1.250
42

GroenLinks gemeenteraadslid Amsterdam

Evelien is geboren op 28 oktober 1984 in Bussum. Ze woont sinds 2003 in Amsterdam. In 2008 woonde ze een half jaar in Nairobi (Kenia) om te werken voor de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, daarna ging ze een jaar studeren in New York (2008/2009) waar ze ook werkte voor een organisatie in Harlem die Afrikaanse vluchtelingen bijstaat met sociale, medische en juridische kwesties. In deze periode van 540 dagen in het buitenland hield ze een blog bij. Vanaf juni 2009 is ze weer terug in Nederland. Op 1 januari 2010 begon ze als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze onderzoek doet op het gebied van internationaal vluchtelingenrecht en internationaal strafrecht. Daarnaast is ze sinds haar terugkeer uit New York ook lid van de gemeenteraad van Amsterdam voor Groenlinks. Op 3 maart 2010 werd ze opnieuw gekozen in de gemeenteraad. Ze publiceert op persoonlijke titel.

Goelag

De VVD Amsterdam laat treurige luchtballonnen op nu het kerstreces is

Oh oh VVD. De gemeenteraad van Amsterdam heeft vorige week zijn laatste vergadering gehad, het is nu kerstreces en dus kan je erop rekenen dat er elke dag een luchtballonnetje de ether in geslingerd wordt. Dat de kwaliteit van het bericht of het plan ondergeschikt is aan het doel – even lekker de media halen – doet er volstrekt niet toe voor onze liberale broeders.

Laatste gedachtekronkel van de VVD: laat alle bijstandsgerechtigden in Amsterdam even die sneeuw opruimen alstublieft dankjewel! Het is van de zotte dat al die sneeuw vanaf vrijdag al voor zoveel overlast zorgt, zegt het persberichtje. Blijkbaar is er niet genoeg capaciteit bij de gemeente om dit allemaal weg te vegen. Nou, dacht een lichtend lid in die fractie, dan zet je toch gewoon die uitvreters, die hand-op-houders, in!

Dat het goed zou zijn als mensen met een bijstandsuitkering weer aan het werk gaan, voor zover ze dat niet al zijn en gewoon te weinig verdienen om in hun eigen onderhoud te voorzien, daar ben ik het met de VVD over eens. Het is belangrijk dat iedereen volwaardig participeert in de samenleving, en werk is daarvoor een prima middel. Maar dat moet dan wel werk zijn dat ook uitzicht biedt op een betere toekomst. Nu een beetje mensen met een bijstandsuitkering wegzetten met dit voorstel tot dwangarbeid – zowel Europees als grondwettelijk verboden overigens – is bijna lachwekkend, als het niet zo treurig zou zijn.

Treurig, omdat de VVD nog niet één voorstel heeft gedaan tot een structurele oplossing voor reïntegratie van werklozen en bijstandsgerechtigden. Treurig ook, omdat de weg begaanbaar houden gewoon een taak van de gemeente is. Dat de gemeente verzuimt, betekent niet dat je anderen daarvoor moet laten opdraaien. Bovendien, waarom zou je mensen met bijstand willen inzetten, en niet raadsleden met een wachtgeldregeling of geen andere baan naast het raadslidmaatschap? Die krijgen een forser bedrag dan die 600 euro bijstand per maand. Het is maar een ideetje.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op de weblog van Evelien van Roemburg

Geef een reactie

Laatste reacties (42)