18.442
145

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Haatbaard pakt links-liberale partijen aan

Terrorisme-expert Peter van Ham (Instituut Clingendael) geeft de opvattingen van die partijen over Wilders gruwelijk verkeerd weer

Kenmerk van een haatbaard is dat hij niet gelooft in de eerlijke overtuiging van zijn tegenstanders. Die wéten volgens hem dat ze liegen en bedriegen. Hij stelt vast dat de aanhangers toch in hun valsheid volharden. Ze weten dat ze dienaren zijn van het kwaad maar zij geven het niet toe. In die zin plakt dr. Peter van Ham, terrorisme- en veiligheidsexpert van Instituut Clingendael, zich ook een haatbaard voor want hij redeneert volgens dit patroon.

In NRC (€) op maandag 26 januari poneert hij de stelling dat Geert Wilders gelijk heeft, maar dat “links-liberale partijen” dit tegen beter weten in niet toegeven.

De links-liberalen hebben vijf redenen om vast te houden aan meningen en analyses, volgens Van Ham, waarvan ze zélf moeten weten dat die geen hout snijden:

1. Als ze toegeven dat Wilders gelijk heeft, dan verklaren zij daarmee de multiculturele samenleving voor mislukt. Hiermee erkennen zij tevens dat morrelen aan de maatschappij ook op andere gebieden dan integratie weinig zoden aan de dijk zet. Daarmee stellen ze hun eigen bestaansreden ter discussie. Dat kan natuurlijk niet.

2. Politici willen voor de bühne nooit erkennen dat zij in het verleden ongelijk hadden of bij nader inzien voor een ander beleid kiezen. Ze denken zo hun geloofwaardigheid te ondergraven.

3. Heel veel mensen verdienen hun boterham met integratie, van IND-ambtenaren tot medewerkers van buurtcentra. Als Wilders gelijk heeft, is hun sector grotendeels overbodig. Dan vliegen zulke mensen op straat. Denk daarbij ook aan allerlei toeleveringsbedrijven.

4. Als je het gelijk van Wilders erkent, heeft dat repercussies voor het zakenleven dat in de de islamitische landen grote belangen heeft.

5. Links-liberale politici koesteren een diepe haat jegens Wilders en zijn aanhang. Ze hebben zo’n bloedhekel aan zijn guts, dat ze alles doen om hem te demoniseren en zijn fans te marginaliseren en sociaal te isoleren.

Wat is dan dit gelijk van Wilders? Dr. van Ham begint zijn bijdrage in NRC aldus:

PVV-leider Wilders waarschuwt sinds jaar en dag voor de dreiging van het islamitisch terrorisme. En terwijl terroristen met de koran in de hand moorden, blijven alle links-liberale partijen volhouden dat dit niets met de islam te maken heeft.

Een haatbaard heeft nog een tweede kenmerk: zijn visie op de werkelijkheid is vertroebeld. Zijn beweringen zijn vaak feitelijk onjuist. Dit geldt dan ook voor wat Van Ham schrijft over de opvattingen van Wilders. Die waarschuwt niet zomaar tegen de dreiging van het islamitisch terrorisme, hij waarschuwt tegen de islam in het algemeen. Zijn strategie is niet gericht op het isoleren en vervolgens verslaan van onze terroristische vijanden maar op het terugdringen van de islam als zodanig.

Gruwelijke misinterpretatie
Ook de opvattingen van de “links-liberale partijen” zijn verkeerd weergegeven, als tenminste Van Ham hiermee D66, GroenLinks, de PvdA en de SP bedoelt. Natuurlijk is er de afgelopen weken regelmatig door Jan en alleman uitgeroepen dat zulke moordpartijen “niets met de islam te maken hebben”. Hiermee is niet gezegd dat de daders geen moslims waren of zich niet op de Koran beroepen. Integendeel, met zulke kreten wordt onderstreept, dat dit juist wél het geval is, maar dat we te maken hebben met een gruwelijke en misdadige misinterpretatie van Gods woord. Wie niet naar losse kreten alleen kijkt, maar het volledige vertoog van de links-liberale partijen in ogenschouw neemt, vindt daarvoor nader bewijs. Zij zoeken de vijand niet in de islam of in de Koran maar bij de aanhangers van gewelddadige sektes binnen deze zeer pluriforme religie, die intern net zo’n verdeeldheid kent als het christendom. Zij verzetten zich tegen bepaalde stromingen binnen de islam en bepaalde aanhangers. Dat is heel wat anders dan bot het verband tussen terrorisme en islam ontkennen.

De links-liberale partijen bestrijden de analyse van de PVV dan ook op inhoudelijke gronden omdat ze die onjuist vinden, contraproductief en de beste manier om beïnvloedbare geesten rijp te maken voor de sirenenzang van de islamitische terreurorganisaties.

Dat haalt het fundament weg onder Van Hams bewering dat de links-liberale partijen allerlei oneigenlijke redenen hebben om Wilders zijn gelijk niet te gunnen. Zij menen gewoon dat zijn analyse net zo min deugt als zijn strategie. Ja, dan kom je in de politiek tegenover elkaar te staan. En ben je zoals Geert Wilders grof gebekt, krijg je zelf ook wel eens van onder uit de zak of een proefje van eigen medicijn. Sommige politici zijn nu eenmaal zo liberaal en tolerant dat zij de tegenpartij de toon en stijl van het debat laten bepalen. Laïcistisch als zij zijn keren Kamerleden van de links-liberale partijen Wilders niet als Jezus de andere wang toe als hij ze weer eens een verbale draai om de oren poogt te geven.

Niet erg geloofwaardig
Die oneigenlijke redenen komen trouwens ook op zich niet erg geloofwaardig over. Waarom zouden partijen die aandringen op verkleining van de ambtenarij en inderdaad grote ontslaggolven op gang brengen, in hemelsnaam halt houden voor de integratiesector terwijl je juist veel stemmen kunt winnen en Wilders de wind uit de zeilen kunt nemen door daar volk op straat te gooien? Hoe de slachtoffers daar zelf over denken is geen thema. Dat was immers ook in de zorg niet het geval. Protest van lui die hun baan verliezen, wordt tegenwoordig genegeerd, wat ook hun argumenten zijn, hoe groot hun menigtes op het Malieveld, hoe creatief en fel hun spandoeken.

Hoe kun je beweren dat politici niet van mening durven te veranderen terwijl zij dat in het afgelopen decennium op grote schaal en voortdurend hebben gedaan? Waarom wordt alle staatsbemoeienis en maakbaarheidsgeloof in een slecht daglicht gesteld, als je erkent dat de multiculturele samenleving is mislukt? De alternatieven – assimilatie en deportatie – vergen veel méér staatsbemoeienis en geloof in maakbaarheid. De grote kritiek van rechts luidt trouwens dat men alles maar aankeek en niet ingreep zodat we nu met de gebakken peren zitten.
Je zou hoogstens kunnen stellen dat officieel Nederland wel eens te vriendelijk is voor overzees geboefte omwille van het lieve geld en de belangen van het grote bedrijfsleven. Wat dat betreft heeft Van Ham gelijk: vrijheid en mensenrechten zijn in slechte handen bij wie alle heil van het ondernemer en CEO-dom verwacht. Ook een haatbaard raakt in het voorbijgaan wel eens aan de waarheid.
Maar váák komt het niet voor.

Beluister dit opiniestuk ook online


 

Volg Han ook op Twitter

 

Het nieuwste boek van Han is De Mooiste Jaren van Nederland (1950-2000)


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (145)