2.119
21

Vicevoorzitter Politiek van DWARS

Anne Zeven (23) is vicevoorzitter Politiek van DWARS, GroenLinkse Jongeren. Zij is sinds 2009 actief lid van DWARS en later werd zij ook lid van GroenLinks. Voordat zij het landelijk bestuur van DWARS in ging was zij onder andere duo-voorzitter van DWARS Utrecht. Anne studeert geneeskunde in Utrecht.

Handen af van onze hoeren, PvdA!

Juist de zichtbaarheid van prostituees is hun grootste bescherming tegen kwaadwillende prostituanten

Het Nederlandse prostitutiebeleid is een van onze grootste vrijzinnige verworvenheden. De verregaande legalisering waarvoor Nederland gekozen heeft stelt ons namelijk in staat om prostituees zo goed mogelijk te beschermen. Bescherming van veilige werkomstandigheden van prostituees is immers veel beter te garanderen door acceptatie van hoererij, in plaats van de criminalisering ervan. Het idee van de Partij van de Arbeid om hoerenlopen strafbaar te stellen, draagt niet bij aan goede werkomstandigheden voor deze vrouwen. Bovendien is het geenszins bewezen dat dit beleid naar Zweeds voorbeeld de prostitutie terugdringt; de achterliggende wens van de PvdA. Wat het wel zal bereiken? Hoeren die gedwongen zullen worden hun werkzaamheden in het geheim uit te voeren. Door de criminalisering verliezen zij anders immers hun klanten en inkomsten. Juist de zichtbaarheid van prostituees is hun grootste bescherming tegen kwaadwillende prostituanten.

De PvdA gaat ervan uit dat prostitutie geen normaal vak is, aldus Tweede Kamerlid Myrthe Hilkens. Daarmee speelt ze in op een verondersteld onderbuikgevoel en schuift ze bovendien hoeren weg als een minderwaardige en zelfs onwenselijke beroepsgroep in onze maatschappij. Een zeer kwalijke benadering. Het is niet aan Myrthe Hilkens, de PvdA of wie dan ook om te bepalen op welke manier mensen met hun lijf omgaan. Elk mens heeft volledige zelfbeschikking over het eigen lichaam. De lichamelijke integriteit dient juist beschermd in plaats van afgebroken te worden door de overheid. De moralistische kijk van de PvdA daarop dreigt ons decennia terug in de tijd te werpen.

Qua veiligheidsrisico’s is prostitutie inderdaad geen doorsnee beroep. De gevaren van mishandeling, bedreiging en intimidatie zijn voor een hoer een stuk groter dan voor, laten we zeggen, bijvoorbeeld een arts, advocate of een kapster. En juist daarom moeten de vrouwen die voor dit vak kiezen op goede werkomstandigheden en bescherming kunnen rekenen. Die zijn alleen gegarandeerd als prostitutie legaal en zichtbaar is. Een in gevaar verkerende prostituee zal niet snel de politie bellen, als zij weet dat de consequentie is dat zij daarna haar werkadres moet veranderen. Anders zal de politie het haar namelijk onmogelijk maken om haar werk te doen, door al haar klanten op te pakken als ze bij haar komen. Met het voorgestelde beleid van de PvdA dreigen prostituees hun waardigheid, veiligheid én inkomen te verliezen.

Hoeren zijn er niet bij gebaat dat een moreel oordeel van de politiek, in dit geval van de PvdA, als basis dient voor het beleid. Prostitutie is niet onwenselijk en niet inherent verbonden aan criminele activiteiten. Het beleid moet zich erop richten om de misstanden aan te pakken die in de sector bestaan. Mensenhandel en gedwongen prostitutie moeten worden aangepakt, zonder dat dit ten koste gaat van de omstandigheden van andere prostituees. Want hoe verwerpelijk de moralistische PvdA prostitutie kennelijk ook vindt, het vak zal niet verdwijnen.

In plaats van naïef de ogen te willen sluiten, kan ze dat beter erkennen. Door het verbieden van prostitutiebezoek dwingt men prostituees in de illegaliteit, ook al zijn zij zelf niet strafbaar. Als zij gedwongen worden hun werk ondergronds te doen, zal het vrijwel onmogelijk voor hen worden om dit zelfstandig te doen, zonder tussenkomst van een pooier. Deze pooier zal dan ook veel machtiger zijn, omdat elk contact met de politie het werk van de prostituee bemoeilijkt.

Laten we dus vooral handelen in het belang van de prostituees en kijken naar wat er verbeterd kan worden aan het beleid tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie. Anders helpen we onze prostituees van de wal in de sloot.

Volg Anne Zeven ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (21)