3.498
54

Nederlander en Moslim

Nourdeen Wildeman is een Nederlander van christelijke komaf die op 24 jarige leeftijd moslim is geworden. Hierdoor staat hij in het maatschappelijke debat zowel in de schoenen van de autochtone Nederlander als in de schoenen van de praktiserende moslim. Naast het schrijven van columns en artikelen is hij als vrijwilliger betrokken bij de organisatie van diverse islamitische en maatschappelijke evenementen en websites. Hij is ook voorzitter van Stichting as-Salaamah wal'Adaalah welke zich inzet voor de Rohingya-bevolking in/om Myanmar.

Gratis: antwoorden op PVV-kamervragen

PVV stelt kamervragen over optreden Beatrix... Hier alvast de antwoorden, dan kunnen de politici zich met echt zinnige zaken bezighouden

We verkeren in een grote en diepgaande economische crisis. De toekomst zal nog uitwijzen of die uitspraak een correcte beschrijving is van de huidige situatie. Wellicht zullen we later terugkijken op deze dagen, ons hoofd weemoedig laten zakken en denken: “…en we dachten dat we toen het dieptepunt al bereikt hadden”. Genoeg redenen dus om alle hens aan dek te hebben, de economie te laten floreren waar mogelijk en om bezuinigen waar noodzakelijk.

Dit is niet een taak voor enkel de politiek. Ook wij – burgers van Nederland – dienen ons in te spannen ten goede. Hierbij bied ik dan ook mijn diensten aan om tot een kostenbesparing van enkele duizenden euro’s te komen. Ik bied gratis mijn antwoorden aan op de wanvertoning van de PVV onder de noemer ‘kamervragen’. De minister van Algemene Zaken en de minister van Immigratie, Integratie en Asiel hebben hierbij mijn toestemming de onderstaande tekst één op één over te nemen in de officiële beantwoording.
1) Bent u bekend met het bericht ‘Beatrix draagt hoofddoek voor moskeebezoek Abu Dhabi’?
Ach nee, dat waren onze beide ministeries niet. Wij waren op het moment van publicatie namelijk met man en macht aan het werk aan zaken die er werkelijk toe doen, hetgeen u niet zal verbazen. U mag namelijk van ons beider ministeries verwachten dat wij onze tijd en energie weloverwogen inzetten om werkelijk bestaande problemen en uitdagingen op te lossen voor de burgers in Nederland. Wij spenderen onze kostbare tijd bij voorkeur niet aan het tot problemen verheffen van zaken met nauwelijks tot geen enkele relevantie, dit in tegenstelling tot anderen. Echter, wij vinden het bijzonder attent van u dat u ons op de hoogte brengt van de publicatie in kwestie.
2) In hoeverre bent u het eens met de PVV dat de hoofddoek een symbool van islamisering, onderdrukking en discriminatie van de vrouw is?
Beide ministeries zijn zich er volledig van doordrongen dat door de PVV zelf voor haar volgers de hoofddoek bewust tot een symbool is gemaakt van genoemde zaken. Echter, wij verwerpen de suggestie dat de rest van Nederland zich dient te onderwerpen aan deze niet op de realiteit gestoelde manier van denken en waarnemen.
Wel zijn wij verheugd dat u het woord ‘kopvod’ heeft vervangen met het woord ‘hoofddoek’. Wij hopen dat het gebruik van dit laatste begrip het begin zal zijn van een nieuwe, respectvolle en zelfs bijna volwassen stijl van woordkeuze door de PVV.
3) En realiseert u zich dat ons staathoofd op deze wijze de onderdrukking van vrouwen legitimeert?
De koningin heeft geheel naar eigen wens en zonder enige dwang of druk een persoonlijke keuze gemaakt om de hoofddoek te dragen op deze specifieke bijeenkomst. Hiermee toont zij aan de gehele wereldpers dat het dragen van een hoofddoek een vrije keuze van de persoon in kwestie is en geen zaak van onderdrukking. Wij realiseren ons dan ook – in tegenstelling tot sommigen – dat zij het maken van een vrije keuze hiermee gelegitimeerd; de vrije keuze van een vrouw om de hoofddoek te dragen wanneer zij dit wenst. Dus ook de vrijheid van een vrouw om te kiezen de hoofdoek wél te dragen, ondanks het feit dat sommige politici dit niet wensen. De koningin ontkracht hiermee de associatie van onderdrukking van vrouwen. Wij realiseren ons dat dit uw veelvuldige pogingen om uw achterban anders te doen geloven kan ondermijnen en wensen u hier veel sterkte mee.
4) Had deze trieste wanvertoning niet voorkomen kunnen worden? Zo neen, waarom niet?
Wij delen uw mening dat het niveau van uw kamervragen omschreven kan worden als een ‘trieste wanvertoning’. Echter willen wij kamerleden niet het recht ontnemen om kamervragen te stellen, zelfs niet indien ze van een niveau zijn als deze. Hoewel het zeker mogelijk zou zijn geweest om deze wanvertoning te voorkomen, achten wij het recht van de kamerleden – zelfs die van de PVV – om kamervragen in te dienen van groot belang voor een gezonde werking van onze democratie.

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (54)