806
13

Econoom en jurist

Antonie Kerstholt (1951) is econoom en jurist. Hij heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist en management consultant.

Antonie is ook initiatiefnemer van diverse juridische websites, waaronder www.overeenkomst.nl. Daarnaast schreef hij het boek 'Ondernemen in zwaar weer' en is hij gastspreker voor diverse brancheverenigingen.

Groningers, laat je niet langer iets wijs maken

De financiële belangen van gedupeerde Groningers moeten eindelijk eens dominant zijn ten opzichte van het juridisch geneuzel

De inkomsten van de overheid uit de winning van Groninger gas zijn allemaal al uitgegeven. En er is door de overheid helaas geen spaarpot aangehouden om de schade die is ontstaan als gevolg van die decennialange winning van aardgas te vergoeden. Daarom kiest de Staat tot nu toe heel slim voor het doorspelen van schadeclaims naar de exploitant van het gas, de NAM. Die is als enige partij namelijk juridisch aansprakelijk. Daarover zijn alle juridische deskundigen het wel eens. Hoeveel boter kun je als overheid op je hoofd hebben.

Overheid heeft verzuimd reserve voor schadeclaims aardbevingsschade aan te houden
De Staat heeft in het verleden, tot aan vandaag de dag, bewust gekozen om al het geld dat verdiend werd aan het Noordelijk gas direct uit te geven aan de verzorgingsstaat Nederland en aan de overheidsbegroting, maar hield geen rekening met een financiële voorziening; een spaarpot voor toekomstige schadeclaims vanuit dat zelfde gaswinningsgebied. Was dat wel het geval geweest dan zou al het gesteggel van de laatste jaren over vergoeding van aardbevingsschade, en de vraag wie wat moet oplossen helemaal niet aan de orde zijn geweest. De frustraties en woede van de Groninger bevolking richt zich teveel op de NAM en haar moeder Shell/Exxon. Maar te weinig op de overheid zelf.

Groningers vechten juridische strijd tegen onzichtbare gigant Shell Legal
‘Shell heeft een van de beste juridische afdelingen ter wereld. De reikwijdte van de terreinen waarop gewerkt wordt binnen Shell Legal is immens’.
Deze zinsnede staat prominent op de site van Shell Legal en kan veel verklaren over de aard en inhoud van de communicatie en over de juridische geschillen die Groningers tot nu toe hebben ervaren in de omgang met de NAM, een dochter van Shell. Zeker als gelet wordt op de speciale taak van deze Shell-juristen zoals weergegeven op hun site; het beschermen van het belang van de aandeelhouders. Achter de schermen van de NAM is deze afdeling dus ook actief in het juridisch strategisch proces van de afhandeling van de schadeclaims.

De NAM juridisch geheel buiten spel zetten is alleen mogelijk volgens een in oktober 2017 uitgebracht advies van de adviescommissie Hammerstein over het ontwerp Schadeprotocol als de NAM daarmede volledig instemt. En dat valt nauwelijks te verwachten gelet op de hoofdtaak van het beschermen van aandeelhoudersbelangen van Shell Legal. Groningers moeten dus een andere insteek kiezen.

Overheid is juridisch verantwoordelijk voor veiligheid bewoners
De politiek en overheid zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van haar inwoners. Daarnaast heeft de overheid een verantwoordelijkheid als tekortschietende boekhouder. Het verjubelen van de aardgasbaten zonder het reserveren van een spaarpot voor toekomstige problemen als gevolg van de winning van aardgas is economisch een uiterst kwalijke zaak. En dat maakt de overheid schatplichtig aan alle Groningers om een structureel fonds in het leven te roepen van waaruit de schadeclaims ruimhartig kunnen worden betaald. Zonder al teveel rekening te houden met juridische fijnmazigheden en details.

De financiële belangen van gedupeerde Groningers moeten eindelijk eens dominant zijn ten opzichte van het juridisch geneuzel en de chaos welke de schadeafhandeling in Groningen al jaren zo kenmerkt.


Laatste publicatie van Antonie Kerstholt

  • Ondernemen in zwaar weer

    99 handige tips om te overleven

    2009


Geef een reactie

Laatste reacties (13)