijnt hier ook al het land te zijn waar de politie de meeste telefoons afluistert, waar elk e-mailtje door de prinsemarij kan worden gelezen als die maar het geringste vermoeden koestert dat je wat geflikt hebt. En dan ook nog naar extra mogelijkheden zoeken om de bewijslast om te keren.

Ik scheid mijn afval. Ik gooi mijn enveloppen met de kranten altijd  in de papierbak. Toch scheur ik ze tegenwoordig in stukken voor ik ze in andermans handen geef.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (24)