926
32

Tweede Kamerlid PvdA

Geschokt door aanval op Gaza-konvooi

Een dergelijke schending van het internationaal recht kan niet zonder gevolgen blijven. Ik vind dat minister Verhagen de aanval moet veroordelen.

Ik ben geschokt door de Israëlische aanval op het hulpkonvooi dat naar Gaza voer. Volgens de laatste berichten waren er 19 slachtoffers. Volgens de internationale media vond de aanval plaats in internationale wateren. Dat zou een grove schending van het internationaal recht betekenen.

De schepen vormden geen directe militaire bedreiging voor Israël. In dat geval is het niet toegestaan geweld te gebruiken in internationale wateren. Zolang schepen niet de territoriale wateren binnenvaren, moeten zij ongestoord kunnen varen volgens het zeerecht.
Ik vind dan ook dat minister Verhagen de aanval moet veroordelen. De EU zal moeten bespreken welke consequenties aan deze actie moeten worden verbonden. Een dergelijke schending van het internationaal recht kan niet zonder gevolgen blijven. De reactie van minister Verhagen was vandaag terughoudender. Er moet dus echt een tandje bij.
De schepen voeren onder Turkse vlag. Het is begrijpelijk dat Turkije de kwestie hoog opneemt en het is terecht dat Turkije de Veiligheidsraad bijeen heeft laten roepen.
Een onafhankelijk internationaal onderzoek zal moeten uitwijzen wat er aan boord precies gebeurd is en of de actie voldeed aan de proportionaliteitseis die hoe dan ook aan geweldgebruik gesteld wordt. Dat staat los van de vraag of de actie in internationale wateren plaatsvond en of dat gelegitimeerd was. Die vraag lijkt ook zonder onderzoek te beantwoorden.
Het is overigens sowieso een schending van het internationaal recht dat Israël de Gaza-strook heeft afgesloten voor humanitaire goederen. Die blokkade moet zo spoedig mogelijk worden opgeheven.
Ik heb vandaag Kamervragen gesteld aan minister Verhagen om hem te vragen om een stevigere stellingname.

Geef een reactie

Laatste reacties (32)