924
11

Directeur Compassion In World Farming

Geert Laugs is directeur van Compassion In World Farming (CIWF), een internationale organisatie die opkomt voor het welzijn van landbouwdieren

Helpen tapas het klimaat?

‘Iedereen doet wat’ campagne: overheid doet veel te weinig

Wilt u iets doen voor het klimaat? Dan heb ik hier een gouden tip: organiseer een tapasavond! Nodig vrienden of familie uit en maak de tapas van etensrestjes, die u overigens waarschijnlijk niet heeft, omdat u alle porties eten die u kookt afmeet met een gratis maatbeker die u bestelde bij het Voedingscentrum.

U begrijpt dat ik deze tip niet zelf bedacht heb. Ik vond hem op de website iedereendoetwat.nl van de Rijksoverheid en haar ‘klimaatpartners’ die ons allemaal vertelt wat we kunnen doen voor het klimaat. Ik zou deze site graag van harte aanbevelen als zij meer en zinvollere tips zou bevatten over de manier waarop we via onze voeding kunnen helpen de opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar dat is helaas niet zo. Tapas en maatbeker vormen samen het schaamlapje dat de naaktheid van deze falende voorlichtingscampagne moet verhullen.

Schandalig
Al langer dan 10 jaar weten we dat de wereldwijde vee-industrie meer broeikasgassen uitstoot dan de transportsector. Sindsdien toont steeds meer wetenschappelijk onderzoek aan dat de klimaatdoelen van Parijs nooit gehaald kunnen worden zonder een fundamentele reductie van de vleesconsumptie in ons werelddeel. Het onlangs verschenen klimaatrapport van de Verenigde Naties bevestigt dit nog maar eens haarscherp.

Toch slaagt iedereendoetwat.nl er in het woord ‘vlees’ in de hele site niet éénmaal te noemen. Dat is ronduit schandalig en pijnlijk typerend voor een overheid voor wie vermindering van vleesconsumptie of veestapel onbespreekbaar zijn.

‘Klimaatpartners’ financieren vee-industrie
De site roept op geen voedsel te verspillen maar negeert vlees volledig, terwijl de productie daarvan toch gepaard gaat met enorme verspilling van landbouwgrond en grondstoffen en direct bijdraagt aan de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Zou deze blinde vlek misschien te maken hebben met het feit dat ‘klimaatpartners’ ABNAMRO en Rabobank allebei belangrijke financiers van de vee-industrie zijn?

Consument niet serieus genomen
Iedereendoetwat.nl laat de serieuze en bezorgde consument in de kou staan en zadelt die op met de onzinnige tips waarmee ik dit stukje begon, of met open deuren als: maak een kookplanning en een boodschappenlijstje. De kern van de zaak, namelijk wat er op dat lijstje – en dus op tafel – komt, wordt angstvallig vermeden en dat terwijl iedereen elke dag opnieuw kan bijdragen aan een beter klimaat door te kiezen voor minder dierlijke producten en voor de vele nieuwe alternatieven die bijna dagelijks op de markt komen. Weet onze overheid daar echt niets over te vertellen?

Falende overheid
Ik vrees dan ook dat hier meer aan de hand is dan een falend communicatieproject. Iedereendoetwat.nl is een product én symptoom van een overheid, die haar oren laat hangen naar de economische belangen en financiers van de vee-industrie en die de vele problemen die de industriële veehouderij veroorzaakt wil aanpakken door voortdurend de kool en de geit te sparen.

Geef een reactie

Laatste reacties (11)