Laatste update 16:15
13.980
223

Bestuurslid Rotterdam BIJ1

Grote mond maar ook een groot hart dat op de goede plek zit.
Lijdt aan ernstige vorm van verbale incontinentie. Gaat regelmatig en vol overtuiging op te lange tenen staan.

Het grootste probleem dat Nederland heeft met racisme is de ontkenning

De suggestie dat het iets is dat vooral op de social media plaatsvindt, gaat totaal voorbij aan de werkelijkheid

cc-foto: Katie
cc-foto: Katie

Het zal niemand zijn ontgaan dat Sylvana Simons heeft besloten de politiek in te gaan en ervoor koos zich aan te sluiten bij DENK. Dat mensen daar vragen bij en over hebben, is begrijpelijk. Die vragen mogen en moeten zelfs worden gesteld. Tot mijn grote verbazing bleven die vragen vrijwel volledig achterwege en de weinige die werden gesteld, raakten ondergesneeuwd door een vloedgolf van racistische drek. Veel van die drek valt in de kern samen te vatten tot: die zwartjes moeten gewoon hun bek houden. Wees dankbaar dat je hier mag zijn en ken je plek.
Het is die uiterst onaangename kern van de boodschap die men uit alle macht tracht te verdoezelen. De een kiest voor zogenaamd fatsoenlijke bewoordingen en de ander gaat over tot uitermate grof en beledigend taalgebruik, maar de vertaling blijft dezelfde.

Door de mand
Ik heb de afgelopen dagen hele volksstammen door de mand zien vallen, zowel online als in mijn persoonlijke leven en dat is goed. Laat die maskers vooral af gaan, want ik kijk mensen graag in hun ware gezicht. Verbazen doet het me al geruime tijd niet meer, maar snijden doet het wel. Zeker als het mensen betreft die ik niet virtueel maar persoonlijk en in het werkelijke leven ken.

Er was een kennis die het bestond om op te merken: “Ik praat die racistische reacties natuurlijk niet goed, maar ze roept het ook wel over zichzelf af.” Ik heb de betreffende persoon eerst enige tijd aangekeken en besloot vervolgens om me om te draaien en weg te lopen. De energie om maar weer eens uit te leggen waarom ook dit een gigantisch foute opmerking is, ontbrak me volledig. Het was een uitermate voorspelbare reactie en ik had dit keer geen zin om deze acute aanval van racismekramp weg te masseren.

Verdedigen
Ik ben ervan overtuigd dat iemand een racistische opmerking kan maken zonder zich daarvan bewust te zijn en dat maakt diegene dus niet direct automatisch tot een racist. Het racisme komt vaak juist aan de oppervlakte wanneer je iemand aanspreekt op een racistische opmerking en de aangesprokene daarop gaat reageren. Men wil immers geen racist zijn en daarom gaat men uit alle macht proberen de racistische uitspraak te verdedigen of te verklaren… en dat maakt het meestal niet beter. Door de krampachtige manier waarop men vervolgens probeert uit te leggen juist geen racist te zijn, vervalt men vaak in het juist wel maken van allerlei racistische opmerkingen. Dat lijkt het regelrechte gevolg van het niet begrijpen dat het benoemen van het racisme in een opmerking absoluut niet gelijk staat aan de bewering: “Jij bent een racist.”

Juist door mensen erop aan te spreken, kun je de werkelijke intentie snel achterhalen. Dat lijkt me een goede zaak. Benoem de zaken en gooi die beerput open. Daarna kun je op een heldere manier met elkaar in gesprek gaan. Het is opmerkelijk dat het bij dit onderwerp niet lijkt te lukken. Mensen schieten in de ‘racismekramp’ en weigeren vervolgens te luisteren naar wat er écht wordt gezegd. Op het woord racisme volgt vaak en onmiddellijk een soort van ingesprektoon, want mensen zijn direct onbereikbaar.

Not done
Dat het praten over en benoemen van racisme in Nederland ‘not done’ is, blijkt wel uit de commotie van de voorbije dagen. Men heeft er geen flauw benul van hoe dit aan te pakken en vervalt al snel in opmerkingen als: “Vooral geen aandacht aan besteden, want daar wordt het alleen maar erger van.” Het is natuurlijk de grootste onzin dat racisme zou groeien omdat er mensen zijn die dit benoemen. Niemand wordt racist omdat iemand dit soort zaken bespreekt. Racist ben je vanuit je verwerpelijke overtuigingen.

