2.324
13

Socioloog, publicist, programmamaker

Shervin Nekuee(Teheran, 1968) is socioloog, publicist en programmamaker. Hij studeerde aan de Universiteit van Utrecht en woont in Den Haag. Hij publiceert met regelmaat in dag- en weekbladen. Hij schreef De Perzische paradox: verhalen uit de islamitische republiek Iran (2006), uitgegeven door De Arbeiderspers. Op negentienjarige leeftijd vluchtte hij uit Iran, omdat hij weigerde deel te nemen aan de oorlog tegen Irak. Als socioloog, publicist en programmamaker is hij in het bijzonder geïnteresseerd in de culturele en sociale aspecten van de multiculturele samenleving en de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. 
Shervin Nekuee, die zijn sporen verdiende zowel in activistische als academische kringen, is curator en programmamaker van het Winternachten internationaal literatuur festival den Haag. Daarnaast is hij artistiek leider van het Mystic Festival Rotterdam, een festival met poëzie, muziek, storytelling en dansrituelen uit de mystieke islam en verwante mystieke tradities uit de hele wereld. Nekuee is verbonden aan het Grote Midden Oosten Platform dat de kennis en ervaring van in Nederland wonende Midden-Oosten deskundigen bij elkaar brengt voor trainingen, analyses en publicaties.

Haagse burgers, steun de burgemeester!

'In Den Haag - de internationale stad van vrede en recht - is geen oorlog gaande, in tegenstelling tot wat de sensatiebeluste media en populisten ons willen doen geloven'

Het besluit van burgermeester Van Aartsen om een demonstratieverbod voor twee maanden in de Schilderswijk aan te kondigen, verdient lof. Het getuigt van diep inzicht in hoe radicale jihadisten en extremistische nationalisten elkaar aansteken. Het doel van beide groepen is enkel het creëren van een volgend mediamoment en de samenleving richting conflict en een wij/zij dwingeland te duwen. ‘You are either with us or against us’, het is de natte droom van extremisten aller landen.

Onze burgervader heeft dat uitstekend doorzien en terecht gekozen voor het scheppen van een adempauze in de Schilderswijk. Maar geen enkel demonstratieverbod kan in een democratisch land eeuwig duren. Een blijvend antwoord op deze politieke rel in ons publieke domein moet uiteindelijk vooral van de Haagse samenleving zelf komen.

Wildersaanhangers
Nu zijn de vredelievende en redelijke burgers van Den Haag aan zet. Of het nu de Schiderswijk is of Duindorp en alle andere wijken die ertussen liggen, ik durf te beweren dat de overgrote meerderheid van de burgers tegen geweld en haatzaaien is. Dat geldt ook voor de Wildersaanhangers in onze stad die zoeken naar een democratische representatie van hun stem. En ook voor de vreedzame moslimjongeren die de straat op gingen, omdat volgens hen de Nederlandse staat te veel op de hand van Israël is in het Gaza-conflict.

Ik weet zeker dat de overgrote meerderheid van de Haagse burgers het antisemitisme – dat op 24 juli door een kleine groep tentoon werd gespreid tijdens de pro-Gaza demonstratie – verafschuwen. Net als de NSB-vlag en de xenofobe ressentimenten van extreemrechts bij de optocht van 10 augustus, een doorn in de ogen van de meeste burgers van onze stad is.

Sensatiebeluste media
In Den Haag – de internationale stad van vrede en recht – is geen oorlog gaande, in tegenstelling tot wat de sensatiebeluste media en populisten ons willen doen geloven. Integendeel, mensen uit vele brandhaarden in de wereld hebben terecht hun hoop gevestigd op het Internationale Tribunaal van onze stad dat beulen en oorlogsmisdadigers berecht. In onze stad is er een stabiel, gezond en democratisch klimaat om in alle rust en veiligheid eerlijke processen te voeren en het recht te laten zegevieren.

De overgrote meerderheid van de mensen leeft vredig samen in Den Haag. Natuurlijk, in deze roerige tijden, in een stad waar meer dan 150 nationaliteiten de samenleving maken, zijn er ook botsende spanningen te bespeuren. Maar er is ook veel uitwisseling, ontwikkeling van nieuwe subculturen en het ontdekken van elkaar.

Extremisten
Helaas gaat het nieuws per definitie over markante gebeurtenissen en in onze tijd weten extremisten hier al te goed en veelvoudig misbruik van te maken, zoals nu weer blijkt uit de recente Schilderswijktaferelen. In een stad met een half miljoen inwoners blijkt het tegenwoordig voldoende te zijn om 200 mensen op de been te krijgen om een negatief beeld van de stad, zijn burgers en bestuurders te laten ontstaan.

Den Haag voelt kwetsbaar deze dagen. De burgers, die geven om een gemoedelijke sfeer van rust en vrede in hun stad, kunnen niet alle verantwoordelijkheden op de schouders laten rusten van burgermeester Van Aartsen en bestuurders in het algemeen. Er moet een brede coalitie van Haagse burgers ontstaan die van zich laat horen. Als er dan toch een mars moet komen, dan moet dat een mars voor vrede en tolerantie zijn. Ongetwijfeld komen daar meer mensen op af dan die 200 van afgelopen zondag.

Shervin Nekuee is schrijver, socioloog en burger van Den Haag


Laatste publicatie van Shervin Nekuee

  • De Perzische Paradox

    Verhalen uit de Islamitische Republiek Iran

    2006


Geef een reactie

Laatste reacties (13)