1.085
8

Jurjen Hoekstra was persvoorlichter van de Jonge Democraten. Hij werkt als trainee bij de Provincie Fryslân en is fanatiek voetbalsupporter.

Gemeenten redden veel te gemakkelijk voetbalclubs

Gemeenten moeten niet zomaar akkoord gaan met huurverlagingen. Ze moeten strenge controle afdwingen

Afgelopen week besloot de gemeente Waalwijk de huur voor voetbalclub RKC te verlagen. De club kon de huur van het stadion niet meer opbrengen, terwijl de gemeente een faillissement van de club niet kon accepteren. Als RKC failliet zou gaan, dan zou de gemeente namelijk het stadion in één klap moeten afschrijven met een strop van 9 miljoen euro tot gevolg.

RKC is daar niet alleen in. Eigenlijk elke club in Nederland lijkt in meer of mindere mate afhankelijk te zijn van de gemeente. Daar wordt vaak aandacht voor gevraagd. Waar te weinig aandacht voor is, is het feit dat juist ook veel gemeentes afhankelijk zijn van de voetbalclubs. Gemeenten gaan veel te vaak te makkelijk overstag om een voetbalclub te redden, zonder daar goed toezicht tegenover te zetten. Als Jonge Democraten pleitten wij zeker niet tegen het steunen van deze belangrijke culturele infrastructuur, maar wat ons betreft mag daar iets tegenover staan.

Als een gemeente afhankelijk dreigt te worden van het (financieel) presteren van een voetbalclub, dan moeten daar strenge eisen aan gesteld worden als het gaat om toezicht. Gemeenten moeten dan afdwingen dat zij een lid in de Raad van Toezicht of de Raad van Commissarissen krijgen, om zo de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Het gebeurt helaas vrij regelmatig dat clubs gedwongen zijn tot het vragen van steun aan gemeenten. Soms komt dat door slecht management, soms door (sportieve) pech en soms door de omstandigheden. Bij het eerder genoemde RKC bijvoorbeeld heeft de gemeente door de jaren heen al een aantal keren moeten bijspringen. FC Groningen vroeg eerder dit jaar om een verlaging van de huur van de Euroborg (eigendom van de gemeente) vanwege teruglopende inkomsten. De gemeente Rotterdam is druk in onderhandeling met Feyenoord over het meefinancieren van de verbouw van De Kuip. Eindhoven kocht de grond onder het stadion toen PSV liquiditeitsproblemen kreeg. Zelfs de rijkste club van Nederland, Ajax, heeft een gemeente die afhankelijk is van haar voortbestaan via haar aandeelhouderschap van stadion Amsterdam Arena.

Voor de meeste clubs geldt dat zij simpelweg “too big too fail” zijn. Bewoners zullen het nooit accepteren als een club failliet gaat en de trots van de stad verdwijnt. Naast dit emotionele argument, is er nog een heel belangrijke andere reden waarom veel gemeenten afhankelijk zijn van de club. De interdependentie van club en gemeente komt vooral ook tot uitdrukking in de huurconstructies die voor de stadions gemaakt zijn.

In veel gevallen is de gemeente financier of mede-eigenaar van het stadion. De belangrijkste, soms enige, huurder van het stadion is de betaalde voetbalclub. Gaat het slecht met die club, dan staan gelijk de huurinkomsten onder druk. Gaat de club failliet, dan kan de eigenaar bijna de totale waarde van zo’n stadion afschrijven. Daarom wordt een gemeente vaak, net zoals bij RKC, gedwongen om akkoord te gaan met een verlaging van de huur. Loopt een club achter met het betalen van de huur, dan heeft de gemeente weinig kans om dat bedrag ooit nog terug te zien. Zou de gemeente de achtergestelde huur ineens vorderen, dan is de kans namelijk groot dat de club failliet gaat. Zo houden BVO’s gemeenten in een wurggreep.

Daarom is het nodig dat gemeenten niet meer zonder morren akkoord gaan met huurverlagingen of het overnemen van een stadion. Gemeenten moeten beginnen met het afdwingen van streng toezicht op de voetbalclubs, aanvullend op de eisen van de KNVB. Wie betaalt, bepaalt immers.

Jurjen Hoekstra en Stefan de Koning, Persvoorlichter en Voorzitter Jonge Democraten

Geef een reactie

Laatste reacties (8)