1.592
107

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Gun die gecoiffeerde bijgoochem geen monopolie op de meningsvorming

Wilders noch zijn anderhalf miljoen medestanders mogen de indruk krijgen dat zij het rijk alleen hebben in Nederland

Nu Wilders Europese aandacht trekt met zijn kruistocht tegen Oost-Europeanen komt er opnieuw discussie over de manier waarop je hem moet aanpakken. Sympathisanten van de gedoogconstructies meldden zich overal op het internet met de mededeling dat je Wilders juist groot maakt door hem aan te vallen. Nee, het is beter om hem te negeren. Je doet gewoon of hij niet bestaat en dan begint hij vanzelf te krimpen… Vaar met een wijde boog om de brulboei heen.

Nauw verwant aan deze visie is de gedachte dat de kiezers van Wilders het gedachtengoed van hun leiders met een korreltje zout nemen. Zij geven slechts een signaal af. Zij zijn terecht ontevreden met allerlei aspecten van hun dagelijks leven. Zij worden door de gevestigde politici in de steek gelaten. Daarom kiezen zij voor een buitenstaander. Als de elite maar eens beter luisterde, dan was het zo met de beweging afgelopen.  Iedereen kent wel een aardige PVV’er die na enig aandringen wil toegeven dat hij  ‘die kopvoddentaks’ ook een slecht idee vond.

Zo neem je noch de beweging noch de leider serieus. Alsof een PvdA’er wel begrijpt op wie hij stemt en een PVV’er niet. Hoe je het ook wendt of keert, een aanzienlijke minderheid van het Nederlandse kiesvolk deelt de giftige hersenspinsels van Geert Wilders en zijn consiglieri Martin Bosma, de propagandachef en Fleur Agema, de gevangenisontwerpster.

Wat erger is: zij stemmen niet alleen op hem, zij stellen hun vertrouwen op zijn genie: Wilders, de enige hoop!  PVV-stemmers geven geen signaal af. Zij hebben een geestelijk thuis gevonden.

De leider begrijpt zijn aanhangers. Hij voelt hun emoties intuïtief aan. Daarom juist stelt hij een website in waar zij anoniem hun beklag kunnen doen over medemensen die zij niet lusten. Aan interne partijdemocratie – een verlangen van misleide figuren als Hero Brinkman – hebben de Wilders-stemmers geen behoefte. Zij zijn tevreden met hun emotionele betrokkenheid tot de leider, omdat hij hun onvrede zo goed vertolkt op precies de verongelijkte toonhoogte die zij zelf in de stamkroeg ook zo graag zouden bereiken. Ze zijn vergelijkbaar met de reaguurders die na lezing van hun favoriete blogger proberen er zelf nog een schepje bovenop te doen, maar daar wegens gebrek aan talent niet in slagen. Daarom kent de PVV een intuïtieve samenhang. Leider en volgelingen hebben gevoel voor elkaar.
En ze zijn met anderhalf miljoen. Zij delen de visie van Wilders.

Dankzij de gedoogconstructie oefent hij daadwerkelijke macht uit. Daardoor krijgen de aanhangers het idee dat hun hersenspinsels de ware geest van Nederland vertegenwoordigen.

Om die reden is het hoogst onverstandig om Geert Wilders een vrij speelveld te gunnen. Wilders noch zijn anderhalf miljoen medestanders mogen de indruk krijgen dat zij het rijk alleen hebben in Nederland. In woord en geschrift moet onderstreept dat de chauvinistische, xenofobe en benepen samenleving die Wilders en zijn aanhangers propageren, niet het soort Nederland is dat de grote meerderheid van onze burgers voor ogen staat. Negeren helpt niet.  Zijden handschoentjes en gewone goede manieren worden in kringen van de leider en zijn kiesvolk als zwakheid gezien. Besef dat. Gun die gecoiffeerde bijgoochem geen monopolie op de meningsvorming.

Update:

De grote beloftenschender heeft zijn reputatie opnieuw waargemaakt: bij de komende onderhandelingen is het aantasten van de hypotheekrente-aftrek niet onbespreekbaar voor Geert Wilders. Als er maar miljarden van de ontwikkelingshulp afgaan, dan is alles mogelijk. Met die aftrek is het dus gedaan en reken maar dat er niet gekozen wordt voor een variant waarbij alleen de villasubsidies worden geraakt. Het gaan de appartementjes worden, de ploeteraars met allebei een baantje in de zorg, dat zijn de mensen wier financiële positie onderuit gehaald wordt. Let op mijn woorden. Maar Wilders weet al hoe hij de pijn kan verzachten: als de ontwikkelingshulp maar wordt gepakt, dan blijft zijn horde hem achternalopen, wat de gevolgen voor de Wildersvereerders persoonlijk ook zullen zijn.

Update 2:

Geert heeft naar de tv gekeken en is geschrokken van zijn interview op het RTLZ nieuws. Hij trok zijn blackberry en twitterde dit: “RTL nieuws bericht klopt niets van. Alles mag ter tafel worden gebracht maar standpunt pvv hypotheekrenteaftrek is ongewijzigd: no way!!” Ontslagrecht dus wel, inkorting WW ook. In ieder geval tot de volgende tweet.

Literatuur: www.pvv.nl


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (107)