Het racismeprobleem in Nederland is alles behalve nieuw, maar blijkbaar zijn er mensen die nu pas wakker schrikken. Politici die ineens over elkaar heen buitelen om de racistische comments te veroordelen, maar die niet lijken te beseffen dat deze openlijke vloedgolf aan racistische drek mede het gevolg is van het jarenlang gedogen en niet vervolgen van dit soort uitingen door het OM. Politici die trouwens wel direct na het veroordelen direct weer beginnen met het eeuwige mitsen en maren om vooral niet te erkennen dat Nederland door en door racistisch is.

Nuanceren
Het grootste probleem dat Nederland heeft met racisme is de ontkenning. Men opent werkelijk alle registers om het beestje niet bij de naam te hoeven noemen. De bak racistische drek die Sylvana Simons over zich heen kreeg, wordt heel eufemistisch als “ongenuanceerde kritiek” afgedaan. Onversneden racisme valt niet te nuanceren. De suggestie dat het iets is dat vooral op de social media plaatsvindt, gaat totaal voorbij aan de werkelijkheid. Door het doen van een dergelijke suggestie, maakt men zich onderdeel van het probleem in plaats van bij te dragen aan de oplossing ervan. Social media is niet iets van een parallel universum, want de dingen die op Twitter of Facebook worden geschreven, zijn toch echt afkomstig van mensen in de hedendaagse maatschappij.

Een andere veelgehoorde en onzinnige bewering is, dat racisme nu eenmaal menselijk is en niet slechts voorbehouden aan witte mensen. Met dat idee ga je ervan uit dat racisme gaat over persoonlijke verhoudingen tussen mensen onderling. Racisme is een systeem dat zorgvuldig is opgebouwd en diep geworteld is in het DNA van de Westerse samenleving. Het is onderdeel van alle instituten en organisaties, zoals het onderwijs, de politiek en ook binnen de politie, waar etnisch profileren nog steeds onderdeel uitmaakt van de opleiding.

Strafbaarheid
Veruit de meest gebezigde misvatting zit bij de groep mensen die zich beroept op de vrijheid van meningsuiting en dat als excuus gebruikt om allerhande racistische bagger de ether in te slingeren. Een grotere vergissing kunnen die mensen niet maken. Racisme is, net als diefstal of moord, geen mening maar een strafbaar feit. Datzelfde geldt ook voor het doen van racistische uitspraken. Dat het OM daar al geruime tijd erg wankelmoedig op acteert, laat de strafbaarheid echter onverlet.

Ik begrijp best dat het pijnlijk is om je te realiseren dat jij als ‘witte’ altijd gebruik hebt kunnen maken van je white privilige en daar nu verandering in moet gaan brengen. Verandering is nu eenmaal een pijnlijk proces. Toch lijkt ook nu de ‘witte pijn’ ruimschoots zwaarder te wegen dan de ‘zwarte pijn’. Ik mag je immers niet rechtstreeks aanspreken op woordgebruik of kwetsend gedrag. Als ik dat wel doe, dan krijg ik net als veel anderen een vloedgolf aan vuil, gif en racistische drek over me heen. Wanneer ik het lef heb om ook daar wat over op te merken, dan heet ik ineens ‘jankn****’ of ‘beroepsslachtoffer’.
Racisme is een springlevende werkelijkheid in de Nederlandse maatschappij. Dat is niet nieuw, doch wordt slechts door de uitingen op social media ineens een stuk zichtbaarder. Ondanks mijn begrip voor het feit dat het pijnlijk en gênant kan zijn voor de mensen die ik aanspreek op racistische uitspraken of gedrag, zal ik dit de rest van mijn leven toch blijven doen. Jouw ongemakkelijke gevoel kan voor mij niet langer een reden zijn om te zwijgen wanneer jouw woorden of daden mij kwetsen.

Als jij na het lezen van deze tekst de neiging voelt om direct ongelooflijk boos op mij te worden, dan kan het zo maar zijn dat de hierboven geschetste werkelijkheid ook in jou springlevend is. Dan heb je in dat geval nu voldoende stof tot nadenken.

Geef een reactie

Laatste reacties (223)