Laatste update 22 juli 2016, 12:24
2.230
28

Politiek redacteur Pauw & Witteman

Peter Kee begon zijn journalistieke carrière bij het Parool. Na ondermeer voor HP/De Tijd en Voetbal International te hebben geschreven, maakte hij in 1995 de overstap naar de radio (Spijkers met Koppen) en in 1997 naar de televisie. Daar werkte hij ondermeer voor Laat de Leeuw, Middageditie en Buitenhof en was hij eindredacteur van De Leugen Regeert en het Zwarte schaap. Momenteel is hij politiek redacteur van Pauw & Witteman en de auteur van het boek 'Het briefje van Bleker'.

Hero Brinkman wil PVV democratisch maken

Interessant is nu hoe Geert Wilders gaat reageren. Duldt hij tegenspraak?

Hero Brinkman heeft een moedige stap gezet. Hij is de eerste PVV’er die tegen zijn partijleider durft te rebelleren.

Brinkman vindt dat de PVV een democratische partij moet worden. Geert Wilders voelt daar niets voor omdat hij alle risico’s wil mijden in het gevecht om de zetels. Daarom is de partijstructuur en organisatie van de PVV gecentreerd rond één persoon: Geert Wilders zelf. Hij is het enige lid, hij bepaalt de strategie en bij de instroom van nieuwe mensen in zijn beweging speelt hij een cruciale rol. Ook zijn fractieleden zetten geen stap buiten de deur, zeker niet naar die vermaledijde publieke omroep, zonder dat Geert daar hoogstpersoonlijk toestemming voor geeft. Brinkman is de eerste die nu durft te zeggen dat deze situatie niet langer wenselijk is.
Dat past wel bij de soms wat onbehouwen voormalig straatagent. Hij was ook de eerste PVVer die een bezoek durfde te brengen aan Pauw & Witteman toen daar eigenlijk een banvloek op rustte. Hero vond dat hij netjes werd behandeld en na die positieve ervaring mochten ook een aantal van zijn fractiegenoten naar het hol van de linkse leeuw. Wilders zelf wilde onder geen beding, maar vond het blijkbaar wel in orde als zijn fractieleden aan tafel schoven bij dat ‘walgelijke’ programma.
Dat Brinkman nu juist daar zijn wens tot democratisering naar buiten bracht, mag als een plaagstoot richting zijn partijleider worden uitgelegd. Waarschijnlijk was zijn lage plaats op de kieslijst -in eerste instantie werd hij op plaats 13 gezet; na verwijdering van twee nieuwelingen staat hij nu op 11- reden om zich eens achter de oren te krabben. Twee relletjes rond zijn persoon spraken niet in zijn voordeel. Hij maakte ruzie in sociëteit Nieuwspoort toen een barkeeper hem nog langer drank weigerde te schenken. Hij erkende daarop een alcoholprobleem te hebben en stopte met drinken. Anderhalve maand geleden berichtte de Telegraaf paginagroot over een uit de hand gelopen burenruzie. Brinkman ging enkele keren bijna op de vuist met de aannemer die een gedeelte van zijn boerderij had gehuurd. Beide heren stapten daarop naar de politie om een aangifte te doen van mishandeling en poging tot doodslag. Inmiddels is de boze buurman vertrokken en woont de PVVer weer alleen in zijn riante achtpalige stolpboerderij.
Volgens Brinkman speelden deze incidenten geen beslissende rol bij zijn degradatie. Hij is zelfs trots op zijn plek op de lijst. Hij staat op een verkiesbare plaats, velen zouden hem erom benijden. Zijn wens tot verandering komt voort uit de angst dat de aanhang van zijn partij even snel is geronnen als die was gewonnen. Hij wil het rondzwalkende electoraat aan zijn partij binden door hen zeggenschap te geven over de doorgaans harde standpunten. Bovendien wil hij dat zijn partij werkelijk bereidheid toont om te regeren. Gedoogsteun, waar Wilders bij zijn programmapresentatie mee kwam, vindt hij onvoldoende. Verantwoordelijkheid nemen, dat is wat Brinkman wil. Nog langer zwijgen past niet bij de manier waarop hij politiek wil bedrijven. Hij is overtuigd democraat, overtuigd van de standpunten van zijn partij.
Interessant is nu hoe Geert Wilders gaat reageren. Duldt hij tegenspraak? Gunt hij Hero Brinkman zijn eigen campagne? Of is dit het begin van de teloorgang van de PVV? De komende weken zullen wat dat betreft veel duidelijk maken.

Geef een reactie

Laatste reacties (28)