2.129
9

Psycholoog, auteur, columnist

Roos Vonk is hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze is daar onder meer betrokken bij de master-opleiding Gedragsverandering.

Daarnaast heeft ze jarenlange ervaring als coach en trainer op het gebied van zelfkennis, authenticiteit, en zelfontwikkeling. Ze staat bekend om haar talent om wetenschappelijke inzichten op begrijpelijke en onderhoudende wijze te presenteren aan een breed publiek.

Vonk heeft een column in Psychologie Magazine en schreef eerder de bestsellers Ego’s en andere ongemakken, Menselijke gebreken voor gevorderden en Liefde, lust en ellende.

Heetgebakerd

Mensen worden agressiever door klimaatverandering, maar hoe komt dat?

Door de klimaatverandering wordt het warmer in ons deel van de wereld. Iets waar je misschien niet direct aan denkt, is dat dit van invloed kan zijn op agressief gedrag.

Overal in de wereld worden mensen agressiever wanneer het kwik stijgt. In de zomermaanden is er een toename van rellen, moorden, verkrachtingen en andere vormen van geweld. Ook op het sportveld neemt agressie toe naarmate de temperatuur toeneemt. Automobilisten toeteren meer wanneer het heet is. Statistieken laten een duidelijk verband zien tussen temperatuur en agressie. Als het heet genoeg wordt, nemen geweldsdelicten overigens wel weer af, wellicht doordat het dan te veel fysiek ongemak geeft om je druk te maken. De meest ‘agressieve’ temperatuur ligt rond de 24 à 25 graden Celcius.

Fysiek ongemak
De vraag waaróm mensen door hitte precies agressiever worden is nog niet zo makkelijk te beantwoorden. Lange tijd werd gedacht dat het samenhangt met fysiek ongemak. Mensen reageren bijvoorbeeld ook agressiever als ze pijn hebben of als ze in een lawaaiige omgeving zijn. Maar uit nieuwer onderzoek is gebleken dat enkel blootstelling aan hitte-gerelateerde woorden al tot meer agressieve gedachten kan leiden.

Agressie is blijkbaar automatisch geassocieerd met een hogere temperatuur. Dit komt ook tot uiting in woorden als ‘heetgebakerd’, ‘heethoofd’ en ‘in de hitte van de strijd’. Maar dat kan komen puur en alleen doordat de temperatuur in je lichaam oploopt als je je opwindt. Het is dan ook niet zeker dat een hogere omgevingstemperatuur de bepalende factor is.

Onderlinge aanvaringen
Volgens criminologen zijn mensen bij warmer weer gewoon vaker buiten, waardoor de kans op onderlinge aanvaringen toeneemt. Dit zou ook verklaren dat er juist minder geweld is bij temperaturen onder 0 en boven de 25 graden; dan blijven mensen meer binnen.

Anderzijds is wel experimenteel aangetoond dat het drinken van verkoelende drank de agressie tempert. Ook lijkt het erop dat er minder rellen zijn als het regent en dat tumult op straat gauw voorbij is als er een flinke bui losbarst, maar dat kan ook weer komen doordat men dan naar binnen gaat.

Extra misdrijven
Wat precies het oorzakelijk verband ook is, onderzoekers hebben becijferd dat de klimaatverandering in deze eeuw tot extra misdrijven gaat leiden, en dat de maatschappelijke kosten daarvan kunnen oplopen tot 115 miljard dollar. Naar schatting zal het aantal moorden stijgen met 2,2 procent en het aantal verkrachtingen met 3,1 procent. De Amerikaanse politiemacht zou met 4 procent moeten groeien om dit alles het hoofd te bieden aan te kunnen.

Vanuit dit gezichtspunt is het advies voor zomerse dagen: hou het hoofd koel en blijf binnen.

Eind maart verschijnt het nieuwe boek van Roos Vonk, Je bent wat je doet

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op de website van Roos Vonk, hier vindt u ook de verwijzingen naar de genoemde onderzoeken terug. Zie www.roosvonkblog.nl/heetgebakerd


Laatste publicatie van RoosVonk

  • Je bent wat je doet

    van zelfkennis naar gedragsverandering

    2019


Geef een reactie

Laatste reacties (9)