2.118
61

GroenLinks gemeenteraadslid Amsterdam

Evelien is geboren op 28 oktober 1984 in Bussum. Ze woont sinds 2003 in Amsterdam. In 2008 woonde ze een half jaar in Nairobi (Kenia) om te werken voor de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, daarna ging ze een jaar studeren in New York (2008/2009) waar ze ook werkte voor een organisatie in Harlem die Afrikaanse vluchtelingen bijstaat met sociale, medische en juridische kwesties. In deze periode van 540 dagen in het buitenland hield ze een blog bij. Vanaf juni 2009 is ze weer terug in Nederland. Op 1 januari 2010 begon ze als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze onderzoek doet op het gebied van internationaal vluchtelingenrecht en internationaal strafrecht. Daarnaast is ze sinds haar terugkeer uit New York ook lid van de gemeenteraad van Amsterdam voor Groenlinks. Op 3 maart 2010 werd ze opnieuw gekozen in de gemeenteraad. Ze publiceert op persoonlijke titel.

Halal & koosjer 2.0

Een verbod zal kunnen leiden tot een uittocht van (orthodoxe) joden en tot een verdere marginalisering van moslims

Het initiatiefvoorstel van de Partij van de Dieren om een totaalverbod in te stellen op onverdoofd slachten heeft ook de hoofdstad bereikt. Eerder al discussieerden de Amsterdamse PvdA in een zaaltje met achterban en kader over de wenselijkheid van zo’n verbod. Waar de landelijke PvdA fractie nog enthousiast achter Marianne Thieme aanliep, waren in Amsterdam de sociaal-democraten verdeeld. ‘Als dieren ook konden stemmen, dan zou de PvdA ervoor zorgen dat het iedere dag dierendag is’, zei een boos fractielid.

Het zaaltje moest voorbereiden op het debat in de gemeenteraad aanstaande woensdag, omdat het CDA heeft aangekondigd dat het met de rest van de raad van gedachte wil wisselen over wat het verbod zou betekenen voor met name de Joodse Amsterdammers. ‘De Amsterdamse gemeenteraad moet haar invloed uitoefenen voordat de Tweede Kamer gaat stemmen over het initiatiefvoorstel van de dierenvrienden.’ Hoe we die invloed moeten uitoefenen blijft onduidelijk: Amsterdam gaat er namelijk niet over.

Hoe het ook zij, ook GroenLinks in Amsterdam zal zich moeten uitspreken. Het ligt voor de hand dat we met onze landelijke fractie meegaan en ook tegen het onverdoofde slachten zijn. Dat zou mijns inziens echter de verkeerde keuze zijn. Het is heel simpel om zwart-wit te denken, en absoluut vóór de vrijheid van godsdienst te zijn, of juist heel erg vóór dierenwelzijn. Maar het is niet zo simpel: de waarheid ligt ergens in de vele schakeringen van de kleur grijs.

Ik ben niet religieus, integendeel, maar ik hecht wel veel waarde aan de vrijheid van godsdienst. Aan het recht op de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en vrijheid van de pers kan je de temperatuur van de samenleving afmeten. Inperkingen op die rechten moeten zeer goed onderbouwd worden. Zo is de gelijkheid van mannen en vrouwen, en van homo’s en hetero’s, voor mij voldoende zwaar om de vrijheid van godsdienst in te perken, want ‘godsdienstvrijheid heeft niet altijd het laatste woord’ zoals mijn partijgenoot en Eerste Kamerkandidaat Ruard Ganzevoort zegt. Maar geldt dat ook in het geval van dierenwelzijn?

Onverdoofd slachten is zeer onaangenaam voor het dier. Negen op tien keer sterft het binnen 20 seconden, maar in tien procent van de gevallen kan de doodstrijd oplopen tot meer dan een minuut. Ik ben dan ook geen voorstander van onverdoofd slachten. Maar ik ben ook niet voor een verbod, zeker niet zolang op veel grotere schaal nog steeds varkens en runderen onverdoofd gecastreerd worden, legbatterijkippen nooit het daglicht zien en koeien duizenden kilometers door Europa worden gesleept. Bovendien kan onverdoofd geslacht vlees makkelijk uit het buitenland gehaald worden, wat het nut van een Nederlands verbod in twijfel trekt.

En dat terwijl een verbod zal kunnen leiden tot een uittocht van (orthodoxe) joden, tot een verdere marginalisering van moslims die toch al op beschimpt wordt door bepaalde kiezers en parlementariërs. Veel liever zou ik daarom zien dat er met deze groepen gesproken wordt over alternatieven, over creatieve oplossingen. Het diervriendelijke HalalPlus vlees is daarvan een voorbeeld: die dieren worden bedwelmd vóór de slacht. Zo’n dialoog lijkt mij veel productiever dan een verbod dat veel weg heeft van symboolpolitiek.

Het zou juist GroenLinks, een partij die opkomt voor minderheden én voor het welzijn van dieren, sieren om zo’n dialoog te entameren.

Dit artikel verscheen eerder op de website van Evelien van Roemburg

Geef een reactie

Laatste reacties (61)