1.427
45

Hoogleraar Openbare Financiën

Professor Harrie Verbon is econoom en momenteel werkzaam als hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek behelst onder meer de volgende terreinen: de macroeconomische effecten van vergrijzing, migratie, herverdeling en economische groei, overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen) en verhandelbare emissierechten. Professor Verbon is daarnaast lid van het bestuur van het Rathenau Instituut. Hij was eind jaren '90 lid van de programmacommissie van het CDA, maar heeft inmiddels het lidmaatschap van die partij opgezegd.

Het CDA wordt veel te rechts

Het komt het CDA wel goed uit dat de PvdA dit kabinet opblies. Nu kan het CDA in het volgende kabinet een nog rechtser sociaal-economisch beleid gaan voeren.

Wist Wouter Bos (PvdA) nu wel of niet dat Maxime Verhagen (CDA) een brief bij de NAVO zou opvragen over voortgaande Nederlandse inzet in Uruzgan? We zullen het nooit weten, maar het kwam het CDA wel goed uit dat de PvdA zo hoog van de toren blies over deze brief. Het CDA wil rechts sociaal-economisch beleid gaan voeren en heeft daar de PvdA als stoorzender niet bij nodig.

Het CDA was natuurlijk al bezig met rechts beleid. Donner slaagde er bijvoorbeeld in de verhoging van de AOW-leeftijd door de strot van de PvdA te duwen. Dat het CDA wil doorgaan met zulk beleid blijkt uit het boekje “naar houdbare overheidsfinanciën” van het Wetenschappelijk Instituut (WI) van het CDA, dat mij onlangs door WI-directeur professor Raymond Gradus werd toegestuurd. Het WI is niet onbelangrijk in het CDA. Ab Klink was directeur van het WI alvorens hij minister werd in Balkenende IV, en Balkenende zelf was medewerker bij het WI voor hij lid werd van de Tweede Kamer. Gradus heeft dit boekje grotendeels zelf geschreven, maar zich laten bijstaan door een keur aan Nederlandse CDA-hoogleraren in de economie. De enige hoogleraar openbare financiën in Nederland die (nog steeds) lid is van het CDA ontbrak overigens. Hij typt op dit moment dit stukje en herinnert zich dat hij vlak voor de zomer van 2009, nadat hij in het Nederlandse economenblaadje ESB had geschreven dat de budgettaire consequenties van de crisis nogal mee zouden vallen, er een reactie van Gradus in het blad kwam. Het zou helemaal niet meevallen; het megatekort van de overheid zou voor een groot deel nooit meer verdwijnen.

Tenzij we flink in de overheidsvoorzieningen gaan snijden. Hij beweerde dat op persoonlijke titel naar ik toen aannam, maar uit het WI-rapport blijkt dat dit de canonieke leer in het CDA is geworden. Door de financiële crisis kan de overheid alleen aan alle huidige en toekomstige verplichtingen voldoen als er voor 50 miljard bezuinigd wordt. Het verhogen van belastingen is daarbij geen optie. Dat gaat ten koste van de groei, er mag zelfs niet iets meer progressie in de inkomstenbelasting komen, want dan gaan er te weinig leerlingen van de middelbare school naar de universiteit, aldus Gradus c.s.

Deze ‘stellingen’ passen in een rechts-liberaal gedachtengoed en zijn gebaseerd op hetzelfde soort geloof dat zegt dat bonussen mensen inspireert tot grootse daden. Het laat zich dan ook raden wat er dan volgens het WI wel moet gebeuren: de ambtenarensalarissen en de uitkeringen kunnen omlaag, of in de deftige termen van het WI, deze “gaan zich aan het verlies van de productiviteit aanpassen”. Het is het recept dat al dertig jaar wordt voorgeschreven bij problemen in de collectieve sector. Het zal zo langzamerhand uitgewerkt zijn. Maar als dit WI-rapport maatgevend is, is het zo ongeveer alles wat het CDA voor de komende parlementsverkiezingen in de aanbieding heeft. Mijn keus zou het niet zijn, dat begreep Raymond Gradus ook toen hij mij niet uitnodigde hem terzijde te staan bij het schrijven van dit rapport.

Inmiddels is volgens het CPB het overheidstekort al weer flink aan het dalen. Dat was ook mijn verwachting vorig jaar zomer. Ook als het ‘crisistekort’ weer verdwenen is, resteert er natuurlijk nog een schuld uit de crisis, maar het zal niet zo veel kosten om dat restant te financieren. Dat willen de bezuinigers bij het CDA natuurlijk niet horen. De maatschappij moet rijp gemaakt worden voor de calvinistische boodschap dat er zware jaren op komst zijn, en dat vooral de lage inkomens dat zullen merken. De kiezers zullen ons binnenkort laten weten of deze rechtse CDA-boodschap houdbaar is.

Geef een reactie

Laatste reacties (45)