1.194
32

Hans Groen [1963] is adviseur op het gebied van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde.

Groen & Links. De echte New deal

Geen vrijages meer met PVDA en SP, maar een Linkse en Groene koers

Het rapport ‘kieskeurige kiezers’ van de UvA is een eye-opener voor de Nederlandse politiek. Het is niet de kiezer die op drift is geraakt, maar de politieke partijen. De kiezer is kritischer geworden en hecht veel waarde aan bepaalde standpunten. Van een vaste partijkeuze is geen sprake. De kiezer stuurt op specifieke thema’s. Wel is de kiezer of Links of Rechts. De blokken zijn stabiel zoals ik al vaker heb aangegeven.

Voor GroenLinks staan een aantal belangrijke conclusies vermeld die zeker nu duidelijkheid kunnen geven over de te volgen koers.

Voor GroenLinks is verregaande samenwerking met D66 electoraal onverstandig. De (potentiële) kiezers van GroenLinks bevinden zich dichter bij de SP en de PvdA dan bij D66.

Over de koers en het beeld van GroenLinks is de afgelopen maanden veel te doen. GroenLinks zou naar links willen buigen. Anderen zoeken nog altijd hevig toenadering tot D66. De discussie over eventuele fusie rakelde weer op. Zoals ik in een eerder blog betoogde hoort GroenLinks niet in het midden en al helemaal niet aansluiting te zoeken bij D66. Nu de PVDA steeds meer naar de SP toe neigt ontstaat voor GroenLinks ruimte op de links progressieve kant. Het is daarom onverstandig dat GroenLinks zich met een al te linkse koers bemoeit. Zoals D66 zich op rechts los maakt van VVD zo dient GroenLinks zich los te maken van PvdA en SP. Een groot links blok zal er nooit komen in Nederland. De andere linkse partijen zijn te opportunistisch. Femke Halsema heeft dit herhaaldelijk geprobeerd en is geen enkele maal verder gekomen dan wat kopjes koffie. Neem eens afscheid van dit soort mislukte trajecten GroenLinks en richt je op de toekomst.

New Green Deal

Het programma van GroenLinks dat oplossingsrichtingen biedt voor groene en economisch verantwoorde politiek. Het is dit programma dat GroenLinks enige jaren geleden lanceerde maar steeds meer op de achtergrond is geraakt. Daarmee heeft GroenLinks zichzelf onzichtbaar gemaakt. Juist de New Green Deal is een uniek programma binnen de Nederlandse politiek. Wel verdient het een herijking als het gaat om de aanpak van de huidige financiële problemen. Bij de lancering van het programma stonden we aan het begin van de crisis en om die reden verdient het een update. De kracht van dit programma is dat het GroenLinks een eigen gezicht en geluid geeft. Wel dient het programma nogmaals tegen het licht gehouden te worden als het gaat om sociale thema’s. Zoals het rapport van de UvA laat zien, is de GroenLinkse kiezer wel degelijk Links en lang niet zo progressief als Femke Halsema wilde. Dus al te drastische hervormingen op de arbeidsmarkt vallen ook bij de eigen achterban minder goed dan de fractie waarschijnlijk wenst.

– Thema’s.
 Er zijn een aantal thema’s waarmee GroenLinks zich duidelijk kan onderscheiden van de andere linkse partijen.

– Groen. Een kernwaarde van GroenLinks. De ontwikkelingen op duurzaamheid versnellen momenteel. De hoge olieprijs maakt duurzame oplossingen nog rendabeler dan ze al zijn.

-Europa. Ook al is het bij een groot deel van het Nederlandse electoraat een beladen onderwerp. Juist GroenLinks kan hier een lans breken voor een ander Europa, waarbinnen de landelijke en volkssoevereiniteit is geborgd.
– Democratisering door een volkse ‘2e kamer’ en een landelijke ‘1e kamer’. Terugdringen van de invloed van de regeringsleiders en betere afspraken op welk niveau welke beslissing ligt. Diversiteit in samenwerking.
– Economie. In samenhang met een nieuw Europa, dient er ook een nieuwe economisch inrichting plaats te vinden. Daaronder bijvoorbeeld de scheiding van systeem en beleggingsbanken. Geen blinde begrotingsdiscipline zoals de VVD nu wilt, maar evenwicht in economische, sociale en duurzame factoren.
– Vrijzinnig. Het vrijzinnige gedachtegoed is van essentieel belang voor GroenLinks. Maar de vrijzinnige ontwikkeling van de mens gaat langzaam en kent vele ups en downs. De vrijzinnige opvattingen dienen meer in balans te worden gebracht met het verlangen van het individu naar sociale cohesie. Anders wordt vrijzinnigheid een dictaat.

Het is niet zo dat er geen politieke ruimte is voor een partij als GroenLinks. Maar zoals alle partijen dient GroenLinks zich bewust te zijn van het feit dat de kiezer wel kiest voor Links of Rechts, maar daarbinnen kritisch kijkt naar de standpunten van een partij en de wijze waarop deze consequent worden uitgedragen. Kunduz was overduidelijk een stap te ver, hoezeer dit ook aansloot bij de internationale opvattingen van GroenLinks. Je kan niet altijd het braafste jongetje van de klas zijn.

Op 11 februari is het landelijke congres. Geen beter moment om de koers en gezicht van GroenLinks een opknapbeurt te geven. Hopelijk geeft het congres de fractie en het bestuur een duidelijke boodschap mee. Geen vrijages meer met PVDA en SP maar een eigen scherpe koers die nadrukkelijk in de Tweede Kamer naar voren wordt gebracht. Een Links en Groene koers. We hebben geen nieuwe naam nodig, maar een duidelijk profiel die recht doet aan de naam van onze partij.

Lees eerdere stukken vana Hans Groen:

GroenLinks hoort niet in het midden

Politieke positie GroenLinks
Dit stuk verscheen eerder op de weblog van Hans Groen

Geef een reactie

Laatste reacties (32)