1.027
12

Muzikant, schrijver, componist

Erwin Angad-Gaur (1970) studeerde Kunst en Cultuurwetenschappen in Rotterdam en is schrijver, muzikant en componist. In 2017 verscheen onder het half-pseudoniem Erwin Gaur zijn debuutroman ‘Gardi’.
(Foto gemaakt door Sebastian Beijersbergen)

Het doodse referendum

Nog even en het laatste raadgevend referendum in Nederland is een feit

Echt leven doet het niet. Op Arjen Lubach en enkele stukjes, zoals deze, na, verbleekt de aandacht, op straat, in de media, in het debat, merkbaar en voelbaar, bij de aandacht die het Oekraïne-referendum in 2016 wist te genereren. De Moeder aller Referenda, het referendum dat het eigen doodvonnis tekende. Dat de zwakte van “raadgeven” aantoonde en dat zelfs D66 haar verwaterde versie van haar kroonjuweel deed afdanken.

Een halve poging, van vooral de SP, ook dit referendum te framen als breder dan het onderwerp zelf, als ‘referendum over het referendum’, sloeg niet aan. Het onderwerp zelf, de ‘sleepwet’, lijkt vooral verwarring te stichten.

referendum
cc-foto: Erik Luyten

De oude wetgeving is achterhaald, daar is iedereen het over eens. Voor onze veiligheid en om niet achter te lopen bij de moderniteit moest er iets gebeuren. De mogelijkheid, zonder zorgvuldig onderzoek, gegevens aan bevriende staatslieden als Erdogan te leveren, lijkt vooral theoretisch. Ook al staat de wet het toe. En, zoals D66 woordvoerder Kees Verhoeven niet moe wordt te herhalen: “D66 dwong harde garanties af bij de formatie: geen sleepnet en een evaluatie na twee jaar.” (Wat er precies te evalueren valt als de regering nu juist de twijfelachtige bevoegdheden die de wet haar geeft, de eerste jaren niet gebruiken zal, wordt daarbij niet echt duidelijk. Wat de waarde van de garanties zijn, al evenmin.)

Dat zelfs Amnesty International de fouten in de wet hoog opneemt, lijkt nauwelijks indruk te maken. Dat alle adviserende instanties van regering en wetgever die fouten benoemden ook niet. Dat de Tweede en de Eerste Kamer toch niet naar een uitspraak van de kiezer luisteren zal domineert het gevoel. Waarom ons druk maken, als er toch niet wordt geluisterd?

Het referendum leeft niet en zal vermoedelijk de laatste dagen niet plots opleven.

Ironisch voor wie bedenkt dat wij daarmee de gelegenheid vrijwillig, een laatste keer wellicht, onze stem aan de overheid te laten horen voorbij laten gaan. Treurig, omdat het laatste referendum dat wij wellicht zullen kennen, ook deze inperking van onze burgerrechten steunen zal. En als argument gebruikt zal worden tijdens de ‘spoedige evaluatie’. De kiezer was niet tegen, tenslotte. Dus opnieuw: waar maakt men zich druk over?

Ik zal tegen de sleepwet stemmen. Ook al voelt het nutteloos. Ik hoop dat velen dat met mij zullen doen. Voor onze burgerrechten, voor onze democratie, voor het principe van een werkelijk veilige samenleving: een samenleving waar de burger ook en vooral veilig is voor de luimen van de eigen overheid.

De opiniepeilers zaten er vaker naast de afgelopen jaren. Laat het ook deze keer zo zijn.


Laatste publicatie van Erwin Angad-Gaur

  • Gardi

    Een korte roman over obsessie, over liefde en de impact van terreur

    Februari 2017


Geef een reactie

Laatste reacties (12)