4.084
37

Voorzitter DWARS GroenLinks jongeren

Ashley North (21) is voorzitter van DWARS, GroenLinkse jongeren. Ashley werd lid van GroenLinks in 2007. Hij was actief binnen de talentenpool van de Leidse afdeling. In mei 2011 werd hij bestuurslid van DWARS. Sinds oktober 2012 is hij voorzitter van DWARS. Ashley studeert geschiedenis.

Helaas, Samsom: je menselijk masker is definitief afgevallen

Alhoewel bijzonder lovenswaardig, maakt Samsom zich er met Kinderpardon niet van af. Sterker nog: hij verraadt zichzelf als een kwartetspeler met mensen

Woest? Onthutst? Gedesillusioneerd over de oprechtheid van de idealen en het mensbeeld van de PvdA? Waarschijnlijk een combinatie van dat alles. Feit is dat ik gisteravond zo ontdaan was dat ik letterlijk niet kon slapen.

Oorzaak: een heftige Twitterdiscussie met Diederik Samsom himself over de strafbaarstelling van illegaliteit. Met als troost Motown-elpees op de achtergrond en goedkope boterkoek in mijn mond heb ik de nachtelijke uurtjes besteed aan het schrijven van dit opiniestuk. Niet omdat ik Samsom op zijn nummer wil zetten of denk er een politiek slaatje uit te kunnen slaan. Maar gewoon: om mijn enorme teleurstelling over het asielbeleid, maar bovenal de menselijke waarden van de PvdA en het kabinet, te kunnen uiten en een plek te geven.

@AshleyNorth91 Op de vlucht voor autoriteiten, geen onderdak, geen baan, geen inkomen. ‘Overtreding’ is hun kleinste probleem. Helaas”.

Het is slechts één in een reeks van tweets die Diederik Samsom mij stuurde over de strafbaarstelling van illegaliteit. Van al zijn reacties waren het deze 133 tekens die mij het meest staken. Vooral dat woordje ‘helaas’.

Helaas wat? “Helaas, ik hoop dat jullie hebben genoten van de Nederlandse cultuur, maar nu moeten jullie toch echt gaan. P.S.: Vergeet niet wat dropjes voor thuis mee te nemen!” Zo’n  helaas? Of wellicht: “Helaas, ik weet dat jullie vluchtelingen in jullie land van herkomst een onmenselijk bestaan wacht, maar ja: afspraak is nou eenmaal afspraak!” Kan natuurlijk ook. Maar misschien bedoelde hij wel: “Helaas, we hebben ons nou eenmaal in een kabinet met de VVD laten lullen en dan schudden we traditioneel onze ideologische veren af”. Het zijn allemaal goede mogelijkheden.

Diederiks spijtbetuiging in de vorm van het woordje ‘helaas’ komt in ieder geval weinig oprecht over. Dat valt niet te ontkennen als je de zinnen daaraan voorafgaand op je in laat werken. Samsom toont in eerste instantie aan prima te weten wat de grote moeilijkheden zijn voor illegalen in Nederland. Nu al; nog vóór het invoeren van de strafbaarstelling van illegaliteit. Geen onderdak, geen baan, geen inkomen: niets. Ze zijn volledig toegewezen op de hulp van welwillende Nederlanders. En waarom? Inderdaad, zoals Diederik het zelf zegt: omdat ze op de vlucht zijn en in permanente angst verkeren voor de autoriteiten in hun land van herkomst. Een onmenselijk bestaan.

Hoe in vredesnaam, beste Diederik, kan je dan concluderen dat de strafbaarstelling van illegaliteit in Nederland het ‘kleinste probleem’ is waar illegalen mee te kampen zullen krijgen? Binnenkort moeten Nederlandse illegalen immers niet alleen meer vluchten voor de autoriteiten in hun land van herkomst, maar ook voor de Nederlandse. Dankzij jouw partij, de PvdA, en de VVD! Het tot crimineel uitroepen van illegalen wordt niet het kleinste probleem van illegalen. Juist het tegenovergestelde: het grootste en bovendien een onoverkomelijk probleem. Want hoe kan iemand wél een bestaan opbouwen, als de overheid hem opjaagt om hem zo snel mogelijk de gevangenis in te gooien? Het huis van bewaring als onderdak: dat is kennelijk wat de PvdA bij illegalen voor ogen heeft.

Verderop in het gesprek probeerde Samsom zijn vege lijf nog te redden. Hij riep in herinnering dat het Kinderpardon, de regeling waardoor 800 uitgeprocedeerde minderjarigen toch in Nederland mogen blijven, dankzij steun van zijn partij veilig was gesteld. In mijn ogen is dat iets waar hij inderdaad ontzettend trots op mag zijn. Deze kinderen hebben nu een toekomst in Nederland. Alhoewel bijzonder lovenswaardig, maakt Samsom zich er met Kinderpardon niet van af. Sterker nog: hij verraadt zichzelf als een kwartetspeler met mensen. De ene groep mensen, die van het Kinderpardon, wordt uitgeruild tegen de illegalen, zodat strafbaarstelling mogelijk kan worden. En dat allemaal om naast de VVD op het pluche te kunnen blijven zitten. Samsom toont hiermee aan dat de menselijke waarden bij de PvdA ver te zoeken zijn.

Aanleiding voor het uitgebreide Twittergesprek was een tweet mijnerzijds waarin ik mijn afschuw uitsprak over de opstelling van Samsom in het filmpje dat Joop.nl eerder op de dag plaatste over het vluchtelingenbeleid in Nederland. “Dat maakt voor deze mensen (de aanwezige vluchtelingen) toch geen moer uit. Wat is het verschil?!”, zei Samsom daarin over de strafbaarstelling van illegaliteit. Volgens de PvdA-voorman doet het er kennelijk niet toe dat deze mensen gecriminaliseerd worden en vanwege hun afkomst achter tralies opgesloten zullen worden. Ironisch genoeg sprak de PvdA bijna tegelijkertijd wel zijn afkeer uit over het gevangenzetten van de illegale Surinaamse jongen de afgelopen week. Ironie of opportunisme? Hoe dan ook: het asielbeleid van de PvdA is totaal niet meer geloofwaardig. Ze probeert de kiezer nog steeds te overtuigen van haar afschuw van onmenselijkheid, maar ondertussen faciliteert en verergert de PvdA met de strafbaarstelling van illegaliteit het inhumane asielbeleid alleen maar verder.

Op het moment dat ik dit opiniestuk naar de Joop-redactie stuur, heeft de klok inmiddels allang 04.00 uur geslagen. De negatieve emoties zijn bij mij nog steeds groot, maar inmiddels voert hoop de boventoon. De hoop dat Samsom en de PvdA toch tot inkeer komen. Dat ze zullen staan voor hun ideaal van een menselijke samenleving waar iedereen gelijk is. Zo niet, dan zal de PvdA flink het onderspit gaan delven. Immers, Diederik, het lukt je niet de de strafbaarstelling van illegaliteit te verkopen. Omdat jij en de PvdA er zelf overduidelijk tegen zijn, zullen jullie het debat erover nooit winnen. Helaas!

Geef een reactie

Laatste reacties (37)