1.215
33

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Hel en verdoemenis! Blijf van mijn vrije dagen af

De regering doet exact het omgekeerde van wat ze had beloofd tot uitgangspunt te maken van het beleid: mensen gelegenheid geven hun eigen keuzes te maken

Direct bij het aantreden beloofde het kabinet Rutte iets te doen tegen de verstikkende regelzucht in het vaderland. Kenners van de politiek en de ambtenarij sloeg de schrik om het hart. Als bewindslieden zoiets aankondigen, wordt het gegarandeerd véél erger. Dezer dagen draagt de politiek op instigatie van minister Kamp nieuw bewijsmateriaal aan voor deze stelling: de overheid gaat zich bemoeien met de manier waarop wij onze vakantiedagen opnemen.

De oude regeling was te overzien: vakantiedagen blijven vijf jaar geldig. Daarna vervallen ze. Het was een mooi en helder systeem. Blijkbaar heeft bij sommige beleidsmedewerkers op ik weet niet welk ministerie de opvatting postgevat dat mensen overspannen worden als ze niet regelmatig vakantie nemen. Mijn oude vader had in de jaren vijftig een week vakantie per jaar en nog zes zogenaamde snipperdagen. Tegelijkertijd werkte hij structureel over om het magere weekloontje aan te vullen maar overspannen raakte hij nooit. Goed dan, bij deze beleidsmedewerkers op wie God als Hij er is zijn bliksems zal neerwerpen, kwam de gedachte naar voren dat je mensen voor hun eigen bestwil moet dwingen om vakantie te nemen.

In Amerikaanse films zie je dat wel eens. Dan komt er een oudere en verstandige baas. Die zegt dan tegen de held: “Ga naar huis. Ga naar je meisje”. De beleidsmedewerkers – de aarde zal zich openen en de poorten der hel zullen ze verzwelgen als er een God bestaat – meenden nu deze scène in regelgeving te kunnen vatten. Zij kregen minister Kamp mee – dat een succubus en een dochter van Lilith hem grijpe – Hij verleidde de meerderheid der Eerste en Tweede Kamerleden. Moge Satan hen meesleuren zodat ze eindelijk in passend gezelschap verkeren. Links of rechts, dat maakt niet uit.

Hoe wordt het voortaan? Je moet moet je vakantiedagen binnen anderhalf jaar opmaken. Anders ben je ze kwijt. Verkopen mag niet. Absoluut niet. Voor geen prijs. Is het daarmee helder en duidelijk? Neen, want als je ziek bent, staat de teller stil. Dan verlopen die snipperdagen niet. Dat wil zeggen de twintig wettelijke snipperdagen. De bovenwettelijke, bijvoorbeeld de ouwelullendagen, die deel uitmaken van de CAO, vallen buiten de nieuwe regeling. Zij blijven gewoon vijf jaar staan. Dat geldt ook voor dagen die je niet kon opnemen omdat de baas het niet goed vond. Je bent daarentegen  – geheel in de geest van Kamp – vrije dagen wel weer kwijt als je ze niet kon opnemen in het kader van een reïntegratieproject tenzij je daar aparte afspraken over hebt gemaakt met je bedrijf. O ja, het is wél mogelijk om vakantiedagen op te sparen voor een sabbatical. Daarvoor moet het bedrijf een dubbele boekhouding opzetten met de wettelijke en de bovenwettelijke dagen apart. Begint het sabbatical, dan moet je eerst de wettelijke dagen opmaken. Voor de bestaande stuwmeren blijft de vijfjarenregeling overigens van kracht.

Conclusie: de keuzevrijheid is achteruit gegaan zowel voor werknemers als werkgevers. De regeldruk neemt toe evenals de administratieve lasten. Overal ligt misverstand op de loer. Het is een regeling van lik me vestje. En al deze bemoeizucht wordt gemotiveerd met onbewezen stellingen over wat mensen nerveus, overspannen en ziek maakt. Nu dwingt ze zowel werkgevers als werknemers om vrije dagen op te nemen op een ogenblik dat het hen niet echt uitkomt. Omdat de dagen anders vervallen. Althans sommige dagen. Alsof je daar gezond van wordt.

De regering doet exact het omgekeerde van wat ze had beloofd tot uitgangspunt te maken van het beleid: mensen gelegenheid geven hun eigen keuzes te maken. Hel en verdoemenis! Blijf van mijn vrije dagen af. Trek deze ziekmakende regeling in nog voor het te laat is.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (33)